nieuws

Oranje boekje brengt Nederlandse logistiek in kaart

Warehousing

De logistieke sector blijkt een belangrijke motor te zijn geweest achter het herstel van de Nederlandse economie in 2006. Dit blijkt uit de deze week verschenen NDL-publicatie: ‘De logistieke kracht van Nederland 2007’. Het CPB bevestigde het belang van de logistieke sector onlangs nog door de conclusie dat de Nederlandse export in 2005 voor ruim 40 procent uit wederuitvoer bestond met een totale waarde van 122 miljard euro.

Oranje boekje brengt Nederlandse logistiek in kaart
De logistieke kracht van Nederland

De eerste exemplaren van de publicatie ‘De logistieke kracht van Nederland 2007’ werden deze week tijdens het Logistiek Café in Nieuwspoort overhandigd aan Jacqueline Tammenoms Bakker, topambtenaar op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Jacqueline de Rijk, directeur van Jan de Rijk Logistics en CDA-kamerlid Ruud van Heugten.

In deze, inmiddels tot oranje boekje omgedoopte publicatie, zijn actuele feiten en cijfers verzameld door NDL, in samenwerking met TNO, over de actuele stand van zaken van logistiek Nederland. Het boekje is vooral bestemd voor de overheid, politiek en bedrijfsleven. “Aan de hand van verifieerbare informatie willen we laten zien dat Nederland als klein land groot is in handel en transport”, aldus NDL-directeur Dirk ’t Hooft.

 

China

Volgens Cees Verweij, senior projectadviseur van TNO Mobiliteit en Logistiek, is de rol Nederland als distributieland de afgelopen tien jaar toegenomen. “De handel met China is enorm toegenomen de afgelopen vijf jaar. Daardoor is de Rotterdamse haven uitgegroeid tot de grootste haven van Europa. Bovendien is het luchtvrachtvolume uit Azië dusdanig toegenomen dat Schiphol de derde vrachtluchthaven van Europa is.” Uit het oranje boekje blijkt dat de handel met China al 23.000 banen heeft opgeleverd. Bovendien werkt op dit moment bijna 10 procent van de Nederlandse bevolking in de logistieke sector.

 

1000 EDC’s

Het belang van de logistieke sector in Nederland wordt ook bevestigd door het feit dat in ons land meer dan duizend EDC-operaties zijn gevestigd van met name grote elektronica en biotechnische bedrijven. “Dat komt onder andere doordat we in Nederland te maken hebben met een gunstig fiscaal vestigingsklimaat. Bovendien leidt de toename van deze EDC’s er toe dat veel bedrijven ook hun Europese hoofdkantoren hier gaan vestigen”, aldus Verweij. Uit cijfers blijkt dat in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven in 2005 zorgden voor 7 procent van de totale werkgelegenheid in ons land.

 

Fileprobleem

De toename van het aantal files vormen op dit moment de grootste bedreiging voor de logistieke koppositie van Nederland in Europa. Andere landen dreigen ons langzaam in te halen. Uit het ‘oranje boekje’ blijkt dat de logistieke sector dankzij files in 2006 een economische schade heeft opgelopen van 740 miljoen euro. “De congestie bij mainport Rotterdam zorgt ervoor dat we achter beginnen te lopen op havens als Rotterdam en Hamburg. Daarom is de Tweede Maasvlakte broodnodig om die congestie op te lossen, want de logistieke kosten als deel van omzet worden steeds forser”, aldus Verweij. De positie van Nederland als logistieke topregio wordt bedreigd door bijvoorbeeld Vlaanderen. Verweij: “Je ziet dat deze regio steeds belangrijker wordt. We kunnen de koppositie alleen blijven behouden als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk de regie gaan voeren over het logistieke beleid.”

 

Enkele wetenswaardigheden uit de publicatie: ‘De Logistieke kracht van Nederland

 • Nederland is het zevende handelsland van de wereld
 • Nederland staat zesde op de Europese ranglijst van logistieke uitgaven
 • De toegevoegde waarde van de logistieke sector kwam in 2005 boven de € 20 miljard uit
 • In 2005 werd naar schatting 1,77 miljard ton aan goederen vervoerd door Nederland
 • Het wegvervoer neemt circa 43% van het totale goederenvervoer in Nederland voor zijn rekening
 • Eind 2007 zal de (officiële) capaciteit in de containeroverslag in Rotterdam lager zijn dan de capaciteit in Antwerpen en Hamburg
 • De economische schade voor de logistieke sector in Nederland als gevolg van de congestie was € 510 miljoen in 2005, maar de verwachting is dat deze schade in 2006 met 30% zal stijgen tot € 740 miljoen
 • Schiphol is vooral een ‘hotspot’ voor bedrijven met producten die flexibel moeten kunnen reageren op de marktvraag en/of een korte ‘houdbaarheid’ hebben
 • Het aantal gemeenten in Nederland dat voertuigbeperkingen en venstertijden hanteert, is opgelopen naar 289
 • Naar schatting zullen de toekomstige distributiekosten bij supermarkten met circa 20% toenemen als gevolg van de toenemende congestie en voertuigrestricties
 • De bijdrage van Nederlandse vrachtwagens aan de totale fijnstofconcentratie in de Nederlandse lucht bedraagt 6% in 2005
 • Op Ierland na heeft Nederland het laagste vennootschapsbelastingtarief van de vergeleken landen
 • Onderzoek voorspelt dat de markt voor RFID in 2010 met ruim $ 3 miljard dollar zesmaal zo groot zal zijn als in 2005

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel