artikel

GS1 Databar: veelgestelde vragen

Warehousing

GS1 Databar: veelgestelde vragen
Barcode

De Nederlandse markt heeft besloten vast te houden aan de implementatiedatum van 1 januari 2010 voor de nieuwe barcode, de GS1 DataBar. Alle kassasystemen moeten dan in staat zijn om de GS1 DataBar te kunnen lezen en verwerken. Hier een overzicht van vragen over deze standaard.

Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar (opgesteld door GS1 Nederland).

 

1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS1. RSS?

Ja. De barcode heette voorheen Reduced Space Symbology of RSS. Sinds 12 februari 2007 is de

naam gewijzigd in GS1 DataBar.

   

2. Waar staat GS1 DataBar voor?

De GS1 DataBar is een symbooltechniek die sinds 1999 in de GS1-standaard is opgenomen.

De GS1 DataBar heeft meer mogelijkheden dan de symbolen die tot nu toe aan de Point-Of-Sale

(kassa) worden gescand (EAN-8 en-13, UPC). De GS1 DataBar kan veel kleiner worden weergegeven

(tot 50% kleiner t.o.v. de huidig gebruikte barcodes) en is daarom heel geschikt voor toepassing op

kleine producten. Daarnaast kan een GS1 DataBar ook aanvullende gegevens bevatten: naast de

GS1(EAN)-artikelcode, een houdbaarheiddatum, een batchnummer, het (variabel) gewicht, een

serienummer en nog zo’n honderd andere gegevensvelden. Voor een aantal productgroepen is

het interessant om zulke gegevens ook aan de kassa scanbaar te hebben.

   

3. Wat zijn de voordelen van gebruik van de GS1 DataBar voor de Point-of-Sale?

 

GS1 DataBar: met alleen de GS1(EAN)-artikelcode

 • Meer marketingruimte op de verpakking beschikbaar doordat de barcode tot 50% kleiner is.
 • Optimalisatie van category management bij fruit: door elk individueel stuk fruit van een GS1 DataBar met GS1-artikelcode te voorzien, kunnen gedetailleerde verkoopstatistieken worden bijgehouden.
 • Verhoging van de service bij zelfscankassa’s: elk product heeft een barcode!
 • De barcode op de schapkaartjes kunnen worden verkleind.
    

GS1 DataBar: GS1-artikelcode met aanvullende informatie

  

GS1-artikelcode + variabel gewicht

Door het toevoegen van het variabel gewicht kan in principe de prijs bij versproducten uit de

barcode worden uitgefaseerd. De kassa kan namelijk automatisch de prijs van het versproduct met

variabel gewicht berekenen op basis van de GS1-artikelcode. De voordelen zijn:

 • Sneller starten en/of afhandelen van acties;
 • Verlagen van de voorraden bij fabrikanten.
   

GS1-artikelcode + houdbaarheidsdatum

 • Verbeteren van product-kwaliteitsgarantie: er worden geen producten meer buiten de houdbaarheidstermijn verkocht;
 • Snellere kassa-afhandeling van prijskortingen op versproducten. Op basis van de THT-datum berekent de kassa automatisch of er korting op het product van toepassing is;
 • Voorkomen van fraude met afprijsstickers.
    

GS1-artikelcode + batchnummer of serienummer

 • Individueel tracken en tracen van consumenteneenheden.
 • Global Service Relation Number
 • Gestandaardiseerd waarborgen van de uniciteit van klantkaarten en coupons.
   

4. Moet de GS1 DataBar op 1 januari 2010 verplicht aan de kassa scanbaar zijn?

Ja, kassasystemen moeten in de hele wereld vanaf 1 januari 2010 in staat zijn om de GS1 DataBar

(minimaal met de GS1-artikelcode) te kunnen lezen en verwerken.
  

5. Zal de GS1 DataBar de huidige barcodes aan de kassa gaan vervangen?

Nee, de keuze ligt in feite bij de merkhouder. Als er geen extra informatie op het product nodig is

en voldoende ruimte op de verpakking voor de huidige barcode aanwezig is, kunnen de huidige

EAN-8 of EAN-13 barcodes nog steeds worden gebruikt. Dit houdt voor de kassasystemen in dat

men na 1 januari 2010 naast de GS1 DataBar de huidige barcodes moet kunnen blijven scannen en

verwerken.

