blog

Medewerker is een mens of werker

Warehousing

Medewerker is een mens of werker

Elise Gerritsen en Astrid van Tongeren van Mai-Zena hebben in de afgelopen jaren binnen het bedrijfsleven gemerkt dat de focus is verschoven van ‘Wie ben jij en wat wil en kun je bijdragen binnen onze organisatie?’ naar ‘Dit zijn onze organisatiedoelstellingen en wij willen dat jij deze resultaten haalt’. Dat lijkt een klein verschil. Niets is minder waar.

De eerste beziet medewerkers vanuit hun heelheid, hun menszijn. De tweede beziet medewerkers als functionaris of ‘werker’. Elise en Astrid geven de voorkeur aan de eerste focus.

Wanneer je bereid bent om naar mensen te kijken als een mens, met al zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten, dan geeft dat ruimte om te bekijken waar iemand de beste bijdrage kan leveren. Deze ruimte wordt minder op het moment dat wij mensen zien als een set van competenties, die moet passen bij de organisatiedoelstellingen en de resultaten die er geboekt dienen te worden.

Medewerker is een mens of een te controleren eenheid

Zeker binnen grote organisaties wordt er meer tijd besteed aan het controleren van de eenheid medewerker dan aan het ruimte geven aan het ondernemerschap en het creatief vermogen dat elk mens in zich heeft. Zodra het management bij een bedrijf naar binnen loopt, lijkt het alsof het een groot stuk van zijn vertrouwen in mensen bij de voordeur achterlaat. Controle en communicatie via KPI’s (Key Performance Indicators, ofwel prestatie-indicatoren) zijn het resultaat.

Beheersen en controleren – strijd en angst
Daar waar sprake is van een sterke mate van beheersen en controleren is geen ruimte voor vertrouwen. De basis voor dit gedrag komt voort uit de gedachte dat je de wereld om je heen moet beheersen en controleren, wat gepaard gaat met strijd en angst.

Verbinding en ruimte
Als wij naar ons hart luisteren, dan weten wij dat alles een eenheid is. Dat er een verbinding bestaat tussen ons en onze omgeving. Vanuit deze verbinding is er contact met dat wat ons omringt. Luisteren met het hart stelt het oordeel uit en geeft ruimte aan onderzoek. In de eerste instantie ben je een waarnemer met weinig tot geen oordeel over wat dan ook. Dit doe je omdat de kans bestaat dat er iets is dat je niet goed hebt begrepen. Wanneer er niet direct wordt geoordeeld, is er ook ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.

Speak and listen from the heart
Onze ervaring is dat behalen van resultaten en het winnen van mensen voor je doelstellingen sneller en makkelijker gaat als je het als organisatie aandurft om mensen in hun heelheid te zien en te respecteren, open te staan voor dat wat ‘is’ en niet direct een oordeel te vellen. Dit vraagt om een manier van communiceren die wij voor het gemak ‘speak and listen from the heart’ noemen.

Geen flitsende PowerPoint
Spreken vanuit je hart gaat niet over flitsende PowerPoint-presentaties, of een geweldige spreker zijn. Wanneer je echt wilt communiceren met je gesprekspartners of toehoorders gaat het erom dat je een oprechte verbinding met hen tot stand brengt. Deze verbinding komt voort uit authenticiteit en empathie en niet uit het intellect.

Dicht bij jezelf zijn
Iemand die spreekt en luistert vanuit zijn hart, is dichter bij zichzelf en daarmee dichter bij wie hij of zij in essentie is. Hoe dichter iemand bij zichzelf blijft, hoe meer hij durft te gaan staan voor datgene wat hem drijft of bezighoudt. Hij of zij zal minder beïnvloedbaar zijn en duidelijker in het contact met anderen. Formuleringen worden kernachtiger: alleen datgene wordt gezegd, dat gezegd moet worden. De communicatie wordt persoonlijk en oprecht, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een echt gesprek.

Resultaten verbeteren
In een echt gesprek voelen de betrokkenen zich met elkaar verbonden. Relaties worden beter, boodschappen komen beter over en zullen minder snel worden genegeerd. Je gesprekspartners zullen meer geneigd zijn hun wensen en ideeën te uiten. Het delen van deze wensen en ideeën gaan helpen om resultaten op welk vlak dan ook te verbeteren.

Speak and listen from the heart in praktijk
Hoewel zij het zelf soms ook moeilijk vinden om onder druk dicht bij zichzelf te blijven, proberen zij wel hun boodschap te blijven uitstralen en hun authenticiteit vast te houden. Het principe speak and listen from the heart passen Elise en Astrid veel toe in hun dagelijks werk. In februari jongstleden hebben zij een managementteam laten ervaren wat het spreken en luisteren vanuit je hart in de praktijk betekent.

Heelhuids thuiskomen
Ter gelegenheid van deze managementbijeenkomst hebben zij Ian Read gevraagd om zijn levensverhaal te komen vertellen. Ian werkt 26 weken per jaar als gids in het territorium van de ‘big five’ (olifant, neushoorn, luipaard, leeuw en buffel) in een van de reservaten in Zuid-Afrika. Op zijn trektochten neemt hij directeuren, bestuurders en leiders te voet mee de wildernis in.
 
Gevaarlijk, want de olifanten in dit gebied zijn erg boos en daarmee onberekenbaar. Zijn taak is ervoor te zorgen dat degenen die hem vergezellen tot zichzelf komen. In contact met zichzelf synchroniseren met het grotere geheel. In verbinding met jezelf, je reisgenoten en de omgeving is de kans dat je gezamenlijk heelhuids weer thuiskomt groter. Bovendien geeft het je de gelegenheid te genieten van dat wat er om je heen, maar vooral ook wat er in jezelf gebeurt.

Out of the comfortzone
Een week per jaar verkeert Ian in wat hij de wildernis noemt. Een week per jaar vertelt hij zijn verhaal in het Nederlandse bedrijfsleven en helpt hij degenen die hem al eens op zijn tochten hebben vergezeld om datgene dat zij hebben geleerd hier in praktijk te brengen.
Uit zijn natuurlijke omgeving gerukt voelt hij zich hier alles behalve op zijn plek. Out of zijn comfort zone heeft hij maar een keuze. Om te kunnen reageren en acteren op wat er om hem heen gebeurt, kan hij niet anders dan in verbinding blijven met zichzelf en zijn omgeving door vanuit zijn hart te communiceren. Zijn authenticiteit stelt hem in staat om vanuit zijn persoonlijke kracht en verbinding met de ander de boodschap die hij wil overbrengen in je hart te sluiten om het nooit meer te vergeten.

Managers out of the comfortzone, maar in hun kracht
Nadat Ian zijn verhaal heeft verteld heeft elke directeur en manager de presentatie die zij hadden voorbereid losgelaten. Na een korte voorbereiding hebben zijn hun persoonlijk boodschap, volledig out of hun comfortzone, maar helemaal in hun kracht aan hun collega’s gebracht. Het resultaat laat zich raden…
Hoe kunnen wij het dan toch … dagen, maanden en jaren stug volhouden om met elkaar te communiceren van hoofd tot hoofd. Van PowerPoint naar PowerPoint. Van voicemail naar voicemail. Bijzonder.

Reageer op dit artikel