artikel

Slim plannen op Jaarcongres Warehousing

Warehousing

Intelligent magazijnbeheer is voor een belangrijk deel een kwestie van slim plannen. Dat is één van de conclusies van het Jaarcongres Warehousing, dat eind september 130 mensen naar Arnhem trok.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 november 2006.

Eén van de interessantste planningsoplossingen kwam van Rob Linders, directeur van Janssen Logistics. Net als in veel andere magazijnen heeft deze logistiek dienstverlener te maken met veel pieken en dalen in de werklast. De eenvoudigste en zeker niet efficiëntste oplossing is het afstemmen van de personeelssterkte op de pieken in de werklast. Het gevolg is dat in de daluren een overcapaciteit ontstaat.
 
Linders pakt de zaken anders aan. Hij hakt het werk in tweeën: het werk dat onder tijdsdruk moet gebeuren (vandaag) en het werk dat tijdsonafhankelijk is (in de loop van deze week). “Wat wij doen is het tijdsonafhankelijke deel van het werk ook een tijdsdruk meegeven. We plannen het in alsof het vandaag af moet”, vertelt Linders. Als er dan een spoedopdracht binnenkomt, zet hij mensen van het tijdsonafhankelijke werk in. Op die manier heeft Janssen Logistics zijn eigen ‘arbeidspool’ gecreëerd.

Goos Kant, hoogleraar operations management & IT aan de Universiteit van Tilburg, gaf antwoord op de vraag of het mogelijk en wenselijk is één planning voor magazijn én transport te maken. Zijn antwoord was kort en bondig: “Nee.”

Volgens Kant begint een efficiënte distributieplanning met het bepalen van het aantal pallets dat een klant nodig heeft. Deze informatie dient als input voor de rittenplanning. Door terugrekenen is op basis van de rittenplanning te bepalen wanneer de orderpickers voor een rit aan het werk moeten. Niet de magazijnplanning, maar de transportplanning is dus leidend.

 

Reageer op dit artikel