 

6. Welke varianten van de GS1 DataBar zijn er beschikbaar voor de Point-of-Sale?

De GS1 DataBar kent de volgende varianten:

 

Omnidirectional Expanded

(alleen GS1-artikelcode) (GS1-artikelcode + extra informatie)

8712345678906 ( 01)08712345678906(15)091231

 

Stacked Omnidirectional Expanded Stacked

(alleen GS1-artikelcode) (GS1-artikelcode + extra informatie)

8712345 (01)08712345678906

678906 (15)091231

 

GS1 DataBar Omnidirectional

Deze variant wordt gebruikt als u alleen een GS1-artikelcode in een GS1 DataBar wilt weergeven en

er voldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string weer te geven. Deze

GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel).

 

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

Deze variant wordt gebruikt als u alleen een GS1-artikelcode in een GS1 DataBar wilt weergeven en

er onvoldoende ruimte is om gegevens in één horizontale barcode-string in de breedte weer te

geven. De GS1-artikelcode wordt in twee delen opgebouwd. Door middel van een

scheidingspatroon (middelste deel) tussen de delen kan de barcode snel worden gescand. Deze

GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand (omnidirectioneel).
 

GS1 DataBaGS1 DataBar Expanded

Deze variant wordt gebruikt als u naast de GS1-artikelcode ook aanvullende informatie (o.a. de

houdbaarheidsdatum) in een GS1 DataBar wilt weergeven en er voldoende ruimte is om gegevens

in één horizontale barcode-string weer te geven. Elke GS1 DataBar met aanvullende informatie

heeft een variabele lengte met een maximale capaciteit van 74 numerieke datatekens of 41

alfanumerieke datatekens. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand

(omnidirectioneel).

  

GS1 DataBar Expanded Stacked

Deze variant wordt gebruikt als u naast de GS1-artikelcode ook aanvullende informatie (o.a. de

houdbaarheiddatum) in een GS1 DataBar wilt weergeven en er onvoldoende ruimte is om

gegevens in één horizontale barcode-string in de breedte weer te geven. De GS1-artikelcode

wordt in twee delen opgebouwd. Door middel van een scheidingspatroon (middelste deel) tussen

de delen kan de barcode snel worden gescand. Elke GS1 DataBar met aanvullende informatie heeft

een variabele lengte met een maximale capaciteit van 74 numerieke datatekens of 41

alfanumerieke datatekens. Deze GS1 DataBar-variant kan vanuit diverse richtingen worden gescand

(omnidirectioneel).

     

De partij die de GS1 DataBar aanbrengt, mag zelf bepalen welke GS1 DataBar-variant hij op de

consumenteneenheid aanbrengt. Alle kassascanners moeten alle omnidirectionele GS1 DataBar varianten

kunnen scannen vanaf 1 januari 2010. Dit houdt niet alleen in dat u de GS1 DataBar Omnidirectional, de

GS1 DataBar Omnidirectional Stacked, de GS1 DataBar Expanded en de GS1 DataBar Expanded Stacked

moet kunnen uitlezen, maar daarnaast ook de opbouw met behulp van Application Identifiers moet

kunnen verwerken. Aanvullende informatie maakt geen deel uit van de ‘sunrise’-datum van 2010. Als u

deze gegevens ook wilt kunnen verwerken vanaf januari 2010 moet u daarnaast ook uw achterliggende

applicaties aanpassen. Indien u de aanvullende gegevens niet wilt gebruiken maar uw leverancier heeft

bijvoorbeeld naast de GS1-artikelcode ook een THT-datum in de GS1 DataBar geplaatst, kunt u deze in uw

kassasysteem negeren. U programmeert alleen die gegevensvelden die u wilt gebruiken. De rest van de

aangeleverde gegevens zal uw kassasysteem automatisch verwijderen.
 

7. Mag ik, als fabrikant, zelf bepalen welke variant van de GS1 DataBar ik op producten print?

Ja, de kassasystemen van uw afnemers/retailers moeten alle varianten kunnen verwerken.

      

8. Is het verplicht om de informatie die in de GS1 DataBar staat, in mensleesbaar schrift te

plaatsen onder de barcode?

