artikel

Magazijnvloer: zo kies je de juiste

Warehousing 1109

Magazijnvloeren. Hoe kies je de juiste voor jouw operatie? Een goede voorbereiding en informatievoorziening zijn essentieel om onaangename verrassingen te voorkomen. Drie experts geven aan waar je op moet letten bij aanschaf van een  magazijnvloer.

Magazijnvloer: zo kies je de juiste

Een magazijnvloer vervang je niet snel en zeker niet gemakkelijk. Wie investeert in een nieuwe magazijnvloer moet zich daarom goed voorbereiden en verder kijken dan de waan van de dag en het hier en nu. De oplossing moet op de lange termijn gericht zijn. Veel factoren spelen een rol bij de keuze van een juiste magazijnvloer. Allereerst natuurlijk de oppervlakte en indeling van het magazijn. Maar denk ook aan de locatie van het pand. De grond waarop het distributiecentrum wordt gebouwd heeft namelijk grote gevolgen voor de uiteindelijke vloer en de benodigde voorbereidingen die moeten worden getroffen of niet; denk aan heien of niet en de lengte van de heipalen én de benodigde dikte van de vloer.

Operatie bepaalt vloerkeuze

Een tweede logische vraag die gesteld moet worden is: voor welke logistieke operatie moet de vloer geschikt zijn? De drie belangrijkste logistieke operaties in een bedrijfshal waarvoor een hoogwaardige vloer nodig is, zijn de traditionele palletopslag, smallegangenmagazijnen en geautomatiseerde opslag. Afhankelijk van de operatie vergt dat een specifieke oplossing voor de vloer, stelt Daniël Toonen, head of engineering van vloerspecialist Van Berlo uit Veghel. Hoewel een traditioneel palletstellingmagazijn met heftruckbewegingen ‘niet zoveel vraagt’ van de vloer, is het raadzaam om een aantal punten in acht te nemen.

 

Een gedegen voorbereiding en goede communicatie tussen opdrachtgever, aannemer en vloerspecialist is het devies

Dynamische en statische vloerbelasting

Op de magazijnvloer kan zowel een statische als een dynamische belasting optreden. De statische belasting kan worden gezien als een belasting van een niet bewegende last. Denk aan magazijnstellingen. Het idee dat gangpaden volledig kunnen worden betrokken bij de zogenaamde belastingveldberekening is onjuist. Het drukspreidend vermogen van
betonvloeren is namelijk gering.

Dynamische belasting ontstaat onder meer door het gebruik van magazijntrucks. Beschadigingen kunnen ontstaan als het wielvlak waarop druk ontstaat te klein wordt. Dat kan met name in het geval van een smallegangenmagazijn invloed hebben op de efficiency. Om deze smallegangentrucks zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, is een vlakke vloer namelijk essentieel. Kennis over welke machines worden gebruikt (hef- en reachtrucks) en de benodigde lastdragers en het op te slaan gewicht (statische belasting) zijn dus essentieel voor de juiste vloerkeuze.

 

 

Foto: Berlo

 

Magazijnvloer geautomatiseerde systemen

Maar het is vooral essentieel om goed te weten waar je naar toe wilt met je bedrijf. Heb je bijvoorbeeld plannen zware material handlingsystemen aan te schaffen, zorg dan dat je vloer de belasting echt aan kan. Dat kan een hoop nare verrassingen voorkomen. Klinkt logisch, maar in de praktijk ziet de expert van Van Berlo het nog regelmatig misgaan. Zorg dat de machinekeuze vroegtijdig bekend is bij de betrokken partijen en dus ook de vloerbouwer, is zijn advies. Toonen: “Wat nu regelmatig gebeurt, is dat het pand en de vloer klaar zijn en dat pas dan bekend wordt dat er een geautomatiseerd systeem gepland is met strenge vloereisen. En dan ligt het probleem bij de gebruiker van het pand.”

Onderschatting

Een gedegen voorbereiding en goede communicatie tussen opdrachtgever, aannemer en vloerspecialist is het devies van de experts. Onderschatting is een groot gevaar, meent ook Mari van Kuijk, managing director en  partner bij Groenewout. Het bepalen van de juiste vloerbelasting gaat volgens hem vooral in het begin fout. “Mensen die niet vaak met deze materie te maken hebben gehad, onderschatten dit aspect.

 

Lees ook
Zo kies je juiste magazijnstelling

 

Als iets niet klopt of moet worden aangepast gedurende het traject, dan geldt in het geval van een vloer dat dit kosten- en planningstechnisch al heel snel de nodige impact heeft. Een vloer is één van de lastigste dingen om nog even aan te passen, als die er eenmaal ligt.” Denk ook aan het gewicht van grote automatiseringssystemen. Het vooraf bepalen van de dynamische vloerbelasting is dan essentieel. Ewout Raap, adviseur: “Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de liften in een shuttlesysteem, die razendsnel op en neer gaan. Dat zorgt weer voor een extra belasting van de vloer. Ook hier moet op gelet worden bij de aanschaf van een vloer.”

Puntbelasting

Een ander punt van aandacht is de puntbelasting van een systeem of magazijnstelling. Stel vooraf vast welke druk toelaatbaar is op bestaande of geplande vloeren. De puntdrukbelasting kan enigszins worden verlegd door een grotere voetplaat toe te passen. De betreffende voetplaat dient dan wel voldoende stijfheid te hebben om de krachten gelijkmatig te
kunnen spreiden. Beter is om de draagkracht van de vloer vooraf goed te berekenen.

 

 

FEM eisen streng
Mari van Kuijk en Daniël Toonen constateren dat bij de huidige nieuwbouwprojecten de wensen en eisen van de leverancier van het (automatisch) stellingen systeem in het ontwerptraject al worden meegenomen, bewust of onbewust. De eisen (FEM) voor de vloer zijn zeer streng en niet per definitie altijd haalbaar. Daarom is het noodzakelijk om de constructeur van de vloer in een vroeg stadium bij het ontwerp te betrekken. Hiermee worden tegenvallers (zowel financieel als planningstechnisch) eerder voorkomen. De strenge eisen kunnen in overleg met stellingbouwer en vloerconstructeur enigszins afgezwakt worden, waardoor er direct een goed uitgangspunt voor de vloer kan worden geformuleerd.

 

 

Les uit de praktijk

Een belangrijke les die Boston Scientific in de praktijk leerde. Het bedrijf uit Kerkrade  breidde zijn distributiecentrum in 2016 uit met een Autostore-systeem. Na ondertekening van de overeenkomst werd duidelijk dat de onderliggende vloer (mezzanine) een gewicht aankon van 1.000 kilo per vierkante meter, terwijl het gewicht van de Autostore in totaal 1.800 kilo per vierkante meter is.  Zonder extra maatregelen zou dit betekenen dat het systeem ondanks de lichte constructie dwars door de vloer zou zakken. Dit had enerzijds te maken met de hoge vlakbelasting en anderzijds de puntbelasting die dit systeem met zich meebrengt. Het gevolg: het magazijn moest deels worden ontruimd zodat er  verdeeld over drie fases 99 schroefpalen de grond in konden worden gedraaid om op die manier onder de tussenvloer van de Autostore een nieuwe fundering te maken.  Vooruitlopend op een mogelijke uitbreiding van het Autostore-systeem is het afgelopen jaar de tussenvloer stapsgewijs verder  uitgebreid en is ook hier weer een extra fundering met schroefpalen toegepast. Volgend jaar moet de uitbreiding operationeel zijn.

 

 

 

Reageer op dit artikel