blog

Mis-picks: meer inzicht in de kosten

Warehousing

Mis-picks: meer inzicht in de kosten

In distributiecentra gaat jaarlijks veel geld verloren door inefficiënte processen. Intermec liet onderzoeken waar de verborgen kosten zitten in distributiecentra en interviewde daarvoor 250 supply chain managers in Europa. In vier expertartikelen brengt Bruce Stubbs hier de resultaten naar buiten. In dit derde deel: inzicht in mis-picks.

Een goede orderpicksnelheid realiseren is van cruciaal belang om de winstmarges te verbeteren. Daarom maakt gemiddeld meer dan de helft (59 procent) van de geïnterviewde managers nu gebruik van de ‘Perfect Order’-parameter om te bepalen op welke gebieden verbeteringen te realiseren zijn. Deze parameter meet of een verzamelde order compleet, zonder fouten, zonder beschadiging en op tijd geleverd wordt.

Het gebruik van de parameter varieert echter sterk van land tot land: de adoptiegraad in Duitsland (68 procent) ligt ver boven deze in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS.

 

Mis-pick kost 16,85 euro

Uit de antwoorden van de managers die deelnamen aan het onderzoek, blijkt dat de impact van onnauwkeurige orderpicking onthutsend hoog is. Een mis-pick kost gemiddeld £ 14 ($ 22,52/€ 16,85). De jaarlijkse kosten die samenhangen met mis-picks, bedragen gemiddeld £ 242.000 ($ 390.000/€ 291.000). Deze kosten zijn aanzienlijk hoger in het Verenigd Koninkrijk (£ 322.000) en het laagst in Frankrijk.

Als het gaat om het bijhouden van de nauwkeurigheid van de orderpicking, beweert de overgrote meerderheid (90 procent) van de managers in het Verenigd Koninkrijk dat ze de kosten meten die samenhangen met mis-picks (in zekere zin), tegenover 74 procent in Frankrijk, 77 procent in de VS en 82 procent in Duitsland. Kortom, 19 procent van de bedrijven houden de kosten die samenhangen met mis-picks niet bij. In alle regio’s blijven de gemelde verliezen alarmerend hoog.

Orderpicksnelheid

Meer dan de helft (52 procent) van de bedrijven meldt een orderpicksnelheid van minder dan 97 procent. Frankrijk heeft de laagste gemiddelde orderpicking-nauwkeurigheid. Daar meldt slechts 4 procent van de ondervraagde managers een orderpicksnelheid van meer dan 99 procent of hoger. De VS kan dan weer prat gaan op een vrijwel perfecte orderpicksnelheid in 19 procent van de bedrijven.

Misschien niet verrassend is dat bedrijven die onlangs een evaluatie van hun workflow-processen uitgevoerd hebben, vonden dat de orderpicking (47 procent) een belangrijk gebied was waar het gemakkelijkst kostenbesparingen te realiseren zijn. Voor wie de ‘Perfect Order’-parameter gebruikt, was het duidelijk waar er kansen lagen om grotere besparingen te realiseren. Compleet geleverde zendingen (43 procent) worden beschouwd als het meest winstgevend voor de bottom-line. Factuurfouten worden dan weer genoemd als het aspect met het minste potentieel voor verbeteringen (7 procent).

Afb. Welk aspect in de ‘Perfect Order’-parameter biedt het meest potentieel voor verbetering:

 

Dit onderzoek bevestigt opnieuw hoe verlammend mis-picks zijn voor bedrijven. Als er niets aan gedaan wordt, zullen bedrijven aanzienlijke schade blijven toebrengen aan hun totale omzet en de prestaties. Gezien deze verliezen en in het licht van de kostenbesparingen die in het hele distributiecentrum gerealiseerd moeten worden, is het niet langer een optie om niet gebruik te maken van de processen en tools die een verschil kunnen maken.

Lees ook deel 1 over het onderzoek: Verborgen kosten in het distributiecentrum

En deel 2:

Iedere seconde telt: optimaliseer workflowprocessen

Reageer op dit artikel