nieuws

Sakkers: “Wees bewust van eigen verantwoordelijkheid”

Warehousing

Een veilig magazijn creëer je niet met een woud aan regels. Deze boodschap verkondigde TLN-voorzitter Alexander Sakkers tijdens de Dag van het Magazijn. “Waar het om gaat is dat iedereen zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is goed werkgeverschap en goed werknemerschap.”

Sakkers: “Wees bewust van eigen verantwoordelijkheid”
Alexander Sakkers, voorzitter TLN

Sakkers heeft in zijn vorige baan als burgemeester van Eindhoven ervaren dat regels nodig zijn. Dat geldt ook in de logistiek. Als voorbeeld noemde Sakkers de tilnorm van 23 kilogram. “Begrijpelijk dat de tilnorm in het begin door velen werd weggehoond. Gaandeweg kunnen we echter constateren dat werkgevers steeds meer begrip krijgen voor deze norm”, vertelde Sakkers aan de 150 deelnemers aan de Dag van het Magazijn.

 

Verantwoord risico

Tegelijkertijd pleitte Sakkers ervoor om het vooral praktisch te houden. “Er zijn stapels normen en praktijkrichtlijnen. Bedrijven moeten echter hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Als dat gebeurt, blijft een maatschappelijk verantwoord risico over”, aldus Sakkers.

 

Zenuwachtig

Als voorbeeld noemde hij de NPR 5054. “Op zich een goed initiatief, zolang het echter beheersbaar en werkbaar blijft. Ik word zenuwachtig wanneer dergelijke regelingen via internationale normstelling naar een Europees niveau worden getild en het gevaar dreigt van nieuwe Europese en nationale regelgeving. Niemand wil dat, zelfs de leveranciers niet. Veilig gebruik van palletstellingen blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer”, aldus Sakkers.

 

Draagvlak

Na Sakkers vertelde Ralph Hendrix van DHL in Bergen op Zoom dat bedrijfscultuur, orde en netheid op de magazijnvloer en technische hulpmiddelen belangrijke factoren zijn die kunnen bijdragen aan een veilig magazijn. “De belangrijkste factor is echter draagvlak van de gehele organisatie en van je klanten. Als je iets voor elkaar wilt krijgen op het gebied van veiligheid maar je hebt geen draagvlak, dan heb je een groot probleem”, aldus Hendrix.

 

Werving en selectie

Het creëren van draagvlak begint al op het allereerste moment, bij de werving en selectie van medewerkers. Volgens Hendrix is het belangrijk dat medewerkers dan al een goed idee krijgen van de discipline die bij het werk verlangd wordt. “En natuurlijk zijn er dan altijd mensen die daar niet aan mee willen doen en roepen dat ze wel bij de overburen gaan werken”, is de ervaring van Hendrix.

 

[fotoalbum]

 

Dag van het Magazijn

De Dag van het Magazijn is een initiatief van Randstad, VTL, BMWT en Transport+Opslag. Het evenement omvatte naast de presentaties van Sakkers en Hendrix veertien interactieve en praktische workshops. Daarin was aandacht voor verschillende aspecten van veilig en gezond werken in magazijnen en dc’s, zoals ergonomie, gedragsverandering, technische maatregelen, materiaalkeuringen, opleidingen, brandpreventie, etc.

 

Intel

Hoogte punt van de dag was de verkiezing van het Veiligste Magazijn van 2007. Winnaar van deze verkiezing werd Intel uit Schiphol-Rijk. Nummer twee werd Intervet uit Boxmeer, nummer drie Akzo Nobel Coatings uit Wapenveld.

 

Lees meer:

Reageer op dit artikel