blog

Logistieke versus financiele KPI’s: hoe groot zijn de verschillen?

Warehousing

Mark Anneveld van Yacht Logistics & Procurement hebben hun financiële collega’s gevraagd de voorraad te beoordelen op diverse criteria, wat zijn de belangrijkste KPI’s volgens deze financiële mensen? Anneveld zelf: “Waar het om gaat is dat logistiek en finance beide op basis van eigen criteria de voorraad beoordelen.”

Wat nu opvalt is dat finance en logistiek niet dezelfde criteria gebruiken. We denken dat finance op een abstracter niveau kijkt en beoordeelt in vergelijking met logistiek. Logistiek zal vaak meer operationeel naar de voorraad kijken.

 

Logistieke KPI’s voor voorraad zijn:

Omloopsnelheid ( bijvoorbeeld: totale omzet in inkoopwaarde / gemiddelde voorraadwaarde in

inkoopwaarde )

Servicegraad ( beschikbaarheid of hoeveel orderregels van het totaal kan ik uitleveren

conform de vraag van de klant )

Voorraad per ABC klasse:

 • Incourantheid en obsolete stock;
 • Aantal openstaande inkooporders " over tijd ";
 • Levertijd van de goederen ten opzichte van de voorraad totaal in weken

 

Mark Gerritsen en Marco Wigger beantwoorden de onderstaande vragen:

 

1. Welke vragen stel je als je voorraad vanuit een financiele blik beoordeelt?

2. Wat is volgens jou de definitie van een goede voorraad?

3. Welke KPI’s gebruik je in de praktijk, waarom deze KPI en welke variabelen zijn

van belang?

4. Welke zaken zijn van belang bij voorraad en logistiek verslaggeving?

5. Waar zitten volgens jou de discrepanties tussen logistieke en financiële beoordeling van

voorraad?

6. Welke literatuur gebruik je hierbij?

 

Antwoorden Mark Gerritsen, Yacht Maastricht

 

Mark Gerritsen: “Ik heb een aantal aanvullingen, die ik (nog) niet in een theoretisch kader heb geplaatst. Deze aanvullingen komen vanuit mijn eigen ervaring als financial controller bij een industriële groothandel (met dus veel voorraad). Ik heb minder ervaring bij voorraden bij productiebedrijven.”

 

Vanuit mijn ervaringen heb ik de volgende aanvullingen op jouw KPI’s, aandachtspunten géén KPI’s:

 • Voorraadwaarde = aantal x prijs (Mijn focus ligt daarom ook vooral op de prijscomponent)
 • De juistheid van de toegepaste prijs en het effect hiervan op de voorraadwaarde (GIP,LIP,VVP, etc)
 • Voorraad als onderdeel van het werkkapitaal (financiering van de onderneming)
 • Het aanhouden van decentrale voorraden
 • Beheersing van consignatievoorraad (Contracten, eigendom, facturatie, voorraadtellingen)
 • Hoewel waarschijnlijk in deze context niet aan de orde: hoogte van tussenvoorraden bij

productiebedrijven

 • Levertijden en leverbetrouwbaarheid leveranciers zijn zeer bepalend voor de aan te houden

voorraden (inbouwen incentives in leverancierscontracten)

 • Afspreken SLA’s met klanten, ontvangen van forecasts van klanten
 • Financiële benchmarking (voorraad/handelsomzet) met andere handelsbedrijven

kwaliteit van de registratie van de voorraad

 • Risico-analyse van de voorraad (diefstalgevoeligheid, incourantiegevoeligheid (nieuwe collecties, mode, etc), breukrisico, houdbaarheid

 

Beantwoording vragen:

1. Zie bovenstaande punten;

2. Goede voorraad: De laagst mogelijke tegen de hoogst mogelijke leverbetrouwbaarheid; dus geen incourantie in de voorraad.

3. Als KPI heb ik in mijn vorige functie drie van reeds door jou genoemde punten gebruikt:

 • Omloopsnelheid
 • Servicegraad (aantal backorders)
 • Inkooporders te laat (van leveranciers)

4. Geen antwoord.

5. Er zit volgens mij een spanningsveld tussen leverbetrouwbaarheid (logistiek belang) en de hoogte

van de voorraadwaarde (financieel belang).

6. Geen antwoord.

 

Antwoorden Marco Wigger, Yacht Hengelo

"Ik kan me vinden in het beoordelen van de voorraad op diverse criteria. De functie Finance is binnen een bedrijf een stakeholder voor voorraad. Logistieke KPI’s worden zeer zeker ook door finance gebruikt. Bijvoorbeeld de KPI omloopsnelheid van de voorraad, maar ook ouderdomsanalyses (obsolete stock) en ook de andere KPI’s die jij noemt worden gebruikt. We kijken er wel met een financiële blik naar, want zoals je weet, zal bij verbetering in deze processen kosten bespaard kunnen worden. Deze kengetallen zijn vanuit management accounting relevant voor finance. Overigens wil dit niet zeggen dat finance afdelingen van bedrijven hier ook op een correcte wijze mee werken. Ik heb het idee dat hier lang niet altijd de prioriteit ligt en dat bij de jaarrekening door de accountant dit onderwerp even weer wordt aangehaald. Daarnaast is het inderdaad zo dat finance afdeling op een andere manier kijken naar de voorraad. Ik bedoel hiermee de voorraadwaardering. Bedrijven hebben zoals je weet te maken met waarderingsregels voor de balans. Deze kunnen ook voor wat betreft de voorraad best lastig zijn. Periodiek zal de voorraad geteld moeten worden en een eventuele voorziening moeten worden getroffen om oude voorraad of verschillen weg te boeken."

 

Logistieke KPI’s voor voorraad zijn:

 • Omloopsnelheid ( bijvoorbeeld: totale omzet in inkoopwaarde / gem voorraadwaarde in

inkoopwaarde )

 • Servicegraad ( beschikbaarheid of hoeveel orderregels van het totaal kan ik uitleveren

conform de vraag van de klant )

 • Voorraad per ABC klasse;
 • Incourantheid en obsolete stock;
 • Aantal openstaande inkooporders " over tijd ";
 • Levertijd van de goederen ten opzichte van voorraad totaal in weken

 

Beantwoording vragen:

1. Zie opmerkingen boven

2. Dat is een lastige vraag die niet eenduidig beantwoord kan worden. Reden is dat het voorraadproces ook afhankelijk is van bepaalde beleidskeuzes. Een voorbeeld hiervan is het verplicht in voorraad hebben van X% stock. Dit heeft financieel gezien een kostenverhogende effect, maar het kan voor het bedrijf zelf wel een goede voorraad zijn.

3. Zie vraag 1

4. Dat zijn ouderdom, juiste aantallen in boekhouding en voorraadsysteem,

omloopsnelheid, levertijd etc.

5. Ik denk dat er geen discrepantie is maar dat het één juist het ander aan kan

vullen. Zo moet het ook worden opgevat, denk ik.

6. Management accounting literatuur, BW 2 titel 9 of

andere van toepassing zijnde verslaggevingsregels

 

Reageer op dit artikel