artikel

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Loe Schlicher

Warehousing

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Loe Schlicher
NS Loe

De Nederlandse scriptieprijs Logistiek is ontstaan in 2009 en heeft als doel studenten die een Bachelor-scriptie schrijven waarin logistiek een belangrijke rol speelt, aan te moedigen een kwalitatief uitstekende prestatie te leveren. Tevens krijgt logistiek talent de kans zich te profileren en hun onderzoeksresultaten aan een breder publiek te presenteren. Loe Schlicher is een van de kanshebbers voor de prijs in 2012.

Woonplaats: Eindhoven;

Leeftijd: 21 jaar;

Opleiding: Operations Managment and Logistics.

  

Introductie scriptie

De scriptie behandelt een investeringsvraagstuk in het kader van verwachte groei voor het bedrijf Advitrae. Zij richten zich in het algemeen op onderwijslogistiek en meer in het bijzonder in het opleveren van roosters voor middelbare scholen. De verwachte groei gaat gepaard met een hogere graad van bezetting van haar oplosservers. In de scriptie wordt specifiek antwoord gegeven op de vraag hoeveel (oplos) servers er in de nabije toekomst nodig zijn, zodanig dat de doorlooptijden voor het maken van roosters acceptabel blijft. Daarnaast is onderzocht  in welke mate prioriteitsregels van invloed kunnen zijn op deze doorlooptijden. Allereerst is getracht wiskundige modellen hiervoor te ontwikkelen, welke uiteindelijk niet bruikbaar bleken omwille van de zeer complexe bedrijfssituatie. Er is om deze reden besloten het proces naar een continu event simulation te vertalen. Uiteindelijk is er aan de hand van deze simulatie een aanbeveling over het aantal oplosservers en een geschikte prioriteitsregel uitgesproken.

     

Wat maakt jouw scriptie zo goed, denk je?

"Advitrae heeft destijds aangegeven met welk investeringsvraagstuk zij kampten. In de scriptie is getracht dit vraagstuk tijdig en adequaat te beantwoorden, hetgeen deze scriptie met name voor Advitrae een grote meerwaarde heeft gegeven. Met name de erkenning vanuit Advitrae maakt, denk ik, deze scriptie een aardige prestatie." 

    

Wat betekent logistiek voor jou?

"Vaak wordt gekscherend onder logistiek het ”verplaatsen van louter dozen” verstaan. Zo gek vind ik deze uitspraak eigenlijk niet. Het speciale aan deze uitspraak is dat er niks gezegd wordt over ”wat” de inhoud van de dozen beslaat, ”waar” de dozen zich bevinden en ”hoe” ze zich zullen gedragen. Impliciet wil ik hiermee aangeven dat logistiek, ondanks haar soms lijkende eenvoud, een zeer complex werkveld beslaat welke zijn weerga niet kent." 

     

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Speerpunten zijn : onderzoek (universiteitsgericht), maar altijd toepasbaar naar bedrijf, dus echt problemen oplossen. Daarnaast specialisatie in game theory (speltheorie) gecombineerd met wachtrij theorie.

Reageer op dit artikel