blog

Hoe word ik het Veiligste Magazijn van Nederland?

Warehousing

Hoe word ik het Veiligste Magazijn van Nederland?

De verkiezing van het Veiligste Magazijn is weer in volle gang; 1 oktober worden de winnaars van 2014 bekendgemaakt. De prijswinnaars behoren al jaren tot de paradepaardjes van de Nederlandse logistiek en de verkiezing trekt ieder jaar weer veel deelnemers. Waarom wil men zo graag meedoen aan deze verkiezing? Jurylid Eric Hereijgers weet het.

De winnaars van het Veiligste Magazijn zijn voorbeeldmagazijnen; de oplossingen die bij hen zijn geïmplementeerd, worden op veel plaatsen overgenomen. Het gemiddelde niveau van de deelnemers aan de verkiezing is de afgelopen jaar toegenomen. Maar het belangrijkste daarbij is dat het magazijnen zijn waar de medewerkers graag willen werken.

Steeds meer magazijnen doen mee aan de verkiezing. Dat is ook niet zo vreemd want de magazijnen van de winnaars hebben in het algemeen:

 • een hogere productiviteit dan het gemiddelde in de branche
 • een betere logistieke kwaliteit dan het gemiddelde in de branche
 • de flexibiliteit om zich snel aan te passen aan veranderde omstandigheden
 • een lager personeelsverloop dan gemiddeld
 • een lager ziekteverzuim dan gemiddeld
 • een hogere arbeidstevredenheid dan gemiddeld
 • een hoger veiligheidsniveau dan gemiddeld

Dat is toch wat iedere logistiek manager wil? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe word je nu winnaar van deze ambitieuze prijs? Belangrijkste voorwaarde is de innerlijke overtuiging van het management dat het veiligheidsbewustzijn topprioriteit moet krijgen EN dat dit samen moet gaan met een algemene verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen. De verbetering van de veiligheidssituatie mag niet op zichzelf staan en mag geen éénmalige actie zijn!

Overeenkomsten van prijswinnaars

Iedere winnaar is uiteraard anders en heeft het veiligheidsbeleid en de algemene performance verbetering op zijn eigen manier aangepakt. Dat is maar goed ook. Het moet vanuit de eigen overtuiging komen en passen binnen de eigen organisatie. De aanpak mag niet worden opgelegd via een strak stramien. Dat werkt niet. Echter, we zien wel enkele overeenkomsten bij de prijswinnaars, zoals:

 • werken met vormen van 5S, Kaizen en Gemba
 • werken aan betrokkenheid, motivatie en pro-activiteit van de medewerkers
 • continuous improvement is ingebed in de organisatie
 • het logistiek concept is goed en gestructureerd
 • er is een breed gedragen, duidelijk en praktisch veiligheidsbeleid

We noemen hier bewust ‘vormen’ van 5S, Kaizen en Gemba. Een van de genomineerden had helemaal geen 5S-plan en wist eigenlijk niet goed wat het was. Men had daar een eigen aanpak. Het resultaat was echter zeer goed.

Wat zijn organisatorische randvoorwaarden?

Om winnaar te worden van deze mooie prijs, lukt het helaas niet om iemand aan te wijzen en om hem of haar verantwoordelijk te maken voor deze taak. Men kan niet iemand aanwijzen die een lijstje af moet lopen en in orde moet brengen.

Het veiligheidsbeleid en -bewustzijn zijn slechts een onderdeel van het gehele beleid om de totale performance, de betrokkenheid, de eigen verantwoordelijkheid en de veiligheid op een hoger niveau te tillen. Dat moet breed worden uitgedragen door het management en het moet vooral gedragen worden door de medewerkers. Als dit niet lukt, is een organisatie niet in staat om tot de top te behoren.

Het management moet het goede voorbeeld geven aan de teamleiders en de teamleiders aan de medewerkers. En dit moet consequent gebeuren en er moet voldoende tijd voor zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • zet veiligheid op de agenda bij iedere bespreking
 • zorg voor goede algemene KPI-meeting en vooral een goede terugkoppeling hiervan naar de betrokkenen
 • stimuleer medewerkers om ongevallen en vooral bijna-ongevallen te melden
 • stimuleer medewerkers om met verbeterpunten in te dienen
 • geef altijd een goede terugkoppeling op ieder ingediend verbeterpunt, ook al wordt eer niets mee gedaan.
 • volg de uitvoering en implementatie van de verbeterpunten strak op
 • communiceer tijd en concreet

Om het beleid dagelijks uit te dragen en om de betrokkenheid op een hoog niveau te houden, wordt er veel en consequent gecommuniceerd met de medewerkers. De teamleiders beginnen bij aanvang van de ploeg met een opstartbespreking, waarbij in 5 à 10 minuten wordt besproken, hoe de dag van gisteren is verlopen, wat er vandaag staat te gebeuren en welke verbeterpunten er zijn genoemd om de productiviteit, kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Opvallend is dat in een aantal magazijnen, de teamleden zelf om toerbeurten hierin het voortouw moeten nemen. Iedere medewerker moet bijvoorbeeld gedurende 1 week iedere dag de opstartbespreking leiden. Hij krijgt daarbij wel ondersteuning van de teamleider uiteraard, maar men moet het zelf doen. Dit is een grote uitdaging om dit goed te laten verlopen, maar als het goed werkt, dan plukt men er ook de vruchten van.

