blog

Regel 7: Houd werkgebieden klein en compact

Warehousing

Regel 7: Houd werkgebieden klein en compact
Seriele pickzones

Deze regel in de serie basisregels van Ronald Mantel betreft de omvang van de werkgebieden in een magazijn. Deze moeten klein en compact zijn om grote loop- en rijafstanden te voorkomen. Hoe een en ander in de praktijk gerealiseerd kan worden zal hier aan de hand van een aantal voorbeelden worden toegelicht.

Voorbeelden van het realiseren van kleine en compacte werkgebieden:

 

Pick-zones 

 • Het toepassen van (seriële of parallelle) pick-zones. (NB: dit type zone moet niet worden verward met opslagzone). De werklast dient over de pick-zones te worden gebalanceerd; zie daarover één van de komende regels.

 

Seriële pick-zones

 

Scheiden van bulk- en grijp-voorraad

 • Scheiden van bulk- en grijp-voorraad (de zogenoemde ‘bulk /grijp-scheiding’), oftewel het creëren van een klein orderpickgebied dat indien nodig vanuit de bulkvoorraad wordt aangevuld. Een extreme vorm van bulk/grijp-scheiding is een dynamisch orderpickgebied (zie verderop bij deze regel). Nadeel van een dergelijke scheiding is dat een artikel twee keer wordt gehandled (namelijk aanvullen en orderpicken); zie daarover de komende regel 9. Het voordeel van de scheiding moet dus wel opwegen tegen dit nadeel.

  

Diepstapelen

 • Diepstapelen: dubbeldiep, 4-diep en kanalen (zie onderstaande plaatjes). Het voordeel van kanaal-systemen voor de opslag van pallets is dat zij zeer compact zijn omdat er geen gangen nodig zijn. Een kanaal-magazijn (deep lanes) is vooral geschikt voor opslag van veel pallets met dezelfde producten, als bijvoorbeeld witgoed. Een kanaal-magazijn kent meerdere verschijningsvormen zoals een flow thru-stelling (FIFO) of een inrij-stelling (LIFO), waarbij of van de zwaartekracht (zoals bij een pallet-doorrolstelling) of van satellietwagens (oftewel shuttles) (zoals bijvoorbeeld bij het ACTIV systeem en de I-Cube) gebruik wordt gemaakt. Het nadeel van diepstapelen is vaak dat de toegankelijkheid van individuele locaties vermindert. Ook het in de VS populaire push back-systeem (vaak 4-diep) werkt met zwaartekracht.

                   

 

 

 

 

 

Boven: miniload met dubbeldiep gestapelde bakken

                   

 

 

Rechts: dubbeldiep gestapelde pallets

           

 

                                      

                                                                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pallet-doorrolstelling (is een kanaalsysteem). Let op helling.

NB: door de helling is een afrem-mechanisme nodig!

 

 

 

                  

Flow-thru kanalen met een satelliet. De satelliet links wordt door een pallettruck in een kanaal

gezet en vervolgens vanaf de truck bestuurd.

                                                        

 

                             

 

Activ-systeem: kanaal-systeem van Actiw Oy Finland met shuttles (in de VS door Retrotech als

Activ op de markt gebracht). Ondanks het diepstapelen is hierin de toegankelijkheid

van individuele pallets groot door liften en schuifmechanismen.

 

                      

De Nederlandse vinding – de I-Cube – is een kanaal-systeem met shuttles waarin elke pallet

middels een lift en slimme schuifmechanismen individueel te benaderen is.

   

Mobiele stellingen

 • Mobiele stellingen (ideaal in cold store-magazijnen) sparen veel gangruimte uit.

                                            

                                                                   Mobiele stellingen

  

 

De hoogte of de diepte in 

 • De hoogte of de diepte in. Voordeel: slechts een klein grondoppervlak nodig, nadeel: de vertikale reistijd (zie hierover ook de volgende regel). Voorbeelden hiervan zijn de paternoster en de VLM (Vertical Lift Module); apparaten voor een compacte opslag van kleingoed.

