blog

Zorglogistiek 3.0

Warehousing

Zorglogistiek 3.0
Zorglogistiek 3.0. Blogpost Peer Goudswaard

De Universiteit van Arkansas heeft op Second Life een virtueel ziekenhuis ingericht, compleet met operatiekamers, laboratoria en magazijnen. In deze virtuele wereld werken studenten en onderzoekers online aan een model voor efficiëntere zorg.

Vijf jaar na het rapport  ‘Het kan écht: betere zorg voor minder geld’ van Peter Bakker (bestuurs­voorzitter TPG) ga ik de komende tijd de balans opmaken in mijn ziekenhuis. De eerste tekenen zijn niet positief.  Een voorbeeld; nog net zo vaak als vijf jaar geleden komt het voor dat simpele voorraad artikelen over datum zijn of zelfs niet aanwezig op het moment dat ze nodig zijn. Met alle vervelende gevolgen voor de patiënt en de kwaliteit van de geleverde zorg. Misschien komt het omdat we als ziekenhuis niet hebben mee­gedaan aan het ‘Sneller Beter’ programma.  Aan de andere kant zijn we wel al wel twee jaar bezig met Lean Six Sigma.

 

Besparingen zeker niet gerealiseerd

Waar de ‘buitenwereld’ vindt dat de zorg jaren achter loopt op logistiek gebied en ‘best practices’ uit andere gebieden snel geïmplementeerd zouden kunnen worden, is de werkelijkheid weerbarstiger. Op verzoek van VWS heeft NIVEL het Sneller Beter project eind 2008 geëvalueerd. De deelnemende ziekenhuizen kijken met groot enthousiasme terug op de cultuurverandering ("de motor is nu echt gaan lopen") maar daarnaast wordt geconcludeerd dat de doelstellingen niet zijn gehaald. Ondanks positieve resultaten van diverse projectteams, is de beoogde programmadoelstelling, het bereiken van een aanzienlijke verbetering op o.a. het prioriteitsgebied patiëntenlogistiek, bij tweederde van de deelnemende projectteams slechts deels gehaald. De beloofde twee tot twee en half miljard euro besparing per jaar, te behalen binnen 3-5 jaar, is zeker (nog?) niet gerealiseerd in de zorg.

 

Ziekenhuis op second life

Hoe de toekomst er uit zou kunnen zien leert professor Craig Thompson met zijn studenten van de Universiteit van Arkansas. In het kader van het project Every Thing is Alive hebben zij een virtueel ziekenhuis, compleet met operatiekamers, patiëntenkamers, laboratoria, een apotheek, magazijnen etc., nagebouwd in de virtuele drie dimensionale wereld van Second Life.

 

In deze virtuele wereld werken en spelen studenten en onderzoekers online met als doel het modelleren van efficiënte zorg. Avatars, virtuele representaties van mensen, in dit geval  in de vorm van artsen, verpleging en patiënten, bevolken de gebouwen op het Second Life’s Universiteit van Arkansas eiland.

 

De eerste inspanningen richten zich op fysieke goederen voorzien van RFID om supply chains binnen de zorg te simuleren. Met behulp van virtuele RFID tags zijn individuele items met elkaar verbonden. Bijvoor­beeld een kastplank ‘ziet’ hoeveel voorraad er is en bestelt tijdig nieuwe items, zodat er nooit meer mis wordt gegrepen. De bestelling wordt volledig geautomatiseerd na binnenkomst naar zijn bestemming gebracht, zonder dat hier enig menselijk handelen bij nodig is. Dat zou in ons ziekenhuis een hoop (terecht) boze dokters schelen.

 

Sneller, veiliger en goedkoper

Wanneer de echte wereld steeds meer gebruik gaat maken van identity management technologie, zoals RFID, om werkprocessen efficiënter te kunnen organiseren, dan kan dit sneller, veiliger en goedkoper ontwikkeld worden met behulp van de virtuele wereld. Wilt u er meer over het project weten, bezoek vw.ddns.uark.edu.

Stel je eens voor als we deze gedachten gang door trekken naar de patiëntenlogistiek, is een besparing van 2,5 miljard dan wel haalbaar?

Reageer op dit artikel