blog

Logistiek: rocket science?

Warehousing

Een logistiek concept is eenvoudig ontwikkeld: kijk naar de bestaande procedures en de basisparameters, vraag aan de gebruiker wat voor opslagtype hij gebruikt en een lay-out is zo getekend.
Maar is een logistiek concept ontwikkelen wel zo eenvoudig als het lijkt? En kijkt een conceptontwikkelaar wel naar de juiste gegevens van de klant bij het ontwikkelen van een concept?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 18 mei 2009.

Waaruit bestaat een goed logistiek concept eigenlijk? Is dat de wens van de klant invullen, is het een praktische invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken of is het juist het uitvoeren van gedegen data-analyse en op basis van de verkregen data een concept ontwikkelen?
 

De wensen en ideeën van de klant spelen vaak, en zeker ook wel terecht, een grote rol bij het ontwikkelen van concepten. Echter bij verschillende projecten die worden aangeboden of gerealiseerd zijn denk je wel: is hier goed over nagedacht? Het invullen van de wensen van de klant is belangrijk, maar een gedegen analyse van de stamgegevens van de artikelen levert het fundament van je concept.
 
Met de resultaten van een dergelijke analyse is het mogelijk een logistiek goed concept neer te zetten wat qua flow goed in elkaar zit. Om een goed concept te ontwikkelen, zijn niet alleen de juiste basisdata nodig, maar ook enige jaren ervaring en een dosis creativiteit en innovativiteit. Naast deze ingrediënten is ook het continu benchmarken van de ingezette parameters een must. Pas als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is het ontwikkelen van een concept eenvoudig. Dan is het ontwikkelen geen Rocket Science. Ontbreekt één van de voorgaande voorwaarden, dan blijft het een concept wat vroeg of laat onderuit gehaald kan worden.

Dus echt wel Rocket science.

Reageer op dit artikel