nieuws

Pilot gevaarlijke stoffen online

Warehousing

Op bedrijventerreinen in Coevorden en Oss zijn twee pilotprojecten afgerond op het gebied van het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. De overheid, initiatiefnemer van de pilots, heeft naar aanleiding hiervan informatiemateriaal ontwikkeld zodat ook andere bedrijven eigen workshops kunnen organiseren.

Pilot gevaarlijke stoffen online
Pilot gevaarlijke stoffen online

Samenwerking tussen bedrijventerreinen is nodig om nog veiliger met gevaarlijke stoffen om te gaan. Op de website van het programma ‘Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen’ (VASt) van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is workshopmateriaal gepubliceerd over het veiliger werken met gevaarlijke stoffen. Tijdens de pilotprojecten is ervaring opgedaan met samenwerking tussen bedrijven om arbeidsomstandigheden en veiligheid te verbeteren. Het workshopmateriaal is online beschikbaar en kan worden gebruikt voor workshops binnen bedrijven. Het gaat om de workshop ‘Gevaarlijke Stoffen’ en de workshop ‘Risico Inventarisatie & Evaluatie’.
 

Onderzoek
In het kader van het programma VASt worden verschillende onderzoeken uitgevoerd ter ondersteuning van het stoffenbeleid in bedrijven en bedrijfstakken. Uit verkennend onderzoek van Arbo Advies Onos blijkt dat er op tal van bedrijfsterreinen gezamenlijke regelingen zijn die direct of indirect gunstig zijn voor de arbeidsomstandigheden en het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden zijn het gezamenlijk opzetten van bedrijfshulpverlening, een collectief contract voor een arbodienst of een adviesbureau, het centraal opzetten van cursussen, of een centrale opslag van gevaarlijke stoffen.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel