artikel

De jury van het Veiligste Magazijn

Warehousing

De jury van het Veiligste Magazijn

De jury van ‘het Veiligste Magazijn’ van Nederland 2013 heeft zeker geen eenvoudige taak. Wat het werk van de jury extra moeilijk maakt, is het feit dat de deelnemers vaak een zeer gemêleerd gezelschap vormen. We stellen hier de jury aan u voor.

Juryvoorzitter René de Koster stelt nadrukkelijk dat het bij de verkiezing om meer gaat dan het voorkomen van ongevallen. “Het is veel breder dan dat. Het gaat om de werkomstandigheden, en daarvan is veiligheid maar een beperkt onderdeel. We zoeken het magazijn met de allerbeste werkomstandigheden.”

Invloed werkklimaat onderschat

Volgens De Koster wordt de invloed van het werkklimaat op de bedrijfsprestaties vaak onderschat.  Hoewel dat wetenschappelijk nog niet is aangetoond, is De Koster ervan overtuigd dat een goed werkklimaat ook leidt tot betere prestaties.

 

 • Prof. René de Koster (juryvoorzitter) / hoogleraar logistiek en operations management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Volgens De Koster is het winnen van de prijs niet alleen een eer, maar ook een goede manier om aan medewerkers te laten zien dat het bedrijf z’n best doet om een goed werkklimaat te scheppen. “Dat wordt steeds belangrijker. Er is een groot tekort aan magazijnmedewerkers. Een goed werkklimaat helpt om mensen aan te trekken en te behouden.”

 • Ir. Eric Hereijgers / senior consultant Riverland Management Consultants

  “Veiligheid is in deze magazijnen niet alleen een papieren tijger. Er wordt veel aandacht geschonken aan de cultuur in de magazijnen. Ook de manier waarop in sommige magazijnen uitzendkrachten geïnstrueerd worden, is opvallend. Zij krijgen niet een simpel velletje met regels waaraan ze moeten voldoen, maar een echte presentatie.”

 • Anton van Loon / directeur BMWT

  “Er zijn magazijnen die de deelname aan de prijs hebben gebruikt om het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te versterken. Alleen daarom al blijkt het de moeite waard te zijn om deel te nemen. Dat is een mooie reden voor alle andere magazijnen om zich in te schrijven voor de prijs in 2010.”

 • Ir. I van der Blom / vertegenwoordiger Arbeidsinspectie

  “Op het gebied van Veiligheid valt er nog veel te verbeteren. Kijk alleen maar naar het aantal heftruckongevallen, dat is schrikbarend hoog. Elk jaar vinden 200 ongevallen plaats waarvan 5 met dodelijke afloop. Bedrijven moeten ervan doordrongen zijn dat ze veiligheidmaatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld gescheiden voetgangerspaden.”

 • Prof. dr. Michiel de Looze / bijzonder hoogleraar productie-ergonomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior project manager bij TNO

  “De mens centraal in het ontwerp en de inrichting van magazijnen, werkprocessen en werkstations. Dat is het uitgangspunt ergonomie. En dit leidt niet alleen tot meer werktevredenheid, minder vermoeidheid en minder gezondheidsklachten bij de mensen zelf. Juiste toepassing van ergonomie leidt ook tot hogere performance want het is uiteindelijk de samenwerking van mensen met systemen die de performance bepaalt.”

 • Johan Kerver / Senior manager Opleidingen en Arbeidsmarkt EVO

  “De hoeveelheid ongevallen op de werkvloer maakt het noodzakelijk dat het veiligheidsniveau bij de bedrijven verhoogd wordt. Hierop vormen magazijnen helaas geen uitzondering. Veiligheid op de werkvloer in de magazijnomgeving staat of valt met een actief en integraal veiligheidsbeleid, waarbinnen “van magazijnmedewerker tot manager” bewust en betrokken wordt samengewerkt en tijdig wordt bijgestuurd en bijgeschoold. EVO onderkent het belang van deze integraalaanpak in haar opleidingen, advies, samenwerkingen en informatievoorziening.”

 • Willem de Vries

Lees ook: Verkiezing Veiligste Magazijn 2013 geopend

Reageer op dit artikel