nieuws

Vraag naar Nederlandse dc’s blijft groot

Warehousing

De vraag naar distributiecentra in Nederland blijft groot ondanks een lichte daling in de opname van het aantal vierkante meters over 2006. Dit blijkt uit het rapport ‘Reverse Angle’ van DTZ Zadelhoff over de Nederlandse markt voor distributiecentra. Het rapport concludeert bovendien dat de positie van Nederland als Gateway to Europe onder druk staat, ondanks dat er in 2006 wederom een stijging viel te noteren van de voorraad aan logistiek vastgoed.

Vraag naar Nederlandse dc’s blijft groot
Bart Vink en Gerwin Vos van DTZ Zadelhoff

Het afgelopen jaar werd circa 450.000 vierkante meter distributieruimte opgenomen. Een daling volgens DTZ Zadelhoff van 18 procent ten opzichte van de jaaropname in 2004 en 2005. In voornoemd jaar werd in Nederland bijna 550.000 vierkante meter opgenomen.

 

 

Stijging voorraad

Het afgelopen jaar steeg echter de voorraad naar circa 12 miljoen vierkante meter. Een stijging ten opzichte van 2005 toen de voorraad logistiek vastgoed nog circa 11 miljoen vierkante meter bedroeg. “Het aanbod en opname is de afgelopen jaren bijna gelijk gebleven. Bovendien constateren we, net als in 2005, dat er het afgelopen jaar veel interesse was in kleinere opslagruimtes en dan met name crossdocks”, aldus Bart Vink van DTZ Zadelhoff, afdeling research.

Kortere logistieke goederenstromen, leanproductie, het klantgericht produceren en meer VAL-activiteiten zijn daar volgens het rapport debet aan dat bedrijven minder behoefte hebben aan (langdurig) opslag van goederen.

 

Logistieke campus

Daarnaast blijft de interesse groot naar distributiecentra in de grootte van 5.000 tot 10.000 vierkante meter alhoewel het verloop van de totale jaaropname de afgelopen jaren een relatief stabiele ontwikkeling laat zien. De grotere distributiecentra zijn volgens ‘Reverse Angle’ verantwoordelijk voor een substantiële stijging van het opnamevolume sinds 2004. Dit is onder andere het gevolg van schaalvergroting en concentratietendens van de afgelopen jaren. Een goed voorbeeld van deze tendens is de ontwikkeling van de eerste logistieke campus van DHL Exel Supply Chain in Tilburg.

 

Regio Arnhem-Nijmegen

De groei in het aanbod van dc-ruimte deed zich vooral voor in de vijf logistieke hotspot regio’s van Nederland. Die regio’s omvatten op dit moment gezamenlijk circa 1,7 miljoen vierkante meter. De groei in voorraad in 2006 is voornamelijk gerealiseerd in de regio’s Rotterdam-Moerdijk, Roosendaal-Bergen op Zoom, Tilburg en Veghel-Oss. Volgens Vink heeft de regio Arnhem-Nijmegen om zich als zesde regio te voegen in het rijtje van vijf belangrijkste logistieke distributieregio’s die nu nog gevormd worden door:

  1. Mainport Schiphol/Amsterdam
  2. Mainport Rotterdam
  3. Provincie Utrecht
  4. Noord-Brabant
  5. Venlo

“De regio Arnhem-Nijmegen heeft absoluut potentie omdat het bijvoorbeeld hetzelfde voorraadvolume heeft als de regio Venlo-Venray. Het blijkt dus dat de interesse van de logistieke sector ook tot buiten deze vijf hotspots reikt”, aldus Vink.

 

Dreiging

Ondanks dat Nederland op logistiek gebied in Europa een voorname rol speelt, staat volgens het rapport de positie van Gateway tot Europe onder druk. Dit wordt volgens het rapport veroorzaakt door veranderende goederenstromen en distributieactiviteiten in de wereldhandel. Bestaande mainports maken per definitie niet deel uit van internationale distributienetwerken omdat de productie zich steeds meer verplaatst naar Centraal- en Oost-Europa en Azië.

Om te voorkomen dat Nederland als poort van Europa terrein verliest, adviseert DTZ Zadelhoff om het accent meer te leggen op kwalitatief hoogwaardige distributienetwerken, waarbij verbindingen met het achterland en alternatieve transportmiddelen van groot belang zijn. Vink: “Je ziet nu al dat de haven van Rotterdam sterk onder druk komt te staan van vooral de haven van Antwerpen en Hamburg. Rotterdam heeft in 2006 zijn positie als grootste Europese haven nog maar net kunnen behouden voor Hamburg.”

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel