artikel

Innoveren is kwestie van risico’s nemen

Warehousing

Innoveren is kwestie van risico’s nemen
GamBakker

GamBakker Internationaal Transport BV is gespecialiseerd in bloembollenvervoer. Het creëren van onderscheidend vermogen was een probleem. Syntens adviseerde goederen- en informatiestromen te inventariseren en in warehousemanagementsysteem en value added logistics te investeren.

GamBakker is geen groot bedrijf, maar heeft toch diverse innovaties op zijn naam staan. Zo ontwikkelde het transportbedrijf (16 wagens) een inklapbare kuubkist, waardoor het vier keer zoveel lege kuubkisten per vrachtwagen kan vervoeren. Dit betekent een flinke besparing in brandstofkosten. De kisten worden ook verhuurd, zodat GamBakker de investeringskosten (4 ton) snel terugverdient.

Sinds juli 2006 exploiteert de onderneming een veilingsite voor bloembollen (www.fba-veiling.nl). Aanbieders en kopers (exporteurs en kwekers) handelen met elkaar op internet. Dat is uniek in de wereld. Voor GamBakker kan de veiling een lucratief bedrijfsonderdeel worden. Het bedrijf ontvangt provisie per afgesloten deal en levert 75% van de geveilde bollen uit. Eric Steltenpool van GamBakker: “Onze investering was enorm. Alleen al in acquisitie is een ton gaan zitten. Maar we verwachten er veel van. Op termijn hopen we op een omzet in de veilingsite van 10 tot 15 miljoen euro per jaar.”

 

Actieplan

Voor het natraject van de veiling (facturatie, kostenberekening, planning etc.) overweegt GamBakker een warehouse management systeem (WMS), gecombineerd met een transportmanagementsysteem (TMS). Het bedrijf wordt daarin begeleid door innovatienetwerk Syntens. Adviseur Hans Andela van Syntens: “Een WMS/TMS vraagt een grote investering en moet daarom in één keer goed zijn. Als je iets koopt wat niet aansluit bij je behoeften, is er meestal geen weg terug. Onder leiding van TLN Consultancy analyseert een student van de Hogeschool Inholland alle goederen- en informatiestromen. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor de keuze van het WMS/TMS. Maar Syntens gaat verder. Onlangs hebben we een innovatie actieplan opgesteld. Hierin staat beschreven op welke manier GamBakker verder kan innoveren. Zo zien wij RFID als één van de mogelijkheden. Door colli’s op termijn uit te rusten met chips moet nog veel efficiencywinst haalbaar zijn.”

 

Op lucht vervoeren

Innoveren kun je leren, maar het moet ook in de genen zitten. Dat is bij GamBakker duidelijk het geval. Vijftien jaar geleden ontwikkelde het een techniek om een bekend probleem bij het transport van bloembollen en bloemen op te lossen. Tijdens lange ritten loopt de luchtvochtigheid in de laadruimte makkelijk op. Dit tast bollen en bloemen aan, zodat soms 10 tot 15 procent van de lading kan worden weggegooid. GamBakker ontwikkelde een manier om bollen tijdens ritten voortdurend te luchten, waardoor de luchtvochtigheid in rijdende wagens constant op 75 procent kan worden gehouden (bij 5 graden Celsius). Hierdoor heeft de vervoerder nauwelijks nog last van de gevreesde bloemsmet (botrytis). “Wij zijn in Nederland de enige vervoerder die bloemen en bloembollen op lucht vervoert”, aldus Steltenpool.

 

Concurrentie

Toch heeft deze innovatie zich de afgelopen jaren niet vertaald in een flinke toename van de omzet. GamBakker legt er per vrachtwagencombinatie zelfs zo’n 15 tot 20 duizend euro op toe. “Door de hevige concurrentie kunnen we de kosten van het op lucht vervoeren niet doorberekenen aan klanten”, verklaart Steltenpool. Toch ziet het bedrijf de meerwaarde van deze innovatie. “In de transportbranche draait het steeds meer om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. GamBakker kan iets wat concurrenten niet kunnen. Door onze innovatie leveren we superieure kwaliteit waardoor we klanten langdurig aan ons hebben weten te binden. Waren we op de traditionele manier doorgegaan met het vervoer van bloemen en bloembollen, dan hadden we de afgelopen tien à vijftien jaar ongetwijfeld veel omzet verloren aan concurrenten.”

 

 ‘Innovatie van levensbelang’

Zo’n 20 procent van de logistieke bedrijven is innovatief te noemen. 50 procent is niet innovatief, maar heeft wel de intentie om te vernieuwen. Dit blijkt uit onderzoek van eerstelijnsadviesorganisatie Syntens. “Innovatie wordt, door de moordende concurrentie, steeds belangrijker in de logistieke sector”, stelt Hans Andela van Syntens. Syntens ziet vier kansrijke trends: ketenoptimalisatie, regievoering, samenwerking en value added logistics.

 

 

‘Innovatie van levensbelang’

Zo’n 20 procent van de logistieke bedrijven is innovatief te noemen. 50 procent is niet innovatief, maar heeft wel de intentie om te vernieuwen. Dit blijkt uit onderzoek van eerstelijnsadviesorganisatie Syntens. “Innovatie wordt, door de moordende concurrentie, steeds belangrijker in de logistieke sector”, stelt Hans Andela van Syntens. Syntens ziet vier kansrijke trends: ketenoptimalisatie, regievoering, samenwerking en value added logistics.

 

Reageer op dit artikel