nieuws

Campagne voor plastic kratten is misleidend

Warehousing

De plastic kratten lobby probeert het gebruik van plastic kratten te bevorderen en draagt daarbij de boodschap uit dat deze kratten beter zijn dan houten kratten of kartonnen dozen. Nader onderzoek heeft echter aangetoond dat men uitgaat van verkeerde veronderstellingen, dat meldt de Vereniging Golfkarton.

Campagne voor plastic kratten is misleidend
Campagne voor plastic kratten is misleidend

Sinds begin dit jaar probeert de Duitse plastic kratten lobby in de vorm van “Stiftung Initiative Mehrweg”, vooral in de groenten- en fruitsector, de verkoop/ verhuur van de plastic kratten te bevorderen. Dat de plastic kratten beter zijn dan houten of kartonnen zou blijken uit een onderzoek in de vorm van een LevensCyclus Analyse (LCA).  

 

Rechterlijk verbod in Duitsland

Nadere expertise heeft volgens de Vereniging Golfkarton aangetoond dat gebruik is gemaakt van onjuiste veronderstellingen, foutieve cijfers en schattingen. Enkele voorbeelden: er wordt verondersteld dat karton na gebruik wordt verbrand, terwijl in werkelijkheid het leeuwendeel wordt gerecycled naar nieuw papier en karton. Ook wordt in een kostenvergelijking uitgegaan van een kartonprijs die meer dan twee maal zo hoog is als in werkelijkheid. De kosten van een plastic krat daarentegen zijn te laag ingezet. De rechter in Hamburg (Duitsland) heeft publicatie van delen van het onderzoek verboden.

 

Nadere toelichting

Onmiddellijk na publicatie heeft de kartonindustrie in Duitsland opdracht gegeven aan het “Instituut voor Energie en Milieu” (IFEU) in Heidelberg om een expertise uit te voeren op dit rapport met de volgende specifieke vragen:

  • Is de LCA studie bedoeld en uitgevoerd op een zondanige wijze dat de uitkomsten tot objectieve vergelijking van de verschillende verpakkingssystemen kunnen dienen?
  • Zijn met name plastic kratten en kartonnen dozen ingeschaald op basis van de basisregels van de LCA analyse?
  • Hoe kunnen de conclusies van het rapport worden geëvalueerd op basis van deze re-expertise?

 

Vernietigend

De expertise van het instituut Heidelberg kwam tot vernietigende conclusies. Primair omdat op een aantal wezenlijke onderdelen uit was gegaan van verkeerde aannames. Zo werd bij kartonnen dozen uitgegaan van 80 procent verbranding en slechts 20 procent recycling na gebruik, dit terwijl deze percentages omgekeerd zijn. Verder heeft de plastic lobby de prijs van een kartonnen doos meer dan twee keer zo hoog gesteld als feitelijk het geval is en om de verschillen nog groter te maken de kosten van plastic kratten te laag ingezet. Kortom, de validiteit van deze zogenaamde prijsvergelijking is afwezig.

 

Ook op het onderdeel plastic kratten bleken de aannames niet te kloppen. Zo werd het aantal “trips” (aantal keren gebruik) van de plastic kratten ingezet op 50-100 terwijl de officiële statistiek van het “Gesellschaft für Verpackungsmarkt Forschung” in Wiesbaden aangeeft dat het aantal trips van opvouwbare kratten ligt op 25 à 27.

 

Conclusie

De conclusie van het IFEU is dat er geen sprake kan zijn van een objectieve vergelijking. Het onderzoek voldoet niet aan de regels van een objectieve vergelijking. In Duitsland is de kartonindustrie dan ook met succes naar de rechter in Hamburg gestapt die publicatie van delen van dit rapport heeft verboden, waartegen weer hoger beroep is aangetekend. Deze zaak loopt nog.

 

Toch heeft genoemde Stichting de afloop van de volledige rechtsgang niet afgewacht en in Nederland op 18 oktober het omstreden rapport opnieuw gepresenteerd.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel