blog

Regel 3: Combineer handelingen van een machine/persoon

Warehousing

Regel 3: Combineer handelingen van een machine/persoon
Pick-to-belt

Regel 3 in deze serie basisregels voor warehousing en intern transport: Door een machine/persoon meerdere verschillende handelingen simultaan te laten uitvoeren kan de productiviteit van die machine/persoon (en dus ook de output van het proces waarbinnen de machine/persoon opereert) worden vergroot.

N.B. Dit is een herziene versie op basis van commentaar van lezers (met name Gert Nomden)

    

De benodigde tijd voor een proces kan worden verkort (en dus de productiviteit vergroot) door een persoon/machine meerdere verschillende handelingen binnen dit proces simultaan te laten uitvoeren. Dit gaat vaak wel gepaard met hogere kosten.
 

Voorbeelden zijn:

  • M.b.t. het proces orderverzamelen: batchgewijs orderverzamelen, d.w.z. een orderpicker verzamelt meerdere orders gelijktijdig

                

  • Pick-to-belt (orderpicken en gelijktijdig transporteren). Andere combinaties zijn: pick-to-pack, etc.

 

   

  • Sort-While-Pick kar (orderpicken en gelijktijdig sorteren)

                    

 

  • Twee carrousels naast elkaar (uit de één wordt gepickt, terwijl gelijktijdig de ander draait). Dit is een mooi voorbeeld van het combineren van een nuttige en een niet-nuttige handeling.

  

 

  • Een miniload: gelijktijdige bewegingen in horizontale en vertikale richting (zogenoemde Chebyshev metriek)

 

  • Geavanceerde apparaten die veel handelingen gelijktijdig kunnen verrichten, zoals een A-frame, de VHSS (een combinatie van een vertikale en een horizontale carrousel, ooit geïnstalleerd bij de US Postal Services),

 

  • en de door de Universiteit Twente ontwikkelde Mobiele Autonome Robot Twente (MART); een mobiele robot die tijdens het rijden producten kon assembleren…..

 

  • …..en de Logistacker natuurlijk!

 

  • ook zou een dubbelspel als voorbeeld kunnen worden genoemd omdat hierbij een inslag- en een uitslagactie in één cyclus worden gecombineerd. 

 

Lees ook eens: Regel 1: Formule van Little

Reageer op dit artikel