blog

Ordergewijze batch picking: de toegevoegde waarde

Warehousing

Ordergewijze batch picking: de toegevoegde waarde
leeeeeeeg

Onder werkmethodeverbetering bij de orderverzameling kan worden verstaan: een andere wijze van doen met dezelfde of vrijwel dezelfde hulpmiddelen, en wel zodanig dat hierdoor betere resultaten worden verkregen. Eenvoudig gezegd: een slimmere wijze van orderverzameling. Hoe pak je dat aan? Gerben Esmeijer vertelt hier meer.

Binnen de magazijnlogistiek is een reeks van werkmethodeverbeteringen denkbaar welke tot een aanzienlijke verbetering kunnen leiden. De zogenoemde batch picking methoden zijn, bij een juiste toepassing, een garantie voor aanzienlijke besparingen.

  
Batch picking methoden
Binnen de magazijnlogistiek is een tweetal batch picking methoden denkbaar, namelijk de:

 

  • artikelgewijze batch picking;
  • de ordergewijze batch picking.

  
Reeds eerder is in een artikel op Logistiek.nl aandacht gegeven aan de vormen van kostenbesparing en de structuur van de artikelgewijze batch picking. Dit bij toepassing van de zogenoemde dynamische orderverzamelwijze.

 

Het is zeker van belang, om eveneens aandacht te geven aan de ordergewijze batch picking, dit bij toepassing van de statische orderverzamelwijze.

 

Ordergewijze batch picking
De beste definitie voor ordergewijze batch picking is: het verzamelen van meerdere orders als zijnde één order.

 

De belangrijkste voordelen van de ordergewijze batch picking zijn:

  • het relatief sterk verkorten van de rij/loopafstanden bij het orderverzamelen;
  • het relatief verkorten van de doorlooptijd van het totale orderbestand.

  
Het verzamelen van meerdere orders per traject (ordergewijze batch picking) resulteert in een duidelijke vermindering van de rij/loopafstanden bij de orderverzamelwerkzaamheden. Om de besparingsmogelijkheden tot uitdrukking te brengen, kan dit het beste plaatsvinden door middel van een praktische voorbeeldberekening.

 

Voorbeeldberekening
Bij de opslag en verwerking in een groente en fruitsector was er een orderstructuur te onderkennen van gemiddeld 25 orderregels per order.

Per orderregel was er een gemiddelde grijphoeveelheid vastgesteld overeenkomstig 1,9 grijpbeweging.
Het verzamelvolume per order was hierbij vast te stellen op minder tot vrijwel gelijk aan een rolcontainer.

Het orderverzameltraject had een lengte van 298 meter, waardoor bij de verzameling van 25 orderregels, 24 afstanden tussen de locaties waren af te leggen. De gemiddelde afstand tussen de locaties was hierbij te bepalen op 298/24= 12,4 meter.

  

Om het orderverzameltraject te kunnen afwikkelen, werd gebruik gemaakt van een elektro-orderverzameltruck met meelopende orderverzamelaar; dit bij een ééndimensionale orderverzamelvariant.

 

Vanuit de hierbij gemaakte tijdstudies en de reeds vastgestelde kpi’s, is de navolgende orderverzameltijdberekening vastgesteld.

 

Orderverzameltijd per afzonderlijke order:

 

 Constante tijd: 

   
 Ontvangst opdracht   = 28 sec.  
 Ophalen rolcontainer  = 18 sec.  
 Op orderverzameltruck plaatsen rolcontainer = 22 sec.  
 Afzetten verzamelde last 

= 33 sec.

 
 

————–

 

 

101,0 sec.

 Variabele tijd:    
 Loop/rijtijd tussen locaties 24×11,2 sec. = 268,8 sec  
 Locatie aflezen/registratie 25×8,6 sec.*      

= 215,0 sec.

 
 Grijptijd 25×1,9×3,9 sec.  = 185,3 sec.  
 

————–

 

669,1 sec.

 
* (met R.F.-systeem)   
 

———— 

770,1 sec.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

                                                               
Vanuit de eerder beschreven enkelvoudige orderverzameling is het thans gewenst om de ordergewijze batch picking te beoordelen.

 

Bij de ordergewijze batch picking kan een horizontale orderverzameltruck worden toegepast die drie rolcontainers kan meevoeren, afbeelding 1 (hier rechts). Op deze wijze kunnen dus, tijdens één orderverzameltraject, drie orders worden verzameld.

 

Het is daarbij wel van belang dat de orderverzamelaar de informatie krijgt omtrent de te verzamelen artikelen vanuit het stellingpatroon en de aflegpositie van de order/rolcontainer.

 

Mede gelet op de ontwikkeling binnen de magazijnlogistiek, is dat mogelijk door draadloze gegevensoverdracht (radio frequency). Hierbij kunnen de rolcontainers worden ingelezen en toegewezen aan de onderlinge orders.

 

Zodoende kunnen de te verzamelen hoeveelheden per orderregel/locatie worden afgelezen op de display van de portable terminal en worden verzameld en afgelegd in de corresponderende rolcontainer.

 

Een andere mogelijkheid is, om boven de orderverzameltruck een zogenoemde lichtbalk aan te brengen, welke is voorzien van signaallampjes. Dit correspondeert steeds met de te verzamelen artikelen op de locatie, welke vervolgens op de met een lichtsignaal aangegeven rolcontainer kunnen worden afgelegd.

 

Voor de berekening van de orderverzameltijd bij de ordergewijze batch picking, zijn reeds eerder de berekeningselementen weergegeven. In deze situatie zullen echter 3(orders)x25=75 orderverzamellocaties worden bewerkt, waarbij 74 tussenliggende afstanden van gemiddeld 298/74=4,1 meter zullen ontstaan. Hierbij eveneens de opmerking, dat kortere tussenliggende afstanden relatief iets meer tijd vragen.

 

Orderverzameltijdberekening bij batch picking van drie orders:

 

Constante tijd:    
Ontvangst opdracht = 28 sec.  
Ophalen rolcontainers = 23 sec.  
Op orderverzameltruck plaatsen rolcontainers = 31 sec.  
Afzetten verzamelde last = 36 sec.  
 

————– 

 

118,0 sec.
Variabele tijd:    
Loop/rijtijd tussen locaties 74×6,8 sec.  = 503,2 sec.  
Locatie aflezen/registratie 75×8,6 sec = 645,0 sec.  
Grijptijd 75×1,9×3,9 sec.  = 555,8 sec.  
 

————– 

 

1704,0 sec.

 

 

  ————–
1822,0 sec.

      

Afb. 2 Basisprincipe bij ordergewijze batch picking van drie orders

                                                                                                                                                  

Vergelijking

Bij toepassing van de ordergewijze batch picking  zal dus het basisprincipe ontstaan dat is weergegeven op afbeelding 2 (hierboven), namelijk de input van drie orders; het verzameltraject; en de output van drie afzonderlijke orders.

 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de orderverzameltijd van de standaard orderverzamelmethode en de batch picking methode, zal moeten worden vastgesteld wat de verzameltijd per order is. Vanuit de batch picking methode bezien is dat 1822,0/3 (orders)= 607,3 sec. Voor de afzonderlijke orderverzamelmethode was reeds een tijd van 770,1 sec. vastgesteld.

 

Er ontstaat dus een voordelige orderverzameltijd van 770,1- 607,3= 162,8 sec. voor de ordergewijze batch picking.

 

Bij toepassing van de hierbij beschreven ordergewijze batchpicking, zal er vervolgens een relatieve besparing op de orderverzameltijd ontstaan van 162,8/7,70 ≈ 21%

Reageer op dit artikel