U wordt sterk geadviseerd om de informatie onder de GS1 DataBar te vermelden. De mensleesbare informatie wordt namelijk gebruikt in het geval dat de barcode niet scanbaar is. Indien u hele kleine producten heeft en het zeer moeilijk is (i.v.m. de beschikbare ruimte) om de mensleesbare informatie onder de barcode te plaatsen, kunt u het bestein bilateraal overleg met uw handelspartners bepalen of de

informatie weggelaten mag worden.

  

9. Vanaf wanneer kan ik de GS1 DataBar gebruiken?

De GS1 DataBar is nu al een standaard en kan gebruikt worden: in de gezondheidszorg wordt de

GS1 DataBar bijvoorbeeld al ingezet. De datum 1 januari 2010 geeft aan dat het symbool dan

overal gescand moet kunnen worden, ook aan de kassa. Vanaf dat moment kan de GS1 DataBar

dus overal ingezet worden. Op dit moment is het natuurlijk al mogelijk om op basis van afspraken

tussen partijen onderling alvast met de GS1 DataBar aan de slag te gaan.

   

10. De GS1 DataBar kan een GS1-artikelcode met aanvullende informatie (bijvoorbeeld een

THT-datum) bevatten. Op dit moment wordt er nog geen aanvullende informatie gescand.

Moet ik, als afnemer, de aanvullende informatie vanaf 1 januari 2010 verplicht kunnen

scannen en verwerken?

Nee, het gebruik van aanvullende informatie in de GS1 DataBar mag u, als retailer, zelf bepalen. Het

enige wat op 1 januari 2010 verplicht is, is dat u de GS1-artikelcode uit de GS1 DataBar moet

kunnen scannen en verwerken. U kunt de symbolen met aanvullende informatie wel scannen,

maar indien de aanvullende informatie niet gewenst is, kunt u deze extra informatie

(softwaretechnisch) negeren.
  

11 Zal de GS1 DataBar in de logistiek worden ingezet?

Ja, maar eventueel alleen voor handelseenheden. Een voorbeeld hiervan is de televisie, die in een

grote doos zowel in het logistieke traject als aan de kassa zal worden gescand. Op logistieke

verzendeenheden (zoals pallets, rolcontainers) zullen we dus geen GS1 DataBars tegenkomen.

Hiervoor zal de markt de GS1-128 symbolen (met de SSCC) blijven gebruiken.
  

12. Wat is het verschil tussen de GS1 DataBar en de GS1-128?

Zowel de GS1 DataBar als de GS1-128 maken gebruik van de wereldwijde GS1 Application

Identifier Standaard. Met behulp van deze standaard bent u in staat om naast de GS1-artikelcode

aanvullende informatie, via een wereldwijde gestandaardiseerd formaat, in een barcode weer te

geven. Het voordeel van de GS1 DataBar ten opzichte van de GS1-128 symbooltenchiek is dat men

dezelfde informatie in een kleinere barcode kan weergeven.
  

13. Is de GS1 DataBar moeilijker te printen en te scannen dan de huidige barcodes?

Nee, uit internationaal onderzoek is gebleken dat de GS1 DataBar makkelijker te printen en te

scannen is.

  

14. Is de GS1 DataBar inderdaad kleiner dan de huidige BarCodes. BarCodes?

Ja, de GS1 DataBar is 50% kleiner dan de huidige barcodes met een GS1-artikelcode die aan de

Point-of-Sale worden gescand en kan daardoor onder andere goed gebruikt worden voor kleine of

moeilijk te bedrukken producten.

  

15. Waarom zou je de GS1 DataBar nu adopteren, met RFID in de nabije toekomst?

Zowel de GS1 DataBar als RFID (GS1 EPCglobal-standaard) bieden de mogelijkheid om meer

productinformatie in de keten beschikbaar te krijgen. De GS1 DataBar is een simpelere en een

goedkopere oplossing voor partijen die in de supermarkt meer informatie willen verwerken ter

optimalisatie van de winkeloperatie en de investering in RFID op dit moment nog niet kunnen

verantwoorden. De GS1 DataBar creëert een goed migratiepad ten behoeve van het toekomstige

gebruik van RFID in de supermarkt.
  

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks accepteert GS1 Nederland

geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden. Met vragen naar aanleiding van deze

handleiding kunt u terecht bij de afdeling Customer Support van GS1 Nederland, of op onze website

www.gs1.nl. U kunt de afdeling Customer Support op werkdagen bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op

telefoonnummer 020 -511 38 88.

Reageer op dit artikel