blog

Hoe ziet uw warehouse security programma eruit?

Warehousing

Hoe ziet uw warehouse security programma eruit?
Veiligheid in het magazijn: geld wordt niet altijd goed besteed

(Volks)gezondheid is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Schade aan de goede naam en imago wel. Pascal Verbaten van Van Looy zet uiteen waar een logistiek manager op kan letten om deze ellende in zijn magazijn te voorkomen.

Bij security wordt vaak alleen gedacht aan het voorkomen van diefstal. Maar ook een situatie waarbij ongenodigde personen schadelijke stoffen toevoegen aan producten is een reële dreiging, de sinaasappelen met kwik uit 1970, staan de meesten van ons nog wel bij.

 

Buitenwereld valkuil

Naast een eenzijdige aandacht voor diefstal is een andere valkuil een te sterke focus op de buitenwereld. Er zijn immers vele voorbeelden bekend van criminele organisaties die, in samenwerking met (tijdelijk) eigen personeel, grootschalige diefstal plegen of informatie lekken over vrachtwagenladingen. Ten aanzien van dat laatste boekt de politie regelmatig succes met de loktrucks in de hoop op een preventieve werking.

 

De noodzaak van een zekere mate van beveiliging binnen warehouses zal niemand betwisten maar wat te doen in een specifiek geval en in hoeverre is een security programma adequaat in relatie tot de reële bedreiging en risico’s.
 

Geld niet altijd goed besteed
Niet onbelangrijk is dat security maatregelen aansluiten bij de bedrijfscultuur en passen in het budget. Geld wordt niet altijd goed besteed en niet alle maatregelen dragen automatisch bij aan het daadwerkelijk verlagen van het risico. Alleen het plaatsen van (extra) camera’s kan zelfs averechts werken omdat ze een beeld oproepen dat er wat ‘te halen’ valt. Als dan onvoldoende aanvullende organisatorische maatregelen zijn genomen wordt het risico op inbraak alleen maar groter.

 

Warehouse security programma

Een goed warehouse security programma bestaat een gebalanceerd stelsel van maatregelen gedragen door diverse regelgevingen of assosiations (TAPA, Asis of NEN EN):

 

 • Organisatorische maatregelen
  • Sleutel registratie
  • Check van medewerkers op arbeid verleden
  • Passen beheer van toegangscontrole
  • Visitatie van de medewerkers

  •  
 • Bouwkundige maatregelen
  • Toegang en indeling terrein
  • Hekwerken met slagbomen, poorten of tourniquets
  • Rampalen
  • Braakwerende gevelelementen
  •  …
    
 • Installatietechnische maatregelen
  • Camerasystemen
  • Detectiesystemen
  • Toegangsbeheer
  • Scanningsystemen voor mens en product
  •  

Uiteraard staat of valt een security programma met een heldere visie van het management en een duidelijk beleid. Bovendien verdient het aanbeveling een security programma regelmatig te toetsen door middel van een assesment.
 

Assesment

In het assesment worden de volgende stappen worden doorlopen:

 • analyse van de huidige maatregelen
 • vaststellen de risico’s
 • vaststellen van de ‘ist en de soll-situatie’ (de situatie nu en waar wil je naar toe?) 
 • opstellen van een lijst van noodzakelijke aanpassingen voorzien van een prioriteiten stelling
 • uitvoering van de aanpassingen
   

Door het regelmatig uitvoeren van een dergelijke assesment is te allen tijde duidelijk hoe het staat met het niveau en de kwaliteit van de beveiliging, welke (rest) risico’s er zijn en welke maatregelen men kan nemen tegen welke (verantwoorde) investeringen.

Reageer op dit artikel