artikel

Van Dijk Educatie live met WMS van Calconsult

Warehousing

Van Dijk Educatie live met WMS van Calconsult
Van Dijk Educatie

Van Dijk Logistiek startte twee jaar geleden met de totale distributie van boeken voor uitgevers. De aanschaf van een WMS maakt de weg vrij om het concept verder uit te rollen. Over drie jaar moet de omzet zijn vertienvoudigd.

Van Dijk Logistiek startte twee jaar geleden met de totale distributie van boeken voor uitgevers. De aanschaf van een WMS maakt de weg vrij om het concept verder uit te rollen. Over drie jaar moet de omzet zijn vertienvoudigd.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Van Dijk Educatie   Leverancier/dienstverlener: CAL Consult
Plaats: Kampen  
Branche: fast moving consumer goods   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname: 01-02-2007
Productnaam: CALwms  

Focco Annema: “Dankzij onze enorme pool uitzendkrachten flexibel als het
gaat om de inzet van personeel”

Van Dijk Educatie breidde in 2005 de bedrijfsactiviteiten uit met de divisie Van Dijk Logistiek. Die tak verzorgt de totale distributie voor uitgevers. Met de nieuwe dienst speelt Van Dijk in op de behoefte bij vooral kleinere uitgevers om logistieke processen uit te besteden.

Het afgelopen seizoen werden 100.000 boeken geleverd. Over drie jaar verwacht Van Dijk Logistiek een omzet te realiseren van een miljoen boeken. Om de verwachte groei-explosie op te vangen, is begin dit jaar een WMS-pakket geïmplementeerd.
 

Extern magazijn

De voorraden van de uitgevers liggen opgeslagen in een extern magazijn dat wordt gehuurd. Het is een bewuste keuze om dit proces buiten de reguliere stroom te houden. De voorraden zijn immers niet van Van Dijk, maar van de uitgevers. “Voor Van Dijk Educatie kopen we ook boeken bij dezelfde uitgevers. Door de stromen strikt te scheiden, voorkomen we vermenging en dus voorraadverschillen. Bovendien zouden we in ons eigen magazijn anders een ruimtetekort krijgen tijdens de zomermaanden”, licht logistiek manager Focco Annema toe.

De zomermaanden zijn elk jaar weer tropenmaanden. In een betrekkelijk korte periode wordt het leeuwendeel van de jaaromzet verzameld en gedistribueerd. De vaste kern van ongeveer 150 eigen medewerkers wordt dan steevast aangevuld met uitzendkrachten, heel veel uitzendkrachten. Alleen al in de maan–- den juli en augustus zijn er voortdurend een kleine duizend extra uitzendkrachten aan het werk.
 

Meeliften

Op die schaalgrootte lift ook de nieuwe afdeling mee. “Voor van Dijk Educatie versturen we bijvoorbeeld zo’n 600.000 pakketten naar leerlingen. Dat gebeurt via TNT. Met Van Dijk Logistiek kunnen we gebruik maken van hetzelfde contract, zodat de kosten voor de uitgever laag blijven en de service hoog. Bovendien zijn we dankzij onze enorme pool uitzendkrachten flexibel als het gaat om de inzet van personeel”, aldus Annema. Op een belangrijk punt verschilt het proces van Van Dijk Logistiek echter van de reguliere operatie. Waar de laatste wordt aangestuurd via een ERP-systeem, is nu gekozen voor een WMS, geleverd door CAL Consult. “Gebruik van ons ERP zou te lastig worden in verband met juridische en financiële aspecten”, weet Annema.

In de eerste jaren werd nog ge-werkt met een Accessysteem. Met de groei van de activiteiten nam echter het aantal applicaties toe. “We willen de stromen per uitgever strikt gescheiden houden. Daarom werkten we op een bepaald moment met drie verschillende kopiesystemen, op drie verschillende pc’s”, vervolgt de manager. Het nieuwe WMS onderscheidt de deelgebieden van verschillende opdrachtgevers en biedt toch de mogelijkheid om met één systeem te werken. “Het systeem is bovendien stabieler en dus bedrijfszekerder”, vult Annema aan.

Het WMS heeft ook invloed op de indeling van het magazijn. Voorheen werden de bulkvoorraden fysiek gescheiden, waardoor er slechts een bezettingsgraad werd bereikt van circa twintig procent. Nu is er één groot bulkmagazijn, met een vrije locatietoewijzing. Annema: “Dat is ook nodig met het oog op de verwachte groei. Wellicht is het WMS nu nog een overkill, maar voor de toekomst hebben we het beslist nodig. Als je wil groeien, moet automatisering nooit een bottleneck zijn. Zodra nieuwe uitgevers concreet willen instappen, zijn we nu heel snel live.”

  

Internetmodule
Naast het WMS schafte Van Dijk ook de module CALnet aan. Daarmee kan de uitgever op elk gewenst moment een online, actueel overzicht krijgen van de voorraden en een real-time inzage in de voortgang van de orderverwerking. Met de internetmodule kan ook de order entry kant van het proces verder worden geoptimaliseerd. De module is nog niet operationeel, omdat de focus in eerste instantie op het WMS lag. “We doen het bewust stap voor stap. Eerst moet het WMS goed draaien en moet iedereen het systeem onder de knie hebben. Als dát soepel loopt, gaan we kijken waar we het proces verder kunnen optimaliseren”, aldus logistiek manager Focco Annema.

Reageer op dit artikel