artikel

Werkvloer als basis heftruckopleiding

Warehousing

Instructie voor de hef- en magazijntruckchauffeurs is wettelijk verplicht. Zo’n opleiding kan intern of extern worden gegeven. Steeds vaker kiezen logistieke bedrijven ervoor om het opleiden in het eigen bedrijf te laten verzorgen. Een goede keuze?

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 21 januari 2004.

 

Verbrijzelde tenen, gebroken vingers en zelfs dodelijke ongevallen komen elk jaar weer voor bij het gebruik van hef- en magazijntrucks in de magazijnen. Werken met heftrucks is een serieuze zaak en het goed opleiden van de chauffeurs is dan ook beslist onontbeerlijk. Het is zelfs wettelijk verplicht voor iedere chauffeur om een rij-instructie te volgen. Maar hoe die instructie er precies uit moet zien meldt de wet niet. Bedrijven kunnen kiezen voor een opleiding in een speciaal ingerichte hal van een opleidingsinstituut of juist voor een in-company opleiding in hun eigen bedrijf. De grote meerderheid van de logistieke bedrijven kiest sinds enkele jaren voor deze laatste optie en hun aantal groeit snel.

 

Instituut

Op 1 januari 2004 opende opleidingsinstituut The Knowledge de deuren van een derde opleidingsinstituut in Eindhoven. Ondanks een toenemende belangstelling voor in-companytrainingen bij logistieke bedrijven zelf, gelooft de opleider dus in het opleiden van heftruckchauffeurs binnen de deuren van een instituut. Opleiders TMS-Blom en VTL hebben de meeste opleidingsinstituten in ons land.

 

Fuji Photo Film is zo’n bedrijf dat bewust kiest voor het opleiden in een instituut. Voor het bedrijf betekent dit dat de werkzaamheden in het bedrijf gewoon doorgang kunnen vinden, terwijl de chauffeurs elders rustig kunnen worden opgeleid. Lowie van Sprang: “Onze beschikbare ruimte is beperkt en wordt efficiënt ingezet. Deze ruimte is niet voldoende om onze mensen goed te trainen en tegelijkertijd het bedrijf door te laten draaien. Een ander groot voordeel is dat de mensen weg zijn van het bedrijf. Ze zijn even uit de omgeving waar ze altijd al werken. Een klein nadeel is wel dat de opleiding iets duurder is dan een in-house training maar voor ons weegt het niet op tegen de voordelen.”

 

Eigen trucks

Negentig chauffeurs van Kverneland werden juist wel heel bewust opgeleid in het eigen bedrijf. Het bedrijf koos voor een opleiding door hun heftruckleverancier Barloworld Intern Transport. Jan Jansen: “Bij de aankoop van nieuwe trucks hebben we tevens een goede prijs kunnen bedingen voor de opleidingen.“ Het voordeel voor Jansen was vooral dat de chauffeurs op hun eigen trucks en locatie konden trainen. “Je kunt echt trainen op wat de chauffeurs dagelijks moeten doen, waar nodig verbeteringen aanbrengen. Ook is er extra geoefend op het buitenterrein van het bedrijf. Wat de praktijk betreft, konden veel chauffeurs niet meer zo heel veel leren, maar juist dan kan er door automatisme fout rijgedrag insluipen. Het was zeker ook een belangrijke opfriscursus op het gebied van de theorie. Ze zien weer eens wat er allemaal fout kan gaan. Een in-company training scheelt je ook reiskosten, die je anders zou moeten betalen aan de chauffeurs. Bovendien heb je intern de volledige acht uur opleiden en gaat er niets verloren aan reistijd.”

 

Logistiek bedrijf Natudis koos voor een in-company training van Atlet-Training, vooral omdat chauffeurs op hun eigen trucks konden oefenen. Hans Gardenbroek: “Wij maken gebruik van specifieke smallegangentrucks en juist op deze trucks wilden we een training hebben.”

Maar ook voor de chauffeurs van Fuji is er op het opleidingsinstituut rekening gehouden met de dagelijkse praktijk van de chauffeurs. Lowie van Sprang: “We hebben samen met de opleider een trainingsopzet gemaakt, die zeer goed overeenkomt met de dagelijkse praktijk in ons bedrijf. We hebben bijvoorbeeld pallets met onze producten geleverd en tijdens de laatste opfriscursus is gebruikt gemaakt van trucks waarop onze mensen dagelijks rijden. Het instituut heeft dus een training op maat gemaakt voor ons bedrijf.”

 

Tweedaagse

De meeste opfristrainingen bestaan uit twee lesdagen met een deel theorie middels een theorieboek en een deel praktijk. Dit geldt voor zowel intern als extern opleiden. De theorie is heel breed en behandelt batterijen, rijtechniek, soorten trucks tot arboregels. De chauffeurs moeten voor de tweedaagse training wel enige rijervaring hebben, omdat ze dan maar één dag op de truck zitten. Onervaren chauffeurs komen in aanmerking voor een complete vijfdaagse opleiding. Tussenoplossingen voor drie- en vierdaagse trainingen zijn vaak in overleg ook mogelijk.

Eddy Temmer van Atlet-trainingen: “Je moet toch kijken wat chauffeurs al beheersen en wat ze moeten kunnen. Chauffeurs die alleen maar een gangpad moeten inrijden en kunnen heffen en dalen hebben niet zo’n uitgebreide training nodig. Maar soms moeten ze juist worden opgeleid voor verschillende typen trucks en dan heb je meer tijd nodig. Je moet het per situatie bekijken.”

Gardenbroek van Natudis: “Wij hebben gekozen voor de tweedaagse opleiding omdat onze chauffeurs al veel rijervaring hadden.”Ook Kverneland koos voor deze optie. Jansen: “Er zijn chauffeurs die je qua praktijk nog weinig kunt leren omdat ze al jaren ervaring hebben en het certificaat al op zak hadden. Die hebben een half uur laten zien wat ze konden en hoefden alleen maar de theorie te volgen. Enkele chauffeurs die minder ervaring hadden, hebben juist nog extra dag training gehad. Op die manier kies je voor elke chauffeur wat bij hem of haar past.” Veel opleiders nemen daarom vooraf een kijkje in het bedrijf om te overleggen wat er vooral aangepakt moet worden tijdens de opleiding en bekijken direct hoeveel ervaring de chauffeurs hebben en hoe de praktijksituatie eruit ziet.

Jan de Boer van Barloworld: “Ik ga altijd kijken bij bedrijven die ik niet ken. Behalve naar het rijgedrag kijk ik ook naar het onderhoud van de machine en vooral of er veilig wordt gewerkt. Aan de manier waarop de producten in de stellingen staan, zie je al heel veel. Ook kun je tips geven aan de hand van de praktijksituatie”

 

Bij Fuji hebben nu zo’n tachtig chauffeurs een certificaat. Van Sprang: “De meesten rijden bij ons niet continu op een truck. We streven ernaar om alle werkzaamheden zoveel mogelijk te rouleren. Een operator zit zo’n twee dagen per week op een truck. Daarom hebben we ook gekozen voor een tweedaagse opleiding zodat iedereen toch voldoende gekwalificeerd is om op een truck te mogen rijden. Een keer in de vijf jaar krijgen ze nu een opfriscursus.” Een dergelijke opfriscursus voor gekwalificeerde chauffeurs om de vijf jaar is bij vrijwel iedere opleider standaard.

 

Twee visies

Een nadeel van incompany kan zijn dat er door drukke werkzaamheden chauffeurs tijdens de training worden gestoord, omdat er bijvoorbeeld plotseling vrachtauto’s moeten worden gelost. Peter Walraven van het EW&L: “Aan de andere kant is het voor de opleider juist weer een heel goed middel om in te springen in de praktijksituatie.” Temmer: “Ik pleit ook voor in-company. Ik roep altijd laat de radio maar aan en laat die orderverzamelaars maar door de training heen lopen. Zo kun je precies de praktijk nabootsen.”

 

Monique van Nuil van ’t Web reageert: “Wij geven ook voor het overgrote deel in-company trainingen. Het was wel de bedoeling om veel les te geven in onze hal, maar je ziet een verschuiving naar het trainen in het bedrijf. Nu zijn het vooral bedrijven die zelf niet genoeg ruimte hebben die kiezen voor het instituut. Bij in-company kun je de training afstemmen op het bedrijf. Wij passen de praktijksituatie in de lessen in. Mocht de heftruck, waarop wordt gelest, nodig zijn voor het bedrijfsproces om bijvoorbeeld te laden en te lossen, dan zal de cursist, onder begeleiding van de docent, deze handeling verrichten.”

 

Jos Boelens van The Knowledge geeft duidelijk de voorkeur aan het instituut: “Je kunt in alle rust je chauffeurs training laten geven en ook eens de andere kanten van het vak laten zien. Je leidt de mensen breder op omdat de omstandigheden compleet anders zijn dan op het werk. Je haalt ze weg uit hun eigen omgeving en ze hoeven niet te wachten op een truck, maar rijden continu. Ze rijden eens op een helling, spelen met het gaspedaal, rijden met lange lasten, leren allerlei trucks beheersen zoals drie- en vierwiel heftrucks. Om het dan nog eens extra aan te passen aan het bedrijf plakken we er ook nog wel eens een bedrijfsbezoek aan vast.”

