blog

Sturen op werkelijke kwaliteit

Warehousing

In voedingsmiddelenketens kan derving significant gereduceerd worden door het kwaliteitsverloop van producten beter te monitoren en er in het logistieke proces op te sturen.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 20 februari 2009.

 

Zo blijkt uit een groot Europees project, waarin onderzoek is gedaan naar afbreekbare verpakkingen en de voordelen van kwaliteitsgestuurde logistiek in voedingsmiddelenketens.

Momenteel wordt veel product weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum (THT-datum) verstreken is. Echter, deze datum is bepaald voor een batch producten op basis van risico management opdat het vrijwel zeker is dat het product bij verkoop nog veilig is en smaakt. Het richt zich dus op de kwalitatief minste producten in de batch en houdt rekening met mogelijke verstoringen in de keten; het gros is echter bij het verstrijken van de THT nog goed.

In het project zijn innovatieve organische etiketten met RFID-technologie ontwikkeld die het mogelijk maken de keten per unieke verpakking aan te sturen in plaats van per container of pallet. De omstandigheden waaraan het product in de keten wordt blootgesteld (temperatuur, vochtigheid, etc.) worden geregistreerd en gelogd met behulp van de gedrukte elektronica. Vervolgens wordt via een kwaliteitsverloopmodel de werkelijke kwaliteit van het specifieke product op elk moment bepaald en via de verpakking gecommuniceerd.

Dit heeft grote consequenties voor de logistiek, aangezien men dan alle processen kan aansturen op basis van de werkelijke productkwaliteit. Het is zelfs technisch mogelijk de prijs (of korting) op het etiket automatisch te laten veranderen als de kwaliteit achteruitgaat! De voordelen zijn duidelijk; zo hoeft er in de winkel niet meer fysiek te worden afgeprijsd, wordt er minder product weggegooid en kan de keten geoptimaliseerd worden. Hoewel de technologie beschikbaar en betaalbaar is, zijn er nog vele problemen te overwinnen. De besturing wordt veel complexer en daarnaast is volledige transparantie in de praktijk niet altijd optimaal. Er is dus nog veel toegepast ketenonderzoek te verrichten.

Reageer op dit artikel