blog

Replenisment vormt bottleneck bij snelle orderpicksystemen

Warehousing

Replenisment vormt bottleneck bij snelle orderpicksystemen
Supersnel orderpicken

Moderne gemechaniseerde orderpicksystemen halen met gemak picksnelheden van 400 tot 800 orderegels per man per uur. Waarom staan er dan zo weinig van dit soort systemen? Het picksysteem is superefficiënt. Het wordt echter niet op de juiste wijze geïntegreerd in het totale logistieke concept, stelt Eric Hereijgers van Van Looy in dit artikel.

 

Als de productiviteiten afgezet worden tegen picking in conventionele magazijnen, waarbij 40 tot 90 regels per uur per medewerker gepickt worden, dan is het verbazingwekkend dat er niet meer gemechaniseerde picksystemen staan. Logistieke bedrijven laten kansen liggen om de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen door geen gebruik te maken van gemechaniseerde orderpicksystemen.

 

Voorwaarden schrikken af

Om de hoge picksnelheden te halen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het volledig uitpakken van goederen, continue werklast balancering,  aan- en afvoer van bakken, consolidatie met artikelen die niet in het automatische systeem liggen, enzovoorts. Het uitpakken van de goederen kost teveel directe arbeid,  de consolidatie vergt te veel trouble-shooters en ruimte en de extra conveyors vergen te hoge investeringen. Hierdoor gaat de efficiëntiewinst weer verloren.

 

Technische oplossing niet zaligmakend

Vaak worden technische oplossingen bedacht met extra veel conveyors en automatische buffersystemen, die het geheel nog complexer en duurder maken. Techneuten krijgen alles opgelost, maar tegen welke prijs? En wordt hierdoor de baby niet met het badwater weggegooid?

 

Oplossing in logistieke proces

Maar moeten alle goederen wel worden uitgepakt? Hoe kan het efficiënte picksyteem worden verspreid en geïntegreerd met de conventionele opslag waardoor consolidatie eenvoudiger wordt?  De juiste combinatie  van een gemechaniseerd logistiek picksysteem geïntegreerd in een logistiek-organisatorische oplossing is vaak flexibeler. Deze leveren weliswaar maar 80 % van de maximale theoretische efficiëntie winst op, maar vergen ook maar de helft van de investeringen.

 

Geïntegreerde oplossingen nodig

Door heel bewust technisch minder complexe en logistiek beter geïntegreerde oplossingen te ontwerpen voor knelpunten zoals:

 • replenishment
 • uitpakken goederen
 • verzamelen resterende goederen
 • consolidatie

kunnen met de voordelen toch worden uitgenut, tegen rendabele investeringen.

 

Replenishment bakken beperkt capaciteit

Als er in de praktijk problemen zijn met het halen van de hoge pickcapaciteiten, dan ligt dat meestal aan het replenishment systeem. Het replenishment systeem bestaat uit het opslagsysteem van de bakken, de tussenbuffer en de aan- en afvoerconveyors.

Voor iedere pickregel die gepickt wordt, moet een bak met artikelen worden aangevoerd; dit gebeurt in grote aantallen en met grote snelheid. Hiervoor worden complexe conveyorsystemen en tussenbuffers ontworpen. Dit vergt echter forse investeringen.

 

Bottlenecks voorkomen

Het aantal bewegingen is dermate hoog, dat  niet meer te overzien is wanneer en waar botlte-necks ontstaan.  Zorg voor voldoende buffer- en picklocaties zodat de aanvoer en beschikbaarheid minder tijdkritisch wordt. Voorzie tevens voldoende shortcuts in de conveyorbanen zodat niet alle bakken over dezelfde conveyorbanen hoeven te lopen

 

Simulatie van bottlenecks

Laat altijd een simulatie uitvoeren van het aan- en afvoeren van de bakken en zorg ervoor dat de juiste orderprofielen worden gesimuleerd. Alle leveranciers van dit soort systemen hebben simulatie-programma´s die goed en professioneel zijn. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor de juiste input van de data. Voer de nodige what-if simulaties uit voor wijzigende assortimentssamenstellingen, orderprofielen en marktomstandigheden!

 

Uipakken goederen voor hoge capaciteit

Om hoge picksnelheden te halen, moeten orderverzamelaars bakken voor zich krijgen, waarbij het product uniform beschikbaar en dus volledig uitgepakt is. Er is op de pickstations geen tijd om losse stuks uit de omverpakkingen te halen; tevens verhoogt dit de foutgevoeligheid.

 

Uitpakken

De pickvoorraden van alle producten moeten eerst volledig uitgepakt worden. Er moeten aparte uitpakstations worden voorzien, waar de dozen, de binnenverpakkingen en de bundels worden uitgepakt. Dit kost arbeid en voorbereidingstijd.

 

Tevens moet bepaald worden wanneer dit gebeurd. Direct na binnenkomst van de goederen, of op aanvraag van de min/max niveaus van de voorraden in het picksysteem?. Er worden dan dozen aangevraagd vanuit de bulkopslag en naar de uitpakstations gebracht. De hiervoor benodigde tijd wordt altijd onderschat.

 

Picken grotere aantallen

De producten liggen uitgepakt in de opslagbak. Als de klant vervolgens een volle bundel van 10 stuks vraagt, moet de medewerker 10 losse stuks uit de bak picken. Jammer dat deze nu los worden geleverd; de klant had ze liever in een bundel ontvangen.

De uitpakwerkzaamheden en het picken van 10 losse stuks kost meer tijd dan het picken van een volle bundel. Resultaat is dat het geen voordeel oplevert en dat de klant iets ontvangt wat hij niet wil.

