nieuws

Raad Moerdijk sceptisch over groot logistiek park

Warehousing

De gemeenteraad van Moerdijk wil niet zonder meer een groot logistiek centrum op haar grondgebied. Dit meldt dagblad BN De Stem. De raad vindt dat het gemeentebestuur opnieuw moet bepalen wat de nut en noodzaak is van een hoogwaardig logistiek park en vooral waarom juist in Moerdijk.

Raad Moerdijk sceptisch over groot logistiek park
Moerdijk

Het inderhaast gepresenteerde raadsvoorstel over de nieuwe vraag naar grond voor 150 hectare logistieke dienstverlening op de locatie Moerdijkse Hoek is van de tafel geveegd door de raad. De fracties krijgen volgens BN De Stem meer tijd om de recente ontwikkelingen op zich in te laten werken omdat veel raadsleden de laatste onderzoeken en rapporten nog niet hebben ontvangen.

 

Industriepark

Een raadsmeerderheid wil een nadere onderbouwing krijgen waarom Moerdijk grond moet vrijgeven voor een logistiek park. Eerdere plannen voor een groot logistiek centrum Moerdijk in de jaren zeventig liepen spaak. Ook een eerder voornemen om van de Moerdijkse Hoek een groot terrein maken voor zware industrie zijn van de baan. Wel is het goed mogelijk dat het logistiek park op een deel van de daarvoor bestemde grond komt.

 

Zomerreces

De nieuwe bestemming voor de logistieke sector mag alleen van de coalitie, die bestaat uit VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, als er voor de Moerdijkers wat te winnen valt. Na het zomerreces neemt de Moerdijkse gemeenteraad een definitief besluit over het logistieke park.

 

Bron: BN De Stem en De Telegraaf

Reageer op dit artikel