 

                     

                                                 

 

Vertical Lift Module 

 

 

 

 

 

Ook de tussenvloer (mezzanine, entresol ) is een voorbeeld van ‘de hoogte in’  met het genoemde voor- en nadeel.

 

 

Mezzanine

   

Geautomatiseerde systemen

 • Geautomatiseerde systemen zoals een miniload realiseren compacte opslag door de smallere gangen.

 

Smalle gangen

 • Compacte opslag (door smalle gangen) kan ook worden gerealiseerd in een manueel magazijn door de gangen smaller te maken en daarin te werken met VNA-trucks.

                                         

Smalle gang met VNA-truck (let op het inductie-spoor)

   

Vrije locatie-toewijzingstrategie

 • Toepassing van de vrije (random) locatie-toewijzingstrategie (slotting-strategie) resulteert in een kleinere benodigde opslagruimte dan een vaste-locatie strategie (zie over deze strategieën de komende regels betreffende slotting).

 

Vierkant in de tijd

 • Maak een miniload-systeem (maar ook andere AS/RS-en) bij voorkeur ‘vierkant in de tijd’. Dit resulteert in meer compacte opslag.
   

Onderstaand plaatje van een zijaanzicht van een stelling in een miniload-systeem is bedoeld om dit te illustreren. Een miniload-kraan voert de bewegingen in horizontale richting (x) en vertikale richting (z) simultaan uit. Voor het bepalen van de reisafstand/reistijd vanuit het I/O-punt naar een bepaald punt (P) in een miniload-systeem geldt daarom de zogenoemde Chebyshev-metriek, dat wil zeggen dat de benodigde reistijd (Chebyshev-reistijd) het maximum is van de reistijd in horizontale richting en de reistijd in vertikale tichting.

 

Zijaanzicht van een miniload-stelling met op de assen: de reistijd in x- en z-richting (Chebyshev-metriek)

– klik op de afbeelding voor groter beeld –

 

De in het plaatje aangegeven routes naar punt P vergen door de Chebyshev-metriek een gelijke benodigde reistijd.

Voor de punten op de lijn van het I/O-punt naar punt B is de reistijd in horizontale richting gelijk aan die in vertikale richting.

De vorm van de stelling wordt gekarakteriseerd door de vormfactor b, dat is de verhouding tussen de horizontale en vertikale reistijd naar hoekpunt A. Gegeven dat het oppervlak van het zijaanzicht van de stelling vastligt, geldt nu voor de optimale vorm dat de horizontale en vertikale reistijd naar A gelijk moeten zijn, m.a.w.:  b = 1. De vorm van de stelling is dan "vierkant in de tijd".

  

Ook voor andere AS/RS-en als bijvoorbeeld Vanderlande’s HDS en Knapp’s OSR geldt dat zij idealiter vierkant in de tijd zijn. De berekeningen daarvoor zijn wel ingewikkelder.

  

Eigenlijk is vierkant in de tijd misschien wel een aparte regel waard.

 

Slip sheets

 • Het toepassen van slip sheets in plaats van pallets. Dit spaart ruimte (ook in vrachtwagens), maar vereist wel een extra investering in slip sheet-handling voorzetapparatuur voor een heftruck.

   

 

                        

Slip sheet                                               

 

Slip sheet-handling voorzet-apparatuur op heftruck

 

 

Magazijn lay-out

 • De bij regel 5 vermelde magazijn-layout (zie laatste plaatje bij die regel) is een compacte layout.
   

Opmerking: het eerder beschreven scheiden van de bulk- en grijpvoorraad kan in een extreme vorm worden doorgevoerd, namelijk middels een dynamisch orderverzamelgebied (zie onderstaand plaatje ). Dit betekent dat bijvoorbeeld aan het begin van een dag in het orderpickgebied een  grijpvoorraad wordt klaar gezet die precies gelijk is aan wat die dag door klanten gevraagd wordt (voorwaarde is vanzelfsprekend wel dat alle orders voor die dag van te voren bekend moeten zijn). Aan het eind van de dag is het orderpickgebied dus weer leeg. Deze werkwijze wordt wel toegepast in de boekenbranche.

 

                                                

Dynamisch orderverzamelgebied

Reageer op dit artikel