blog

Het internet van de ‘dingen

Warehousing

Met de opkomst van RFID staan we op de drempel van een nieuw tijdperk. De huidige RFID-tags zijn gewoonlijk passief: zij kunnen worden uitgelezen, maar zelf geen actie ondernemen. Dit wordt anders wanneer de volgende generatie RFID-tags, die actief is, betaalbaar wordt.

Deze generatie RFIDs kan zelfstandig signalen genereren, die dan natuurlijk wel ergens moeten worden opgemerkt en verwerkt. Aangezien internet het meest voor de hand liggende medium is voor overdracht van dit soort berichten, spreekt men wel van the internet of things. Het gaat dus om écht autonome fysieke producten die uit zichzelf initiatieven nemen. Het denken hierover is nog nauwelijks gestart.

We kennen natuurlijk allemaal wel de toekomstbeelden van consumenten producten in de ijskast die melden dat hun houdbaarheid zijn einde nadert; maar wat betekenen dit soort mogelijkheden voor de logistiek?

Er ontstaat een kakofonie van signalen: wie vangt die signalen op, wie filtert het uit, hoe komen signalen op de goede plaats terecht, en wie reageert er dan?

Wie betaalt die communicatie-infrastructuur en het gebruik ervan? Hoe wordt misbruik voorkomen en hoe wordt beveiligd? De inrichting van the internet of things kent nog vele vragen.

Actieve RFIDs bieden echter wel enorme mogelijkheden bieden voor het volgen van goederenstromen. Dit geldt in het bijzonder als zij via internet gekoppeld zijn aan bedrijfslogica, die kan nagaan waar die goederen zouden moeten zijn, of onder welke omstandigheden zijn zouden moeten worden gebruikt.

Ik noem een paar voorbeelden. Overal waar goederenstromen kunnen fout lopen, kan men aan actieve RFIDs kunnen gaan denken.

Emballage, gereedschappen, goederen voor verhuur, goederen in tentoonstellingen, leveringen die compleet moeten zijn, bagage afhandeling, zendingen met een specifieke bestemming, noem maar op. Wie verantwoordelijk is voor zulke goederenstromen zal zich op termijn gaan beraden over de mogelijkheden van actieve RFIDs, gekoppeld via the internet of things.

Reageer op dit artikel