nieuws

Univar plust over 2003

Warehousing

Univar heeft over 2003 een nettowinst geboekt van 42,2 miljoen dollar, tegen 24,2 miljoen dollar in 2002, een stijging van 74,2 procent. De forse stijging is vooral het gevolg van lagere belastingen. Operationeel gezien draaide het concern in de tweede helft van het jaar aanzienlijk beter dan in de eerste helft van het jaar. De winst van het aandeel van de chemiedistributeur steeg van 0,83 dollar in 2002 naar 1,45 dollar.

De omzet nam toe van 4.420,5 miljoen dollar naar 4.717,4 miljoen dollar, een stijging van 6,7 procent. Univar stelt voor 2003 een dividend voor van 0,29 euro. In 2002 was dat 0,19 euro. Univar kreeg vorig jaar nog te maken met hogere pensioen- en verzekeringskosten, die op zich waren verwacht. Onvoorzien was echter het slepende arbeidsconflict in de Verenigde Staten, waar een deel van het personeel van een distributiecentrum al vanaf de zomer staakt. Dit kostte de onderneming vorig jaar bijna 31 miljoen dollar, waarvan het merendeel verband hield met pensioen- en verzekeringskosten. De concernleiding is vooral tevreden over de goede resultaten die in Canada werden gehaald. Daar was sprake van zowel een flinke stijging van de omzet als van de winst. In de VS lijken de zaken inmiddels beter te gaan. Het ontbreken van een echte omzetgroei, stemt volgens de leiding echter niet tot tevredenheid.

Reageer op dit artikel