blog

Wanneer moet u uw magazijn mechaniseren?

Warehousing

Peter Leerintveld van Logistore geeft een methode om te berekenen wanneer het zinvol is om over te gaan op het mechaniseren van het magazijn. Met de zogeheten Sopp- en Logicheck-methode kan een concept met bijbehorende investering worden bepaald.

Uit benchmarking van meer dan 200 uitgevoerde projecten weten we dat bij conventioneel orderverzamelen in magazijnomgevingen de totale orderverzameltijd in drie tijdsblokken kan worden opgedeeld:

 

1. Informatie 10 tot 20 %
2. Lopen/ rijden  50 tot 70 %
3. Oriënteren/ grijpen 20 tot 30 %

     

Tijdsbesparing

Om te weten of het überhaupt interessant is om een magazijn te mechaniseren, moet men naar mijn mening kijken naar de tijdsbesparingen, die mechanisatie rechtvaardigen. Hierbij kan gedacht worden aan goederen-naar-de-persoon concepten, waarbij loop- en/of rijwegen geëlimineerd worden. Een gunstige bijkomstigheid is dat bij dergelijke systemen een kwaliteitsverbetering optreedt. Op de totale orderpicktijd kan men dan zo’n 50 tot 70 procent besparen. Dat houdt in dat men met de helft van het aantal orderpickers dezelfde output kan halen, of dat men met hetzelfde aantal orderpickers de output kan verdubbelen.

 

Berekening

Met de Sopp- en Logicheck-methode van Logistore kan men snel een concept met bijbehorende investering, en de ROI hiervan, bepalen. Gewoonlijk rekenen wij met:
 

 

Afschrijving (7 jaar)  15 %
Gemiddelde rente   3 %
Onderhoudskosten   2 %
Operationele kosten 20 % per jaar

 

Het break-even punt voor een investering ligt dus bij een periode van 5 jaar. Met andere woorden, als de uitgespaarde loonkosten gelijk of lager zijn dan de investering, dan is investeren in mechanisatie zinvol.

 

Praktijkvoorbeeld

In conventionele omgevingen ligt de output tussen de vijf en de 10.000 grijpbewegingen per dag van 8 uur. Let hierbij goed op het onderscheid tussen orderregels, stuks per orderregel en aantal grijpbewegingen per orderregel.
 

 

Aantal orderpickers 12
Aantal controleurs 2
Aantal inpakkers 10
Totaal  24 personen

 

Door een gemechaniseerd goederen-naar-de persoon-pick-pack-en-check-concept kan men van voornoemde bezetting ca. twaalf personen uitsparen. Bij jaarkosten  van € 35.000,- per FTE  is dus een investering van 5 x 12 x  € 35.000,- is € 2,1 miljoen mogelijk. Ter vergelijking: een Blue-Storage concept met 7 orderpickers, bereikt een pick-check-pack prestatie van 8.000 tot 10.000 orderregels per dag van 8 uur. De investering ligt hierbij tussen de € 1,5 en € 2 miljoen. Uiteraard is een verdere, diepgaande analyse aan te bevelen, maar voordat men leveranciers en adviseurs onnodige inspanningen (dus kosten) laat maken, is een eerste zelfinschatting zeer zeker zinvol.

Reageer op dit artikel