artikel

Handmatig picken, wel mensvriendelijk en efficiënt

Warehousing

Orderverzamelen in het magazijn is een zware job. Retailers en hun systeemleveranciers proberen al jaren verschillende concepten uit. Witron gooit een nieuw alternatief in de strijd, een concept dat de orderpicker maximaal moet bijstaan in zijn taak. Maar… zonder voicetechnologie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 april 2010.

De Europese vakpers liep massaal uit om in de prachtige omgeving van Oberpfalz kennis te maken met de ETP (Ergonomic Tray Picking). Witron – in het Duitse Parstein – heeft een nieuwe loot aan de stam. Dat wekt altijd belangstelling, omdat Witron zich op het gebied van automatische orderpicktechnologie bij diverse Europese retailers en fabrikanten heeft bewezen. Dit keer was het automatiseringsgehalte wat aan de magere kant. Bewust. Het semi-automatische concept ETP moet interessant zijn voor toepassingen waar volledige automatisering een brug te ver is.  

 

Twee vrachtwagens

‘Niet heffen, niet dragen, niet bukken’. Dat heeft Witron zo ongeveer als credo geadopteerd. Directeur Helmut Prieschenk gaf de vakpers een kort exposé over het belang van ergonomie. De bekende demografische ontwikkelingen kwamen voorbij, net als de druk om te komen tot een hogere pickprestatie (meer picks per uur, minder pickfouten).

Prieschenk: “Ergonomie gaat net zo’n belangrijke beslissingsfactor worden als productiviteit en energieverbruik in dit toepassingsgebied. Voor het picken van producten met kleine afmetingen zijn voldoende ergonomische oplossingen voor handen. Dat geldt niet voor het picken van omverpakkingen. Gemiddeld tilt en draagt een orderpicker in een retail dc per shift ongeveer 15 ton aan colli van picklocatie naar rolcontainer of pallet. Dat is twee vrachtwagens vol. Acht kg per colli is een normaal gemiddelde, maar vaak niet goed ergonomisch te behandelen. Wij denken dat de regelgeving op dit punt zal worden aangescherpt.”

 

Veel picklocaties

Tegen die achtergrond presenteerde Witron een ‘Weltpremiere’ voor orderpickomgevingen met maximaal tussen de 3.500 en 4.000 artikelnummers. De ETP heeft een paar basisuitgangspunten. De orderpicker gaat met een shuttlekraan de hoogte in tot maximaal 9 meter. In lengterichting is het werkgebied min of meer onbeperkt, desnoods kunnen meerdere shuttlekranen in een gang worden ingezet. De proefopstelling in Parkstein, die op termijn verhuist naar een Oostenrijkse retailer, was 18 meter lang. Witron claimt, dat voor hetzelfde aantal picklocaties op conventionele wijze zeker vijf keer zoveel strekkende meter nodig is.

 

Colli worden vooraf laagsgewijs en gemechaniseerd overgeslagen op trays (900 x 800 mm), die automatisch naar de doorrolstellingen gaan. Plaatsen op trays is een extra handlingactiviteit. Voordeel is echter dat de orderpicker geen folie of omsnoeringen hoeft weg te snijden en geen afval moet opruimen. Witron kiest voor trays om zeker te zijn, dat alle collimaten en bodemuitvoeringen op de juiste manier aankomen bij de picklocatie. Lege trays worden door het systeem zelf snel afgevoerd.

 

Beamer als hulp

De hulp die de orderpicker krijgt van de ETP bij zijn werkzaamheden is maximaal. Hij wordt op de juiste hoogte gebracht bij de juiste locatie. Een beeldscherm vertelt hem hoe de collo er uit ziet, hoeveel stuks hij naar zich toe moet schuiven en waar de omverpakking op de pallet of rolcontainer moet komen te staan, ook in welke richting. Dat laatste krijgt nog een extra accent. Een beamer op het dak van de shuttle projecteert een lichtvlak op de reeds geplaatste goederen. Puzzelen, heen en weer schuiven, het is allemaal niet meer nodig.

 

De kraan en de vorken bewegen onafhankelijk van elkaar om de juiste hoogte te handhaven naarmate de stapel omverpakkingen toeneemt. Constant kan de orderpicker de colli vanuit de picklocatie over de kraanombouw schuiven naar de ladingdrager. Zonder tillen, zonder bukken.

 

Alternatief voice

Dankzij ETP is de orderpicker af van lopen, tillen, omdraaien en bukken. De productiviteit neemt ook aanzienlijk toe. Tussen 450 en 500 picks per uur is zeker haalbaar volgens Witron. In een ongemechaniseerde orderpickomgeving is 200 picks per uur al een hele prestatie. De modulaire opzet maakt toepassing op brede schaal mogelijk. Het systeem is ook in een bestaand dc prima in te bouwen.

   

Van retailerskant wordt regelmatig betoogd, dat geautomatiseerd picken met de opkomst van voicetechnologie niet meer recht te rekenen valt. Witron wil een alternatief bieden naast voice. Orderpickers vereenzamen in een groot dc met verlies van motivatie. Het ziekteverzuim zou door voice aantoonbaar toenemen. Medewerkers ervaren de prestatiedruk als zeer belastend en missen het contact met collega’s. Veel wetenschappelijke onderbouwing is hier nog niet voor, erkent Witron. Maar medewerkers als marionetten fysiek zware opdrachten laten uitvoeren, blijft niet zonder gevolgen, zo luidt de visie. Met de ETP is dat in zekere zin ook het geval, alleen gaat het hier om lichtere taken en visuele ondersteuning in plaats van hulp via het gehoor. De ontwerpers in Parkstein menen dat om die reden de versobering van de taakinhoud geen gevolgen zal hebben voor het welzijn van orderpickers. Want ook dat is ergonomie.

     

Nieuwe ledematen

De semi-automatische oplossing is gebaseerd op de volledige automatische OPM (Order Picking Machinery). Daarvan biedt Witron nu de derde generatie aan. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf 18 projecten opgeleverd met in totaal 280 modules, die automatisch dozen en trays verschuiven van en naar picklocaties en ook automatisch bij elkaar brengen in een rolcontainer. Grote retailers als Edeka in Duitsland. Mercadona in Spanje en Kroger in de USA zijn een regelmatig terugkerende klant geworden. Het besturingsconcept – met name het stapelalgoritme – is hetzelfde bij de ETP. Dat wil zeggen: zware producten onderop, zo weinig mogelijk lucht en groeperen van artikelen die ook op het winkelschap bij elkaar staan. Het ‘brein’ van de ETP was er dus al. Nieuw zijn de ‘ledematen’, nog altijd van vlees en bloed, maar dan met zo gering mogelijk belasting.

Reageer op dit artikel