 

Certificaat

De chauffeurs van Kverneland kregen na afloop allemaal een certificaat van het BMWT-Train, de opleidingsafdeling van branchevereniging BMWT. Jansen: “Ze haalden het trouwens niet allemaal. Twee chauffeurs kwamen niet in aanmerking voor het certificaat. Zij bleken tijdens de cursus onvoldoende feeling te hebben voor de heftruck. Voor hen is inmiddels passend werk gevonden. Zo eerlijk moet je dan ook weer zijn. Het certificaat is voor ons dus wel een controlemiddel geweest of alle chauffeurs de stof beheersten.”

De training bij Natudis werd verzorgd door de eigen opleidingsafdeling van heftruckleverancier Atlet en de chauffeurs ontvingen dan ook een Atlet-certificaat. Gardenbroek: “Zo’n certificaat is niet verplicht, maar het maakt de chauffeurs er wel van bewust dat het een serieus beroep is. Een certificaat geeft de opleiding een serieuzer tintje.”

 

De chauffeurs van Fuji kregen het EVL-certificaat, dat is uitgereikt door het onafhankelijk exameninstituut dat tegenwoordig valt onder het Examenhuis logistiek&transport. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt als er een opleiding wordt gegeven in een instituut zodat chauffeurs onafhankelijk worden getoetst. Allemaal volgens dezelfde normen. Van Sprang: “Voor ons was zo’n onafhankelijke toetsing het bewijs dat de opleiding kwalitatief goed is. Wij werken volgens de ISO-norm 9001 en daarom is voor ons een erkend certificaat een pré. Bovendien is een landelijk certificaat voor onze chauffeurs in de toekomst ook een voordeel.”

 

Voor- of nadeel

De prijzen voor interne en externe trainingen liggen niet ver uiteen. Het totaal aantal op te leiden chauffeurs en het aantal chauffeurs per groep zijn sterk bepalend voor de prijs. De tweedaagse opleidingen schommelen rond de 350 euro en de vijfdaagse liggen rond maximaal 800 euro.

De reiskosten voor de chauffeurs naar het opleidingsinstituut maken de kosten van een de externe training hoger. Een interne opleiding kanweer meer kosten, omdat tijdens de training een deel van het magazijn stil komt te liggen. Het komt steeds vaker voor dat ook de leidinggevende deelneemt aan de cursus. Jan de Boer: “De mensen die toezicht houden weten daardoor ook goed waar ze op moeten letten. Je neemt gelijk de bedrijfsregels mee in de training”

Goed of fout bestaat niet in de keus tussen in-company en het opleidingsinstituut. Wat voor het ene bedrijf (of chauffeur) juist een voordeel is, kan voor het andere als nadeel werken. Belangrijk is vooral om van tevoren goed te bedenken wat de chauffeurs moeten kunnen, wat gaat juist wel of niet goed, welke rijregels gelden er in het bedrijf, hoe ervaren is de chauffeur, etc. Opleiders bieden veel mogelijkheden om opleidingen aan te passen aan de wensen van het logistieke bedrijf.

Reacties:marjanlijftogt@vakmedianet.nl Voor adressen opleiders: www.logistiek.nl of vraag het uw heftruckleverancier.

 

Pluspunten

Wat voor het ene bedrijf (of chauffeur) juist een voordeel is, kan voor het andere als nadeel werken. Opleiders bieden veel mogelijkheden om opleidingen aan de wensen van het logistieke bedrijf aan te passen.

 

In-company:

• eigen trucks

• eigen voorzetapparatuur

• eigen goederen

• specifieke training

• inspelen op praktijksituatie

• geen extra reistijd/reiskosten

• bedrijfsregels direct toepasbaar

• voordeliger

 

Opleidingsinstituut:

• training op diverse merken

• afwisselende training

• ingerichte oefenruimte

• brede opleiding

• geen afleiding

• weg uit eigen omgeving

• onafhankelijke toetsing mogelijk

 

Heftruckcertificaat verplicht?

Er is veel onduidelijkheid over het al dan niet verplichte heftruckpapiertje. Hoe zit het nu? Het is voor iedereen die op een hef- of magazijntruck rijdt, wettelijk verplicht om een rij-instructie te volgen die ervoor zorgt dat de chauffeur beschikt over ‘specifieke deskundigheid’. Alleen meldt de wet niet hoe deze instructie er precies uit moet zien. Als er een ongeluk gebeurt, moet een bedrijf de Arbeidsinspectie in ieder geval kunnen overtuigen dat er op een of andere manier voldoende instructie is geweest. Een certificaat is dus niet verplicht, maar voldoende instructie wel! Behalve voldoende instructie moet het bedrijf vanzelfsprekend ook zorgen voor een veilige werkomgeving en een technisch goede truck.

Reageer op dit artikel