blog

Groen en groei

Warehousing

De recessie heeft grote gevolgen voor de mondiale industrie. Maar de gevolgen voor de markt van automatische magazijnen lijken voorlopig beperkt. Een aantal bedrijfstakken blijft investeren in logistieke projecten en verschillende trends zijn zichtbaar.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 11 maart 2009.

 Alle bedrijven ontwikkelen strategieën om de gevolgen van de recessie te minimaliseren. Zo kijkt iedereen met een zeer kritische blik naar grotere investeringen vanweg het nu actuele motto: ‘Cash is King’. Alle investeringsbeslissingen worden meer afgewogen dan ooit en natuurlijk zijn bedrijven voorzichtig als ze in kapitaalintensieve automatiseringsprojecten moeten investeren. Daarom worden in bepaalde marktsegmenten projecten uitgesteld of afgeblazen om uitgaven te beperken.
 
Sommige branches, zoals de food-industrie en de detailhandel (met name supermarkten), hebben duidelijk minder last van de crisis en in die segmenten gaan projecten nog door – worden zelfs nieuwe projecten geïnitieerd – en blijven bedrijven investeren in logistiek. De markt van automatische magazijnen en dc’s is de laatste jaren zeker gegroeid, maar er zijn duidelijke trends. Zo zien we een verschuiving van automatische centra, gebouwd rond opslag en transport van pallets, naar automatische centra, met opslag en transport van dozen/kratten. Dit komt door lagere voorraden en frequenter uitleveren van goederen in kleinere hoeveelheden. Ook krijgt de markt van automatische magazijnen te maken met een toenemende vraag naar flexibele automatische oplossingen.

 

Bedrijven moeten kunnen omgaan met een steeds veranderende vraag van hun klanten en de automatische systemen dus ook. ‘Groen’ wordt belangrijker in logistiek. Automatische magazijnen

kunnen op verschillende manieren de CO 2belasting reduceren: minder energieverbruik, minder licht nodig, remmende kranen die energie terugleveren. Maar belangrijker is dat WMS-pakketten ‘zorgen’

voor goede belading van pallets en daardoor vrachtwagens. Hierdoor neemt het aantal km per kg lading af. Hoewel ‘groen’ in recessietijd minder vaak de voorpagina haalt, blijft het voor de toekomst groot belang om hierin te investeren, met name omdat een aantal groene oplossingen ook nog eens goedkoper (in verbruik) blijkt te zijn.

Reageer op dit artikel