nieuws

Bedrijventerreinen beter bereikbaar

Warehousing

Incodelta Zuid-Nederland heeft een nieuwe brochure uitgegeven, die ingaat op de problematiek rond bedrijventerreinen. ‘Inzoomen op bedrijventerreinen’ moet oplossingen aanreiken voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, economie en mobiliteit.

Bedrijventerreinen beter bereikbaar
Overhandiging brochure

Ellen Verkoelen van de Zuidhollandse milieufederatie en tevens stuurgroeplid van Incodelta, overhandigde het eerste exemplaar aan Asje van Dijk, de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van Incodelta Zuid-Nederland met provincies, gemeenten en marktpartijen. Zij hebben onderzocht welke maatregelen nodig zijn voor een duurzame aanpak van de bereikbaarheid. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de brochure.

 

Goederenstromen

Volgens Incodelta is het belangrijk dat er nu wordt samengewerkt aan efficiënte oplossingen voor deze problematiek. Het goederenvervoer zal namelijk sterk toenemen de komende jaren. Volgens de Nota Mobiliteit groeien de goederenstromen in 2020 zelfs met 20 tot 80 procent, ten opzichte van 1995. Andere belangrijke aandachtspunten bij de toename van deze goederenstromen zijn de ontsluiting, de inrichting en de locatiekeuze van bedrijventerreinen.

 

Zie ook: Europese subsidie voor Incodelta project

en www.incodelta.nl.

 

Gratis informatiepakket Orderverzamelen

Reageer op dit artikel