blog

Neem veilig werken in eigen hand

Warehousing

Neem veilig werken in eigen hand
Heftruck ongeval

Veiligheid maakt steeds vaker een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Dat geldt ook voor logistieke operaties, die doorgaans zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht. De ongevallencijfers in de logistieke sector blijven echter onaanvaardbaar hoog. Hoe komt dat?

Allereerst moet het management de hand in eigen boezem steken. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat een veiligheidsstrategie werkbaar is, als het management er volledig achter staat. Dit is niet in al onze bedrijven het geval. Schattingen wijzen uit dat wellicht tien procent van de heftrucks de magazijnvloer teistert zonder periodieke veiligheidskeuring. Het percentage niet gekwalificeerde heftruckchauffeurs ligt nog hoger. Ik hoop dat deze boodschap bij een breed publiek aankomt tijdens de eerste uitzending van het SBS-programma ‘Undercoverboss’, dat de veiligheid in het warehouse onder de loep neemt.

      

Alerta afschaffen

Verder heeft de Arbeidsinspectie zoals bekend onvoldoende capaciteit om de handhavingstaken ten volle te realiseren. Qua aantallen inspecteurs zit Nederland op de helft van de internationale norm. De door de overheid opgestarte campagnes zoals ‘Alerta’ zetten geen zoden aan de dijk. In al die jaren dat ik als jurylid van de Prijs het Veiligste Magazijn warehouses onder de loep neem, heb ik nimmer een spoor van Alerta kunnen ontdekken. Afschaffen dus, net als al die Postbus 51 campagnes.

   

Zelf beleid realiseren

De oplossing zit veel meer in het voldoende ruimte geven aan het bedrijfsleven om zelf een bedrijfsspecifiek veiligheidsbeleid te realiseren. In Nederland hebben we hiervoor de Arbocatalogus ontwikkeld. Bedrijfstakken formuleren – op basis van de wettelijke voorschriften – een eigen arbobeleid. De catalogus is vervolgens het toetsingskader voor de Arbeidsinspectie. Omdat bedrijfslogistiek in alle bedrijfstakken voorkomt, bestaat er echter geen bedrijfslogistieke arbeidscatalogus.

  

De veiligheidstool, ontwikkeld door de BMWT, voorziet inmiddels in deze impasse. De tool is online toegankelijk voor logistieke managers. Zo kunnen bedrijven hun RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) verplichting realiseren. Op basis van het vastleggen van de karakteristieken van het warehouse ontstaat een specifieke vragenlijst. Met de gegeven antwoorden genereert de veiligheidstool een plan van aanpak.

  

In het verlengde van deze veiligheidstool is nu ook een tool ontwikkeld met mogelijke oplossingen. De naam van deze tool is Loret, waarin ruim driehonderd oplossingen zijn ondergebracht. Elke oplossing wordt qua toepassingsmogelijkheid, beschikbaarheid en onder andere kosten nader uitgewerkt.

  

Beide tools vormen een prima toetsingskader om vast te stellen of het bedrijf voldoet aan de geldende voorschriften. Graag gaan we als sector het gesprek aan met de Arbeidinspectie om op basis hiervan te komen tot de uitwerking van wat zo fraai ‘compliance competence’ genoemd wordt. Langs deze weg maken we pas echt stappen in het terugdringen van onze te hoge ongevalcijfers.

    

Moedig dus bedrijven aan om veiligheid in eigen hand te nemen en geef ze de kans om zelf aantoonbaar te maken, dat ze gekenmerkt mogen worden als veilig bedrijf.

 

Bekijk hier de nieuwsbriefspecial van de BMWT over veiligheid (1 nov 2011)…

Reageer op dit artikel