blog

Het distributiecentrum: technologie en trends

Warehousing

Het distributiecentrum: technologie en trends

Intermec liet onderzoeken waar de verborgen kosten zitten in distributiecentra en interviewde daarvoor 250 supply chain managers in Europa. In vier expertartikelen brengt Bruce Stubbs hier de resultaten naar buiten. In dit vierde en laatste deel: technologie en trends in het distributiecentrum..

In hun zoektocht naar manieren om het hoofd te bieden aan de toenemende druk om distributiecentra te moderniseren en winsten te verhogen, maken managers gebruik van nieuwe processen en technologieën. Dit is vooral duidelijk zichtbaar in het proces voor retourafhandeling, wat een belangrijk knelpunt is voor veel bedrijven op de piekmomenten van het jaar.

Hoewel bijna twee derde van de bedrijven (61 procent) erkent dat ‘de periode na de feestdagen de meest uitdagende tijd van het jaar is door de hoge aantallen geretourneerde goederen’, geeft meer dan de helft (52 procent) van de managers toe dat ze niet beschikken over de juiste processen en tools om te bepalen of geretourneerde goederen weggegooid moeten worden, geretourneerd moeten worden naar de leverancier of snel terug in de voorraad opgenomen moeten worden.

Retouren en leasing van hardware

Het afhandelen van geretourneerde artikelen vormt voor veel bedrijven op elk moment van het jaar een uitdaging. 44 procent van de managers geeft toe dat dit klopt. Om deze toenemende belasting door geretourneerde goederen het hoofd te bieden en de impact op piekmomenten te minimaliseren, maakt 60 procent van de managers nu gebruik van ‘reverse logistics’ om artikelen zo snel mogelijk terug in de supply chain te krijgen. Meer dan drie op de vijf managers in ieder land, met uitzondering van Frankrijk, zien ‘reverse logistics’ als een belangrijk aandachtsgebied.

Om te voldoen aan behoeften op korte termijn in het distributiecentrum, is een andere technologietrend ontstaan: leasing van hardware (Hardware-as-a-Service, HaaS). Bijna twee derde (62 procent) van de managers beschouwt dit als een kosteneffectieve oplossing om piekmomenten aan te kunnen. HaaS heeft zich bewezen als oplossing om de efficiencyniveaus tijdens piekperioden te verhogen door bedrijven gedurende een beperkte periode te voorzien van mobiele oplossingen, zonder langetermijnkoopverplichting. Dit stelt bedrijven ook in staat om hun investeringsuitgaven om te zetten in operationele uitgaven, wat een aantrekkelijke optie is voor velen.

Verhogen automatisering

Als het aankomt op maatregelen die een impact hebben op de bottom line, evalueren managers ook het gebruik en de impact van technologie op de werkplek. Bijna drie kwart (74 procent) van de managers is van mening dat het verhogen van de automatisering in het distributiecentrum de meeste impact zou hebben om de winstgevendheid te verhogen. Eenzelfde percentage is van mening dat dit ook geldt voor de adoptie van nieuwe technologie.

 

Adopteren technologie medewerkers

Desondanks is meer dan de helft (51 procent) van mening dat het een ‘grote uitdaging’ is om ervoor te zorgen dat medewerkers nieuwe technologie adopteren. Dit betekent dat alle nieuwe technologie intuïtief moet zijn en eenvoudig te gebruiken. Bijna eenzelfde aantal managers (49 procent) beweert dat het moeilijk is om te bepalen op welke gebieden in het distributiecentrum een investering het meest resultaat zou opleveren. Meer dan twee derde (68 procent) is van mening dat de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers van cruciaal belang zijn om de winstgevendheid te verbeteren. Deze mening leeft het sterkst in de VS (76 procent) en het Verenigd Koninkrijk (84 procent).

 

Ondanks de erkenning van de voordelen die nieuwe technologie en automatisering kunnen opleveren voor de bottom line, is het misschien verrassend te ontdekken dat bijna een op de vier (23 procent) van alle bedrijven nog steeds papier gebruikt om de processen in het distributiecentrum uit te voeren. Wat in schril contrast staat met het aantal bedrijven dat nog afhankelijk is van papier voor de processen in hun distributiecentrum, is dat de overgrote meerderheid van de bedrijven het ermee eens is dat up-to-date technologie nodig is om de prestaties van het distributiecentrum te verbeteren. Zo zijn multifunctionele apparaten volgens 72 procent van de managers cruciaal om ervoor te zorgen dat medewerkers flexibel inzetbaar zijn en beschikken over de uitrusting om méér te doen. Hiermee samenhangend zijn managers de mening toegedaan dat intuïtieve en gebruiksvriendelijke apparaten helpen om de tevredenheid, motivatie en loyaliteit van medewerkers te verbeteren. Deze mening wordt gedeeld door 67 procent van alle managers, 70 procent in de VS en 74 procent in het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn ook andere technologietrends die in opmars zijn om de efficiëntie te verbeteren. Zo maakt meer dan de helft (52 procent) van de managers gebruik van RFID in het distributiecentrum. Dit percentage is het hoogst in Duitsland: 60 procent. Vrijwel een kwart (24 procent) van alle managers gebruikt momenteel voice-gestuurde werkprocessen, terwijl mobiele printers ook een populaire keuze zijn met een adoptiegraad van 58 procent.

 

Naast investering in technologie om de winst te verhogen, is ook de productiviteit van medewerkers een belangrijk aspect volgens managers. In de meeste landen beschouwden managers productiviteit en daaruit voortvloeiende lagere arbeidskosten als de belangrijkste factor om de activiteiten te verbeteren.

Samenvattend

Algemeen beschouwd is nieuwe technologie een topprioriteit in het hele distributiecentrum nu bedrijven op zoek zijn naar verbeteringen die een impact zullen hebben op de bottom line. Bij het nemen van de volgende stap – nieuwe technologie aanschaffen en nieuwe processen implementeren – zijn er nog steeds een aantal hinderpalen. Weten waar in het distributiecentrum de desbetreffende technologie het grootste rendement zal bieden, is een belangrijke uitdaging voor veel bedrijven. Gezien de druk waaronder managers staan om kosten te besparen, mag het niet verbazen dat velen vrezen om een verkeerde beslissing te nemen. Het is wel overduidelijk dat er actie ondernomen moet worden om de aanzienlijke verliezen die bedrijven momenteel lijden, te helpen keren. Er is aanzienlijke ruimte voor verbetering in distributiecentra in de VS en Europa, of dit nu gemeten wordt op basis van inefficiëntie en uren tijd die verloren gaan (productiviteit) of op basis van de kosten die samenhangen met mis-picks (nauwkeurigheid).

Bemoedigend is dat dankzij het toegenomen gebruik van RFID en voice-gestuurde technologie, groeiende trends zoals de ‘Perfect Order’-parameter en ‘HaaS’, het duidelijk is dat het distributiecentrum evolueert. Managers zoeken naar nieuwe manieren om te kunnen voldoen aan de vraag en waar mogelijk de kosten te stroomlijnen. De meeste managers worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen als het aankomt op beslissingen over de implementatie van nieuwe processen en technologie. Het is duidelijk dat bedrijven achterop kunnen raken als geen actie ondernomen wordt.

Lees ook de andere drie artikelen van deze serie:

Deel 1: Verborgen kosten in het distributiecentrum
Deel 2: Iedere seconde telt: optimaliseer workflowprocessen
Deel 3: Mis-picks: meer inzicht in de kosten

Reageer op dit artikel