blog

TPS in material handling?

Warehousing

In de vorige column heb ik betoogd dat TPS heel goed toegepast kan worden binnen de material handling processen om te komen tot vermindering van schade en betere beheersing van de veiligheid. Innovatie die wij in onze branche nodig hebben. Wat is er voor nodig?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Heftrucks op 15 april 2009.

Wel eerst en vooral “Top level commitment” Dat is anders als ‘Dit vinden we belangrijk’. Het betekent dat we dit écht willen.
 

Hoe dan?

Allereerst aandacht, duidelijk maken dat het nodig is en de eisen stellen.

Vervolgens duidelijk maken waarom het nodig is en dat het dus onvermijdelijk is. Hierbij moet je duidelijk maken wat het voor een ieder betekent en dat dit dus ook geldt voor het topmanagement, bijvoorbeeld door elke ochtend op de verzamelplaats te zijn om de resultaten van de dag ervoor te bespreken. Je hoeft als management feitelijk niets te doen, alleen er te zijn en aandacht te geven.
 

De resultaten van de dag ervoor zijn de resultaten waar de medewerkers mee komen, wat ze zelf bedacht hebben of op het spoor waarop ze gezet zijn. Daarmee kunnen ze dus zelf invloed uit oefenen op hetgeen er gebeurt, daardoor gebeurt het ook en daarmee heb je de gewenste verandering. Simpel? Ja, eigenlijk wel, mits het management alles consequent opvolgt. Alleen dan krijg je dus het gedrag wat je beloont en beheersing van schade en veiligheid.
 

Natuurlijk heb je hierbij gegevens nodig. Basisgegevens om te beginnen, en die zijn te leveren. Het verzamelen van deze gegevens is een eerste stap in het realisatietraject. Het is immers zo dat een goed vooronderzoek de eerste stap in de richting van de oplossing is, in dit geval in het bijzonder de betrokkenheid van medewerkers.
 

Ik ben helemaal geen consultant, maar ik wil de uitdaging wel aan om het bij een bedrijf te helpen opzetten. Innovatie door te doen. TPS in Material Handling.

Reageer op dit artikel