 

Bakken met bundels

Er kunnen tevens bakken met bundels worden voorzien. Het aantal bak-plaatsen neemt hierdoor toe (hogere investering) of  het aantal artikelen in het systeem neemt af (minder artikelen is minder regels). En wat doe je als de klant 1 bundel en 2 losse stuks besteld? En wat doe je als de bakken met losse stuks op zijn terwijl er wel bakken met bundels nog aanwezig zijn?

 

Picken uit conventionele opslag

Een andere oplossing is om de omverpakkingen en de bundels uit de conventionele bulkopslag te picken. Dan ontstaat dus een separaat picksysteem voor bundels, waarna weer geconsolideerd moet worden.

 

Ga dus na:

 • aantal regels voor losse stuks, bundels en omverpakkingen;
 • maak een inschatting van de uitpaktijd en aantal benodigde medewerkers;
 • aantal benodigde bakken met pickvoorraad in het systeem.

 

Verzamelen resterende goederen

Bij de meeste gemechaniseerde systemen wordt niet het hele assortiment in het systeem opgenomen. Er blijft altijd wel een assortiment over dat nog conventioneel gepickt moet worden. Denk hierbij aan:

 • goederen die fysiek niet passen in het systeem;
 • goederen waarvan er fysiek te weinig in het systeem passen;
 • langzaamlopers waarvoor het niet loont om te investeren in extra capaciteit.

 

Consolidatie

Deze goederen moeten tevens verzameld en aan de rest van de order toegevoegd worden.

Dit heeft tot gevolg dat:

 • Er goederen alsnog conventioneel verzameld moeten worden. De pickproductiviteit van deze goederen in het conventionele gedeelte daalt echter, doordat het alleen om langzaamlopende en moeilijkere producten gaat.
 • Er consolidatie plaats moet vinden tussen de goederen uit het gemechaniseerde gedeelte en het conventionele gedeelte. Dit kost ruimte en arbeid.

Maak daarom altijd een gedegen assortimentsanalyse en ga na welke artikelen niet in het systeem passen vanwege:

 • de fysieke kenmerken;
 • de productkarakteristieken (klimaat-condities, explosie gevaar, breekbaarheid enzovoorts);
 • de omloopsnelheid.

Het aantal artikelen dat om deze redenen niet geschikt blijkt te zijn valt altijd tegen. De extra ruimte en medewerkers die nodig zijn voor deze goederen is altijd meer dan vooraf ingeschat.

 

Piekcapaciteiten

Mechanisatie van pickcapaciteit moet worden gebaseerd op de piekcapaciteit. Ook in het piekseizoen moeten alle regels verwerkt worden. Dit houdt in dat gemiddeld gemeten het systeem niet volledig wordt gebruikt. Er moet dus geïnvesteerd worden in systemen die niet ten volle worden benut.

 

Pieken conventioneel verwerken

Er zijn leveranciers die mechanische picksystemen voorstellen voor de gemiddelde situatie en waarbij de pieken op een conventionele manier verwerkt moeten worden. Deze voorstellen moeten echter met argusogen worden bekeken. Is dit wel haalbaar en wie geeft er leiding aan het conventionele pickproces dat alleen tijdens de piek nodig is? En dit juist in de tijd van topdrukte?

 

Beheersorganisatie en technische dienst

Een gemechaniseerde oplossing vergt uiteraard een beheersorganisatie met de volgende functies:

 • Technische dienst met werktuigbouwkundige, electrotechnische en PLC-besturingskennis.
 • Applicatiebeheer. Er is gedegen eigen applicatiekennis nodig om alle parameters te optimaliseren zodat het juiste resultaat wordt bereikt.
 • Housekeeping. De artikelallocatie en het balanceren van de logistieke werklastverdeling is van essentieel belang en bepalen de output capaciteit. Het hele systeem staat of valt met de kwaliteit van housekeeping!

Het aantal medewerkers hiervoor wordt meestal onderschat, alsmede de jaarlijkse kosten.

 

Conclusie

Gemechaniseerde picksystemen halen met gemak hoge pickproductiviteiten en hebben vaak een zeer laag foutenpercentage. Door de complexiteit van het totale systeem en een ongelukkige inpassing in het logistieke concept, worden deze vaak onrendabel.

De meeste aandacht gaat vaak uit naar het gemechaniseerde picksysteem  zelf. Besteed echter meer tijd aan de integratie van het systeem in het totale concept, en houd het simpel.

Het picksysteem zelf zit meestal wel goed in elkaar.

 

Let tevens goed op de volgende zaken:

 • Maak altijd een reële vergelijking met een geoptimaliseerde conventionele oplossing. De conventionele oplossing behoort het referentie-kader te zijn.
 • Maak een goede assortiments- en orderanalyse, en definieer hiervoor de nodige What-If varianten.
 • Kwantificeer de randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden om de hoge pickproductiviteiten te halen.
 • Breng het hele opslag- en aanvoersysteem voor de replenishment van bakken naar de orderpickplaatsen in kaart en simuleer dit systeem.
 • Werk een geïntegreerde oplossing uit voor de artikelen die vanuit het conventionele systeem worden verzamel en bepaal hiervoor het aantal medewerkers.
 • Bepaal de juiste benodigde technische capaciteit. Die is voortaan bepalend voor de maximum output capaciteit.
 • Consolidatie vormt vaak de bottleneck. Zorg voor de juiste beheersing hiervan.
 • Kwantificeer de kosten voor de beheersorganisatie en technische dienst.
 • Maak een gevoeligheidsanalyse voor het gehele concept.
Reageer op dit artikel