artikel

Standaards

Warehousing

Zoals in elk technisch domein, maar met name wanneer het over communicatie gaat, zijn afspraken tussen marktpartijen van groot belang. Deze afspraken worden in standaards neergelegd die enerzijds voor iedereen toegankelijk zijn en waar alle partijen zich vrijwillig kunnen conformeren.

Er zijn binnen Auto-ID zo veel standaards dat we steeds voldoende keuze hebben om voor de juiste standaard te kiezen. Op het gebied van barcodes spreken we van symbologiën, een ander woord voor lettertypes.

 

Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode en http://www.makebarcode.com/specs/barcodechart.html. Voor normaal handelsverkeer en normale bedrijfsprocessen zijn Code-39, Code-128 en Interleaved-2-of-5 de meest bekende.

 

Sinds enige jaren, maar pas sinds 1 januari 2010 verplicht scanbaar in supermarkten, is er de Databar als uitbreiding op de GTIN standaard. De Databar is een barcode symbologie die nog minder ruimte inneemt dan een GS1-128 codering en waarin ook gebruik wordt gemaakt van de Application Identifiers.

 

Zie http://www.gs1.nl/gs1-databar.html

 

Van vrijwilligheid is geen sprake wanneer de wetgever het verplichte gebruik van standaards oplegt aan gebruikers van bepaalde technologie. Denk bijvoorbeeld aan zendfrequenties en lichtintensiteit.

 

In andere gevallen hebben marktpartijen in een afgebakende branche gezamenlijk afspraken gemaakt over het gebruik van standaards. Denk hierbij bij barcodes aan de GTIN-13 code (Global Trade Identification Number, vh EAN-13) en bij RFID aan de EPC-Global standaards.

 

Zie ook http://www.gs1.nl/ en http://www.gs1.nl/gs1-epcglobal.html.

 

Het aanwezig zijn van standaards is een zegen aan de ene kant. Immers weten projectleden van elkaar waar het over gaat, het wiel hoeft niet meermaals worden uitgevonden en wordt er minder gediscussieerd.

 

Per onderdeel van een Auto-ID project komen standaards om de hoek kijken. Uw leveranciers kennen deze en kunnen hierin adviseren.

Reageer op dit artikel