blog

De spagaat tussen compacte opslagmethodieken

Warehousing

De spagaat tussen compacte opslagmethodieken
Compacte opslagmethodieken

Ruimte in magazijnen is vaak schaars. Er kan ruimte worden bespaard met compacte opslagmethodieken; inrijdstellingen en verrijdbare stellingen, maar ook multidiepe geautomatiseerde opslagsystemen. Deze opslagmethodieken leveren veel ruimtewinst op, maar daardoor kunnen problemen ontstaan met de doorzetcapaciteit en kan de efficiëntie dalen. En dan worden ze soms toch weer afgebroken…

Bij de keuze voor opslagmethodieken moet niet alleen de opslagdichtheid worden geoptimaliseerd. Er moet tevens worden nagegaan met welke snelheid en hoe efficiënt de pallets kunnen worden in- en uitgeslagen. Met andere woorden, er moet worden nagegaan hoe de opslagmethodiek past in het logistieke concept.

   

Logistiek concept

Het logistieke concept bestaat uit de opslagsystemen, de trucks en middelen waarmee de goederen worden in- en uitgeslagen, de manier waarop de medewerkers worden aangestuurd en de vorm waarin de processen worden uitgevoerd.

 

Als pallets batchgewijs per locatie of gang kunnen worden in- en uitgeslagen, dan kan de efficiëntie van het in- en uitslagproces, alsmede de doorzetcapaciteit en de opslagdichtheid worden geoptimaliseerd. Smalle gangen magazijnen, verrijdbare stellingen en shuttlestellingen kunnen dan worden gebruikt om goederen compact op te slaan en om de efficiëntie van de medewerkers te verhogen.

    

Vertraging 

Wanneer de goederen echter ordergewijs uitgeleverd moeten worden waardoor meerdere trucks naar 1 smalle gang worden gestuurd in een smalle gangen magazijn, dan kan de efficiëntie wel eens verloren gaan. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de gevraagde goederen niet meer tijdig uitgeleverd kunnen worden, waardoor vertraging ontstaat.

    

Bij compacte opslagmethodieken worden pallets van hetzelfde artikelnummer vaak op 1 locatie opgeslagen. Bij inrijdstellingen worden pallets bijvoorbeeld 3 diep en 3 hoog opgeslagen. In 1 inrijhuis passen dan 9 pallets; heel compact. Maar als er nu van 1 artikel 10 pallets worden ontvangen, dan kan 1 inrijhuis volledig worden gevuld. De 10e pallet moet echter in een nieuw inrijhuis worden geplaatst. In het vak waar 9 pallets passen, staat dan slechts 1 pallet. Slecht voor de opslagdichtheid en de benuttinggraad van de inrijdstellingen. Helaas komt dit vaak voor. Herkent u het?

  

Seminar "Opslagmethoden en opslagmethodieken"

Tijdens het seminar "Opslagmethoden en opslagmethodieken" van het Material Handling Forum op de Erasmusuniversiteit op 16 november aanstaande, gaat Eric Hereijgers nader in op deze problematiek in zijn lezing met de titel "De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit".

Op het Seminar zullen een 10-tal lezingen worden gegeven over de toepassing van compacte opslagmethodieken in de praktijk. Meer informatie over dit seminar kunt u vinden via www.rsm.nl/mhf . Hier kunt u zich ook aanmelden voor het seminar.

Reageer op dit artikel