Welke aspecten bepalen nu de veiligheidssituatie?

Bij de beoordeling van de kandidaten voor de prijs, wordt onder andere gelet op:

 • wordt er voldaan aan de wettelijke eisen en verplichtingen
 • hoe vindt controle en monitoring plaats
 • hoe staat het met de veiligheid op de werkvloer
 • veiligheidsbewustzijn van het management
 • veiligheidsbewustzijn van de medewerkers
 • ergonomie
 • efficiëntie
 • complexiteit van het logistieke proces
 • werkklimaat

Veiligheid is veel meer dan het voorkomen van ongelukken. Er zitten veel meer mensen ziek en/of arbeidsongeschikt thuis, vanwege slechte ergonomische omstandigheden, een onpersoonlijke werkomgeving waarop men geen invloed heeft, dan door ongelukken en ongevallen. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat ieder ongeluk en ongeval er 1 te veel is.

De werksituatie moet ook zo worden ingericht dat er een veilige werksituatie ontstaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle ongevallen, maar vooral ook bijna ongevallen worden gemeld en opgevolgd. Door het melden van bijna ongevallen, en het nemen van actie op deze meldingen, worden werkelijke ongevallen voorkomen. Wekelijkse en/of maandelijkse inspectie rondes om te controleren of alle processen veilig verlopen, zijn hierbij ook onmisbaar. Deze rondes kunnen het beste door de medewerkers zelf worden uitgevoerd. Dat werkt!

Logistiek concept

De logistieke processen en het logistieke concept moeten goed in elkaar zitten. Logistieke concepten met veel kruisende stromen of gewoon verkeerde opslag- en orderpicksystemen, kunnen worden afgebakend en voorzien van waarschuwingstekens; het is beter om deze stromen te voorkomen en om de juiste middelen in te zetten. Dat kan vaak heel simpel. De genomineerden van dit jaar laten daar weer mooie voorbeelden van zien.

Aandacht voor een goede ergonomie kan veel schade voorkomen. Goede werkomstandigheden en het voorkomen dat mensen onnodig vermoeid raken, vergroot de veiligheid enorm.

Efficiëntie en werkklimaat

Bij de beoordeling wordt tevens gelet op efficiëntie. Het logistieke proces moet efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Als men belemmerd wordt in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden door beperkende veiligheidsmaatregelen, dan zullen deze maatregelen op de lange duur niet stand houden. Er ontstaat daardoor juist een negatieve sfeer rondom veiligheid, met alle negatieve gevolgen van dien. De oplossingen zijn dan niet “duurzaam”. We leven in een concurrerende omgeving.  De oplossingen moeten daarom ook efficiënt zijn. Maar veiligheid en efficiëntie gaan prima samen. Opvallend is dat de veiligste magazijnen een productiviteit hebben die boven het gemiddelde ligt. Dit wordt onder andere gemeten op basis van benchmark onderzoek van de Erasmus universiteit.

Een ander punt is, dat tevens wordt gelet om het werkklimaat. Iedereen werkt graag in een prettige omgeving. Toetreding van daglicht, voorkomen van tocht, het gebruik maken van frissen en prettige kleuren, dragen bij aan een prettige werkomgeving, waarin eenieder zich prettig voelt. Daglicht toetreding via de buitengevel is niet altijd mogelijk. Maar het toepassen van lichtkoepels in het dak kan veel helpen om een aangename omgeving te creëren. Voorzie deze bijvoorbeeld bij een inpakafdeling; daar waar veel mensen werken en de orderverzamelmedewerkers regelmatig hun wagens ophalen en neerzetten.

Conclusie

De winnaars van de prijs van het Veiligste Magazijn van Nederland zijn voorbeeldmagazijnen. Het zijn magazijnen waar efficiëntie en veiligheid prima samen gaan. Zorg echter voor een geïntegreerde aanpak om de veiligheid, efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit en de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers worden verhoogd. Dat werkt! Meld je aan en bereid je voor op de verkiezing van 2015!

De prijs ‘Het Veiligste Magazijn van Nederland’ is een initiatief van importeursvereniging BMWT, verladersorganisatie EVO, Gezond Transport, uitzendorganisatie Randstad en mediaparter Logistiek.nl. Samen organiseren zij dit jaar voor de negende keer de verkiezing van het Veiligste Magazijn met als doel om het belang van een veilige en gezonde logistieke werkomgeving te benadrukken. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Dag van het Magazijn, het congres voor veilig en gezond werken in magazijnen en dc’s op 1 oktober 2014 bij EVO in Zoetermeer. Voor de winnaars liggen cheques van 3.000 euro klaar.
Reageer op dit artikel