nieuws

Synerlogic integreert supply chain in nieuw logistiek centrum

Warehousing

Logistiek dienstverlener Synerlogic had tot voor kort de logistiek, productie en reconditionering van verpakkingen verspreid over twee vestigingen. Een onpraktische situatie, ook omdat de distributieactiviteiten fors begonnen te groeien. Synterlogic koos voor een nieuw logistiek centrum, waar alle supply chain-activiteiten werden ondergebracht.

Synerlogic integreert supply chain in nieuw logistiek centrum
Synerlogic heeft alle ketenactiviteiten onder een dak.

Sinds oktober vorig jaar zit Synerlogic in het nieuwe logistieke centrum op industrieterrein de Nieuwgraaf in Duiven direct langs de A12 richting het Duitse Oberhausen. Op deze locatie vinden alle ketenactiviteiten plaats vanaf de productie (mengen en afvullen), warehousing en de distributie van vloeistoffen tot en met de retourname en de reconditionering van kunststof verpakkingen, kunststof vaten en IBC’s.

 

Zoektocht naar locaties

Twee jaar geleden ontstond bij het management van de CA FNZ Holding, waar Synerlogic deel van uitmaakt, het plan om alle ketenactiviteiten onder te brengen in een nieuw te bouwen logistiek centrum in Duiven of Arnhem. “We beschikten al over twee vestigingen in deze plaatsen maar we begonnen daar echt uit ons jasje te groeien”, aldus Henk Kwakman, directeur van de CA FNZ Holding. In eerste instantie werd gekeken naar een locatie op het voormalige BASF terrein in Arnhem. Kwakman: “Daar konden we prima terecht aangezien daar in het verleden ook chemieactiviteiten hebben plaatsgevonden. Ook hadden we een kavel op een toekomstig industrieterrein op het oog dat direct tegenover onze huidige locatie op de Nieuwgraaf wordt ontwikkeld.”

 

Vertrek GLS

Die potentiële vestigingslocaties werden terzijde geschoven toen pakketdienst GLS, dat met Synerlogic in Duiven het pand deelde, in 2005 bekendmaakte dat het in verband met een reorganisatie zou gaan vertrekken. “Daar zaten we al vanaf medio jaren negentig met ons magazijn en distributie. We hebben nadat bekend werd dat GLS ging vertrekken niet geaarzeld en het pand in zijn geheel gekocht.”

Daarnaast werd ook gelijk besloten om op dit complex verder uit te breiden met nieuwbouw, want de beschikbare ruimte bleek ontoereikend te zijn voor alle activiteiten van Synerlogic. “Bovendien bleek dat we het bestaande pand van GLS grondig moesten verbouwen en er allerlei voorzieningen nodig waren, om te kunnen voldoen aan alle strengen richtlijnen die gelden als je werkt met chemicaliën”, legt Kwakman uit.

 

Vergunningentraject

In mei 2005 werd begonnen met het vergunningentraject bij de gemeente Duiven. Een breed opgezette operatie waarbij de brandweer, de gemeente, ingenieursbureau Oranjewoud nauw bij betrokken waren. “Ondanks dat de gemeente Duiven goed meewerkte duurde het tot februari 2006 voordat we alle benodigde vergunningen binnen hadden.”

 

Tijdens de nieuwbouw dacht Synerlogic alle benodigde vergunningen binnen te hebben. “Gaandeweg de bouw bleek dat we niet voldeden aan het zogeheten BRZO-regime, wat betekent Besluit Risico Zware Ongevallen. We bleken met een dusdanig hoog volume gevaarlijke stoffen te werken dat we aan het BRZO alsnog moesten voldoen.” Een tegenvaller voor Kwakman en zijn mensen want ze waren in de veronderstelling dat ze beschikten over alle benodigde certificaten en (milieu)vergunningen, op het gebied van ISO, HACCP en GMP+, die horen bij het dagelijks omgaan met chemicaliën en voedingsmiddelen. “Die BRZO hebben we alsnog gekregen door eerst een gigantische papierwinkel door te werken en daarna hebben we onze werkinstructies aangepast aan dit besluit.”

 

Investeringen

Toen nog lang niet alle vergunningen vergeven waren wisten Kwakman en de architect/aannemer dat de meeste investeringen moesten worden gedaan in het bestaande pand. “Het was echt een pand geschikt voor een pakketdienst, maar totaal niet geschikt voor activiteiten als emballage, reconditioneren en mengen en afvullen.” In het bestaande pand is uiteindelijk veertien miljoen euro geïnvesteerd en twee miljoen van dit bedrag is uitgetrokken voor het plaatsen van nieuwe installaties. Bovendien moest er een vloeistofdichte vloer komen en een nieuwe sprinklerinstallatie. “Bovendien ligt er onder het logistieke centrum een bassin met daarin 6000 kuub water voor de sprinklerinstallatie.” Dit bassin is nodig omdat in een van de warehouses in het logistieke centrum onder andere de brandgevaarlijke stoffen onder klasse 3 liggen opgeslagen.

 

Hectische periode

De bouwperiode is volgens Kwakman hectisch verlopen omdat de normale werkzaamheden binnen Synerlogic gewoon door moesten gaan. “Gelukkig hadden we een goede bouwbegeleider in de arm genomen die ons van meet af aan die van meet af aan het bouwproces goed heeft ondersteund.” Terugkijkend is Kwakman in grote lijnen tevreden over het uiteindelijke resultaat van de nieuwbouw. “De bouw is binnen het vastgestelde budget uitgevoerd. Minpunt vind ik achteraf dat de afwerking hier en daar wat te wensen overliet. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat de communicatie met de vele buitenlandse bouwvakkers vaak moeizaam verliep. Desalniettemin was het ondanks de hectiek een periode waar ik met tevredenheid op terugkijk.”

 

Onroerend goed bv

Het nieuwe logistieke centrum van Synerlogic, dat oktober vorig jaar is opgeleverd, heeft Kwakman niet verkocht aan bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf. “We hebben het ondergebracht in een onroerend goed bv waarvan onder andere de CA FNZ holding aandeelhouder is.”

 

Unieke ligging

Synerlogic heeft met het nieuwe logistieke centrum, als een van de weinig logistieke dienstverleners in Nederland, de gehele keten onder een dak weten te brengen. “Alle puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen door ons nieuwe pand: we zitten centraal en bovendien werkt ons personeel, dat voor een groot deel uit Arnhem, Duiven en Westervoort, op korte rijafstand van hun woonplaats. Bovendien hebben we dankzij onze goede ligging aan de A12 een directe verbinding met Duitsland en aansluiting op België en Polen.”

 

Kerngegevens logistiek centrum Synerlogic

Vestigingsplaats: Duiven, Graafsingel op industrieterrein Nieuwgraaf

Oppervlakte terrein: 3 hectare, waarvan 2 hectare is bebouwd (incl. laadkuilen)

Oppervlakte nieuwbouw: 5000 vierkante meter

Oppervlakte aangepaste bestaande bouw: 4000 vierkante meter

Personeel: 80 (50 in de logistiek en 30 op kantoor)

Aantal palletplaatsen: 180000 (14000 pallets niet-gevaarlijke stoffen en 4000 pallets met chemische stoffen)

Aantal dockdeuren: 30

Hoogte logistiek centrum: 15 meter

Wagenpark: Voor industriële distributie 12f vrachtwagens (25 ton) en voor agrodistributie 20 vrachtwagens (15 ton)

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel