blog

Wat is een veilig magazijn?

Warehousing

Wat is een veilig magazijn?

Veiligheid staat hoog in het vaandel. Veel bedrijven hebben een verantwoordelijke aangewezen die de veiligheid moet waarborgen. In het kader van de verkiezing van het Veiligste Magazijn legt Eric Hereijgers van Riverland uit wat de invloed is van het gekozen logistieke concept op de veiligheid.

Bij een grote producent van vloerdecoratie in Krommenie staat bij de ingang een bord. Op dit bord staat vermeld wie er verantwoordelijk is voor eenieders veiligheid. Er hangt namelijk een grote spiegel bij. Die spiegel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.

Dit bord helpt om het veiligheidsbewustzijn van de mensen in het bedrijf te verhogen. Want het veiligheidsbewustzijn is vaak het grootste probleem. Waarom is dat zo laag? Het gaat toch om de eigen veiligheid?

Papieren tijger

Veiligheid is een ruim begrip. Wat is een veilig magazijn? Is dat een magazijn waaruit je veilig kunt vluchten bij calamiteiten? Is dat een magazijn waar geen of weinig ongelukken gebeuren? Of is dat een magazijn met een laag ziekteverzuim?

Een veilig magazijn is uiteraard een combinatie van deze drie factoren. Een veilig magazijn is onbetwist een magazijn met een goed calamiteitenplan, met een beleid dat is gericht op het voorkomen van ongelukken en met goede ergonomische arbeidsomstandigheden.

We moeten echter oppassen dat veiligheid geen losstaande, papieren tijger wordt; een document boordevol regels en voorschriften dat belemmerend werkt in het dagelijkse logistieke proces.

Om dat te voorkomen, moeten we beginnen bij het ontwerp van het magazijn. Een veilig magazijn begint met een goed logistiek concept, waarbij veiligheid één van de ontwerpcriteria is.

Logistieke veiligheid

Een goed logistiek concept is bepalend voor de logistieke veiligheid. Logistieke veiligheid is naast facilitaire veiligheid de andere pijler waarop de veiligheid in een magazijn steunt. Onder facilitaire veiligheid verstaan we veiligheidsmaatregelen die in principe op elk bedrijf van toepassing zijn: brandpreventie, vluchtplannen, inbraakbeveiliging, et cetera. Met logistieke veiligheid doelen we dus op de veiligheidsaspecten die direct samenhangen met het gekozen logistieke concept.

Wat kan een goed logistiek concept bijdragen aan de veiligheid in een magazijn? Die bijdrage kunnen we opsplitsen in vier aspecten:

  1. Lay-out
  2. Middelen
  3. Ergonomie
  4. Orde & Netheid

Hieronder volgt een toelichting bij alle vier aspecten van logistieke veiligheid:

1. Lay-out

Een overzichtelijk magazijn werkt eenvoudiger en efficiënter. Een veilig magazijn is vaak een goed gestructureerd en overzichtelijk magazijn, waarbij kruisende stromen worden beperkt en waarbij de hef- en magazijntrucks elkaar zo min mogelijk hinderen.

Natuurlijk kunnen er zich situaties voordoen waarin kruisende stromen niet zijn te voorkomen. In dat geval is het in ieder geval van belang om de overzichtelijkheid zo groot mogelijk te maken. Als de medewerkers voldoende overzicht hebben, neemt de kans op ongelukken af.

Als er toch onoverzichtelijke situaties blijven bestaan, helpen spiegelbollen, gekleurde rij- en looppaden en dergelijke om het overzicht te vergroten. Ook kan het raadzaam zijn om waarschuwingstekens te geven.

Minimaliseer transportafstanden

Naast het voorkomen van kruisende stromen is ook het reduceren van transportafstanden een manier om de veiligheid te vergroten. Als er lange afstanden overbrugd moeten worden, ontstaat de behoefte om harder te rijden. Door het langdurige transport neemt tegelijkertijd de concentratie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een magazijn met lange transportafstanden is overigens niet alleen onveiliger, maar ook minder efficiënt dan een magazijn met korte transportafstanden.

De transportafstanden kunnen worden geminimaliseerd met behulp van een goederenstroomschema en een relatiediagram. Daaruit volgt welke afdelingen de grootste onderlinge stromen hebben en wat hun onderlinge relatie is. Plaats de afdelingen met de grootste onderlinge stromen zo dicht mogelijk bij elkaar, en organiseer de overige stromen daar omheen.

2. Middelen

De meeste magazijnmedewerkers worden nog altijd ingezet voor het orderverzamelproces. Juist in dit proces zijn de arbeidsomstandigheden vaak het slechtst, vooral vanwege het vele handwerk. Omdat orderverzamelaars bovendien grote afstanden afleggen, is de kans op onveilige situaties relatief groot.

Goede en behendige orderverzameltrucks kunnen de lichamelijke inspanningen beperken. Als de medewerker met de truck kan meerijden, verkleint dat de kans op aanrijdingen. Hierdoor blijft er meer energie en motivatie over. Dat vergroot niet alleen de alertheid, maar komt ook de kwaliteit van het orderverzamelwerk ten goede.

Orderverzameltrucks vergen natuurlijk wel een investering die flink kan oplopen. Deze machines bieden echter ook de mogelijkheid om aan batchpicking te doen. Dat levert kortere rijtijden en dus meer efficiëntie op. Door een goede inrichting van de werkplek op de orderverzameltruck kan de kans op fouten bij batchpicking worden beperkt.

