blog

Veilig magazijn vereist vooral een cultuurverandering

Warehousing

Veilig magazijn vereist vooral een cultuurverandering
Neeltje van Roosmalen

Veranderen is nodig om veiligheid op nummer 1 te krijgen. Vaak begint dat bij cultuurverandering. Kijk niet naar de systemen en processen maar begin bij het gedrag van magazijnmedewerkers. Lees deze blog van Neeltje van Roosmalen van The Knowledge.

Als veiligheid nog niet op nummer 1 stond in je organisatie en je wilt dat wel, dan moet er waarschijnlijk wat veranderen in de cultuur van het bedrijf. Het veranderen van de cultuur van een organisatie wordt door velen ervaren als een moeizaam proces dat waarschijnlijk op weerstand bij medewerkers stuit.

Gedrag medewerkers

Zonder de complexiteit van culturele veranderprocessen te onderschatten, is Van Roosmalen van mening dat veel cultuuromslagtrajecten mislukken omdat zij ingezet worden vanuit de verkeerde aannames over wat bedrijfscultuur is, hoe je een bedrijfscultuur kunt veranderen en wat de medewerkers daarvan vinden. Vaak gaat er teveel aandacht uit naar de systemen, processen en cursussen, terwijl de werkelijke verandering ligt in het gedrag van medewerkers. 

Macht der gewoonte

Een effectieve cultuurverandering heeft alles te maken met een duidelijk strategie van het management en het vinden en uitdragen van nieuwe manieren van doen die verbonden zijn met deze strategie. In onze aanpak staan de procesafwijkingen op de werkvloer in combinatie met de direct aansturende (voormannen) centraal: wie doet wat waarom en hoe houdt het systeem dit gedrag in stand. Het komen tot de structurele grip op de macht der gewoonte is hierbij het uitgangspunt.

Procesafwijkingen

Na een uitgebreide scan op procesafwijkingen op de werkvloer, in de vorm van een nulmeting, stellen wij samen met het management een routeplanning vast. Het hoofddoel van de route is: Nul ongevallen met verzuim. Door focus op procesafwijkingen en de voorman tijdens de route centraal te stellen in het proces zal structurele grip op de macht der gewoonte ontstaan.

Gedragsverandering

Deze procesafwijkingen worden aangepakt door gezamenlijk de procesveranderingen door te voeren. De aanpak van veel verandertrajecten stopt hier en dat is precies de reden dat ze meer dan eens mislukken. Deze acties zijn namelijk pas het begin van het veranderproces. Structurele gedragsverandering is een proces dat blijft doorlopen en continue de aandacht moet krijgen.

Hoe veilig is uw magazijn?

Reageer op dit artikel