blog

Top 5 toepassingen RFID in levensmiddelenbranche

Warehousing

Ondanks de, nog steeds, hoge prijzen willen veel bedrijven uit de levensmiddelenbranche op korte termijn starten met implementatie van RFID. Dat blijkt uit onderzoek van GS1. Marco van der Lee, GS1, vertelt meer over het onderzoek en geeft aan wat de meeste toepassingen zijn in de levensmiddelenbranche.

Volgens het onderzoek van GS1 Nederland ‘Welke factoren beïnvloeden de aanschaf van RFID in de levensmiddelenbranche’ biedt RFID voordeel aan alle partijen in de keten. Het unanieme voordeel is volgens de respondenten gelegen in het verbeteren van de traceerbaarheid van goederen door de hele keten. Een drempel om op dit moment met RFID te starten is de prijs van tags, readers en systemen. Desondanks is een kwart van de ondervraagden van plan om binnen drie jaar een implementatietraject te starten.


Onderzoek

Met RFID kunnen bedrijven op elk moment duidelijk zien waar een product zich in de keten bevindt, welke weg het heeft afgelegd en onder welke condities. Maar zien bedrijven wel wat in RFID? Het onderzoek, uitgevoerd in het eerste halfjaar van 2007, had als doel te analyseren welke factoren de adoptie van RFID in de levensmiddelenbranche beïnvloeden. In totaal namen 83 bedrijven deel aan het onderzoek. Deze groep bestond voor 7 procent uit retailers, 72 procent uit fabrikanten en 21 procent is logistiek dienstverlener. Van de totale groep bedrijven komt 21 procent uit het verssegment; 55 procent zit met name in de houdbare producten.


Top vijf van toepassingen

Uit het onderzoek is gebleken dat veel bedrijven voordelen zien in het gebruik van RFID. Het verbeteren van tracking & tracing staat voor alle partijen met stip op nummer één op de lijst van toepassingsmogelijkheden. Verder zien bedrijven in RFID een mogelijkheid om hun logistieke prestaties en hun voorraadbeheer te verbeteren. Andere argumenten zijn een beter beheer van kratten en/of pallets en het voorkomen van out-of-stocks.

 

Opmerkelijk is dat retailers en fabrikanten een andere prioriteit toekennen binnen de top vijf van mogelijke toepassingen. Retailers zien in RFID een kans om diefstal te voorkomen, terwijl dit argument niet voorkomt in de top vijf van mogelijke toepassingen voor fabrikanten.

 

Top 5 van toepassingen voor retailers

Top 5 van toepassingen voor fabrikanten

1. Verbeteren van tracking & tracing

1. Verbeteren van tracking & tracing

2. Beheer van kratten en/of pallets

2. Beter van voorraadbeheer

3. Verbeteren van logistieke prestaties

3. Verbeteren van logistieke prestaties

4. Voorkomen van diefstal

4. Beheer van kratten en/of pallets

5. Beter voorraadbeheer

5. Voorkomen van out-of-stocks

 

Het voorkomen van kwaliteitsderving komt niet in de top vijf toepassingsrijtjes voor fabrikanten en retailers voor. Als we puur naar de resultaten bij de versleveranciers kijken blijkt dit wel degelijk van belang te zijn.

 

De implementatie van RFID

De implementatie van RFID wordt niet onderschat. RFID dient in alle gevallen aan de huidige informatiesystemen binnen het bedrijf te worden gekoppeld, daarover zijn alle ondervraagden het eens. Toch acht een meerderheid van de bedrijven hun huidige systeem niet klaar voor het gebruik van RFID. Een deel van de respondenten geeft tevens aan dat willen zij de voordelen optimaal kunnen benutten, zij hun bedrijfsproces moeten veranderen.

 

Veel bedrijven bevinden zich voor wat betreft RFID momenteel nog in een oriëntatiefase. Op de middellange termijn zien we hier verandering in komen. Het zijn met name de retailers die plannen hebben om binnen 1-3 jaar RFID te gaan implementeren. Bedrijven in het houdbare segment zien vooralsnog geen of enkel lange termijn mogelijkheden in een RFID-toepassing.

Zien gebruiken, doet gebruiken

Niet alleen de prijs van tags is voor de meeste bedrijven (nog) te hoog, ook de bijkomende hoge kosten voor systeemintegratie hebben een remmende werking. Echter, volgens de basisprincipes van marktwerking zal enkel door een toenemende vraag de prijs gaan dalen. Een toenemend gebruik van RFID heeft naast een prijsdaling op meer zaken een positieve invloed. Zo geven bedrijven aan dat naarmate meer bedrijven in de keten RFID gaan gebruiken, zij eveneens geneigd zijn over te gaan tot implementatie. De vraag vanuit handelsrelaties wordt hierbij als een belangrijke drijfveer gezien.

 

Lees ook:

Is tracking and tracing passé? (expertartikel)

Reageer op dit artikel