Een ander gevaar doemt op bij werken op hoogte. Pallets kunnen met reachtrucks steeds hoger worden neergezet. Maar hoe weet de reachtruckchauffeur nu of hij de juiste hoogte heeft?

Door gebruik te maken van hoogtekiezers op de truck, kantelbare cabines of camera’s op het vorkenbord – bij voorkeur in de tip van de vorken – kunnen de werkzaamheden op hoogte eenvoudiger worden uitgevoerd.

Goederenontvangst

De controle bij het goederenontvangst vindt vaak plaats op de ontvangstvloer. De controleurs lopen vaak heen en weer langs de te controleren pallets. Tijdens het controle- en inruimproces rijden heftrucks en/of reachtrucks af en aan om de pallets aan- en af te voeren. Kortom, opnieuw een potentieel onveilige situatie.

Het grootste gevaar ontstaat bij het uitsorteren van bonte pallets. Door aparte uitsorteerstations in te richten volgens het doorstroomprincipe, kunnen ook de controleurs een veilige werkplek krijgen. De efficiëntie neemt hierdoor toe, terwijl de kans op ongelukken en rugklachten minder wordt. Naast fysieke aanpassingen zijn hiervoor wel aanpassingen in de WMS-aansturing nodig.

3. Ergonomie

We horen de mensen al denken: ‘Wat hebben goede ergnomische omstandigheden van doen met een veilig magazijn?’ Een ergonomisch goed magazijn heeft een lager ziekteverzuim dan een ergonomisch slecht magazijn. Het verzuim is dan misschien niet veroorzaakt door een ongeval, maar wel door langdurige, slechte arbeidsomstandigheden. Als er slim wordt omgegaan met ergonomie en inrichting, ontstaan goede en veilige werkmethodes. Dat bevordert het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Een ergonomisch goede werkplek is kortom een veiligere werkplek.

Door gebruik te maken van logistieke ontwerpmethodieken kunnen de arbeidsomstandigheden worden verbeterd, terwijl de efficiëntie wordt verhoogd. De benodigde investeringen zijn vaak beperkt, terwijl de voorzieningen echt worden gebruikt.

A-artikelen

In de meeste magazijnen draait het logistieke concept om het aantal en de plaats van de picklocaties. Veelal is het een kwestie van roeien met de riemen die men heeft. Door echter de orderpicklocaties voor de A-artikelen – die 80 procent van de orderregels genereren – optimaal in te delen, kan 80 procent van het orderpickwerk al op een ergonomisch verantwoorde en tevens efficiënte manier worden uitgevoerd.

Natuurlijk hebben ook de overige artikelen picklocaties nodig. Voor langzaamlopers hoeft echter meestal helemaal geen hele picklocatie te worden gebruikt. Door extra vlonders in de palletstellingen aan te brengen of een separaat gebied met legbordstellingen op te zetten, is het mogelijk om grote aantallen picklocaties met weinig voorraad te creëren. Ideaal dus voor de langzaamlopers, die relatief weinig orderregels genereren.

Controle- en inpakstations

Voor het controleren, inpakken en gereedmelden van de verzamelde goederen kunnen aparte verwerkingsstations een uitkomst zijn. De aan- en afvoer naar deze stations kan plaatsvinden met reachtrucks en/of heftrucks. Binnen deze stations is het zaak om alleen elektropallettrucks te gebruiken voor het verplaatsen van pallets.

Door de elektropallettrucks te voorzien van scharende vorken of schaarheftafels te gebruiken, kunnen de pallets op de juiste hoogte worden gebracht. Een andere optie is het gebruik van rollenbanen voor de aan- en afvoer. Een uitgekiende ergonomie op deze werkplekken verhoogt de productiviteit, met name doordat onnodig sjouwwerk wordt voorkomen. De investeringen verdienen zich doorgaans snel terug.

4. Orde en netheid

De woorden orde en netheid doen denken aan een tuchtschoolregime. Een opgeruimd magazijn werkt echter prettig, dat weet iedereen. Als een magazijn netjes en goed opgeruimd is, zullen de medwerkers geneigd zijn het zo willen houden. Een opgeruimde werkplek is bovendien een veiligere werkplek.

Voor een opgeruimde werkplek is het prettig als ieder voorwerp zijn eigen, logische plek heeft. Afvalcontainers moeten eenvoudig, tijdens het lopende proces, leeggemaakt kunnen worden. Toepassing van het doorstroomprincipe komen zowel de efficiëntie, het overzicht en de veiligheid ten goede.

Dat betekent dat de juiste belijning en markering is aangebracht en dat duidelijk is waar wat moet staan. Door hier vooraf één keer goed over na te denken (en aan te geven), wordt voorkomen dat iedereen keer op keer een plekje uitzoekt om iets neer te zetten. Bovendien voorkom je dat collega’s de volgende keer lopen te zoeken.

Het gezegde ‘Een goed begin is het halve werk’ gaat ook op als het gaat om een veilig magazijn. Bedrijven die bij de inrichting van het magazijn veiligheid als ontwerpcriterium meenemen, hebben niet alleen een veiliger magazijn, maar ook magazijnmedewerkers met een hoger veiligheidsbewustzijn.

Eric Hereijgers schreef ook: Hoe word ik het Veiligste Magazijn van Nederland?

Lees meer over Veiligheid in het magazijn en verkiezing Veiligste Magazijn op Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel