nieuws

Nieuwe richtlijn voor palletstellingen

Warehousing

De nieuwe richtlijn NPR 5054 – Palletstellingen – wordt geintroduceerd tijdens een seminar op 17 november 2006 op de Logistica 2006 in de Jaarbeurs in Utrecht. De richtlijn legt een duidelijker verband tussen de verwachte activiteiten in het magazijn en de inrichting ervan.

Nieuwe richtlijn voor palletstellingen
NEN

Wie de richtlijn naleeft, geeft deels ook invulling aan de eisen voortvloeiend uit de Arbowet. Om de risico’s bij het werken met magazijnstellingen tot een minimum te beperken, is een praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld. De bestaande normen voor magazijnstellingen geven alleen aan hoe er een verantwoorde constructie gemaakt kan worden. De nieuwe NPR 5054 “Palletstellingen – bediening door magazijntrucks – Verklaring van toegestaan gebruik” biedt een handvat om de relevante aspecten met betrekking tot een verantwoord gebruik van de stelling in een vroeg stadium  in kaart te brengen. De richtlijn is van belang voor gebruikers van palletstellingen, logistiek adviseurs, stellingleveranciers en leveranciers van magazijntrucks.

 

Factoren

De nieuwe NPR 5054 voorziet in een behoefte van de markt: hoe gebruik je een goed geconstrueerde stelling op een verantwoorde manier? In magazijnen bestaat een aantal potentiële gevaren. Goederen met grote massa kunnen worden geplaatst op soms zeer grote hoogtes. De bediening van magazijnen gebeurt vaak door magazijntrucks. Die kunnen in geval van aanrijdingen grote schade veroorzaken. Bij het werken in een magazijn zijn de intensiteit van het gebruik en type bedieningsapparatuur belangrijke factoren. Zo is voor het vaststellen van de benodigde gangbreedte tussen de stellingen met name de omvang van de magazijntruck een belangrijke factor, in combinatie met hetgeen de truck vervoert.

 

De NPR 5054 richtlijn is pas na de introductie op 17 november bij de NEN te bestellen.

Reageer op dit artikel