artikel

Michiel Peters, Vanderlande: “Bergop het verschil maken”

Warehousing

Michiel Peters, Vanderlande: “Bergop het verschil maken”
Vanderlande Michiel Peters

De nieuwe CEO van Vanderlande Industries heet Michiel Peters. Binnen de directie was hij al verantwoordelijk voor operations. “Passie voor techniek is het hart van dit bedrijf”. De recent gepubliceerde jaarcijfers lijken hem gelijk te geven.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 augustus 2009.

De foto aan de muur in het kantoor van de CEO hangt er ter inspiratie. Zichtbaar is Lance Armstrong, verbeten koersend op een berghelling. De voormalig Tourwinnaar komt in het wiel van een koploper en gaat er misschien wel over heen. Achter het tweetal dwarrelen andere wielrenners naar de achtergrond.
  

“Bergop kun je het verschil maken”, zegt Michiel Peters (foto rechts). “Toen deze foto hier is opgehangen, was er nog geen crisis. Ook voor ons is de tijd niet gemakkelijk. Maar we staan er wel heel goed op. Het orderboek is goed gevuld, onze cijfers zijn positief, we stoppen meer geld in research & development dan ooit. We vechten – net als iedereen – voor elke order, maar we kunnen nu gezien onze uitgangpositie een flinke stap –voorwaarts zetten. En de achterblijvers..? Volgend jaar weten we wie dat zijn.”
 

Willen begrijpen

Net als zijn voorganger Peter Gerretse, was Peters vijf jaar lang verantwoordelijk voor operations binnen Vanderlande. “In zijn algemeenheid hoeft dat geen voordeel te zijn, maar in dit bedrijf is dat wel zo. Grote klanten verwachten, dat je als CEO betrokken bent en weet wat er onder de motorkap zit.”

Directielid Remco Overwater vult hem aan: “In dit bedrijf is engineering het draaipunt tussen klant en projectuitvoering. Engineering valt bij ons onder operations. Met uitsluitend financiële kennis en ervaring heeft een CEO het moeilijk. Op basis van cijfers trek je soms andere conclusies dan vanuit technologisch perspectief.”
 

Aandachtsgebieden

Peters: “De passie voor techniek is de kracht van dit bedrijf. Dat moet je als CEO aan de medewerkers laten zien. Je moet het proces van de klant willen en kunnen begrijpen en aansluitend de oplossing die we –bieden.”

Om dat mogelijk te maken heeft de directie de aandachtsgebieden verdeeld.

Peters legt de focus op bagage–afhandeling. Overwater concentreert zich op de segmenten distributie en parcel/postal.
 

Recent zijn de serviceactiviteiten gebundeld en toegewezen aan een ander directielid. “Service is nu 14 procent van onze omzet. Komend jaar zou dat meer dan 100 miljoen euro kunnen zijn. De komende jaren groeit deze activiteit naar 20 procent of meer en dus moet je service apart aansturen”, zegt Peters.

Wat is de afgelopen jaren veranderd? Peters: “Het belangrijkste is de interne aanpassing om het bedrijf meer marktgericht te maken. Dat hebben we zoveel mogelijk doorgevoerd. Zo leer je markten beter kennen en kun je ook verantwoordelijkheden delegeren binnen het bedrijf.”
 

Overwater: “Voorbeeld daarvan is het segment distributie, waar ik verantwoordelijk voor ben. Sales zat in één gebouw. Verderop engineering en weer elders r&d. Nu zitten ze bij elkaar en dat levert veel meer synergie op.”
 

Peters: “Engineering was in het verleden eigenlijk een aparte silo met als achterliggend idee, dat je systemen kon inzetten voor meerdere marktsegmenten. Nu zetten we ondernemerschap en ownership op projecten bewust centraal in onze aanpak. Dit bedrijf heeft een federaal model met veel autonomie in landenorganisaties, customer centers die een eigen winst- en verliesrekening hebben. Je moet in dit bedrijf willen gaan voor het ondernemerschap.”
 

Top drie wereldwijd 

De tevredenheid over de jaarcijfers 2008-2009 straalt van de gezichten. Het segment parcel/postal liet een flinke veer. “Dat is wel heel dun geworden nu, maar het komt weer terug. We hebben dat vaker gezien.”

Vooral de vooruitzichten – het orderboek – is vertrouwenwekkend naar de toekomst. “Als je het grote UPS-project, dat nu in de afrondende fase is, er uit haalt, hebben we zelfs een beter orderboek dan een jaar terug. We winnen behoorlijk marktaandeel in bagageafhandeling. Inmiddels zijn we groter dan Siemens.
  

Zelfs in distributie zijn we nog licht gegroeid. Dit jaar willen we stabiliseren en dat betekent meer marktaandeel pakken in een neergaande markt. Een top drie positie wereldwijd in geautomatiseerde material handling is zeker haalbaar”, legt Overwater als ambitie neer. In een internationale ranking staat Vanderlande al op ‘vijf’.

 

NOG ALTIJD MENSEN NODIG

“We kunnen nog altijd mensen gebruiken. Zeker in de serviceafdeling. Maar als we een paar grote projecten binnenhalen, hebben we opeens honderd mensen extra nodig. Voor vijf vakkundige integratiemanagers hebben we sowieso een plek beschikbaar.” Michiel Peters beseft dat dit bijzonder is in deze tijd en dat hij nu het tij mee heeft. “Integratiemanager is geen gemakkelijke job. Het zijn mensen die een proces kunnen ontrafelen, die onderdelen van het proces kunnen opbouwen en testen, om dat vervolgens samen te voegen en als één geheel op tijd kunnen afleveren. We leggen veel accent op owner–ship, op enthousiasme en creativiteit.” 

 

Reageer op dit artikel