artikel

Veilig verkeer binnen de bedrijfsgrenzen

Warehousing

Zonder verkeersregels wordt het op de openbare weg een rommeltje en zeer onveilig. In distributiecentra, opslagruimtes en productiehallen is het eigenlijk niet anders. Zowel binnen als buiten het bedrijfspand zijn veiligheidsvoorschriften onmisbaar. De checklist van de Stichting Logistica brengt een groot aantal valkuilen aan het daglicht

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 1 oktober 2006.

Brancheorganisatie BMWT heeft een omvangrijk boekwerk opgesteld waarin de vele aspecten van de moderne bedrijfslogistiek nauwkeurig worden beschreven. Veilig werken en optimale arbozorg zijn daarbij de uitgangspunten. Interne verkeersveiligheid is één van de diverse hoofdstukken. De bijbehorende checklist brengt de valkuilen, die overal op de loer liggen, eenvoudigaan het licht. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

 

Scheiding van functies

In een bedrijf kunnen verschillende soorten ‘weggebruikers’ voorkomen, zoals voetgangers, heftrucks, personenauto’s, vrachtauto’s en dergelijke.

Om deze verschillende verkeerssoorten uit elkaar te houden, kan worden afgesproken dat er stroken worden aangewezen voor alleen voetgangers, terwijl andere stroken worden aangewezen voor bijvoorbeeld heftrucks. Zo is het voor een heftruckchauffeur ook belangrijk dat is vastgesteld op welke plekken de lading mag worden afgezet en op welke plekken niet.

   

Bij intern transport en opslag zijn er een aantal functies die verkeerskundig onderscheiden moeten worden, zoals:

• lopen;

• rijden;

• opslag;

• parkeren.

Het verdient de voorkeur om bovengenoemde functies ruimtelijk van elkaar te scheiden, door afzonderlijke banen te bestemmen voor voetgangers en rijdend verkeer. Verder dienen er afzonderlijke zones te worden aangewezen waar voertuigen worden geparkeerd en waar goederen en lastdragers worden opgeslagen. Deze scheiding wordt aangegeven via fysieke maatregelen dan wel via kleurmarkeringen.

 

Rijrichtingen

Indien mogelijk wordt een rijcircuit uitgezet waarbij zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer wordt voorgeschreven. Is dit niet overal mogelijk, dan wordt zoveel mogelijk rechts gehouden.

Bij het kiezen van de rijrichtingen wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande goederenstroom, zoals die voortvloeit uit aanwezige bedrijfsprocessen.

 

Voorrangsregels

Bij het opstellen van voorrangsregels is het Wegenverkeersreglement een goed uitgangspunt. Zo hebben van rechtskomende voertuigen altijd voorrang. Bijzondere punten zijn onder andere:

• bij onoverzichtelijke plekken wordt de voorrang gegeven aan de deelnemer met het minste zicht;

• achteruitrijdend verkeer moet altijd voorrang geven aan vooruit rijdend verkeer.

 

Rijgebieden

Niet elk transportmiddel of voertuig kan, vanwege fysieke beperkingen, op elke plek in het bedrijf rijden. Fysieke beperkingen zijn onder andere:

• gangpadbreedte;

• doorrijhoogte;

• draagkracht.

Het is logisch dat brede transportmiddelen niet in te smalle gangen mogen rijden. Vuistregel is dat aan er aan beide zijde minimaal 20 cm vrije ruimte beschikbaar moet zijn. Verder is de beschikbare gangpadbreedte bepalend met welke transportmiddelen goederen in- en uitgeslagen worden. Bijvoorbeeld in een smal gangpad zal eerder worden gekozen voor een reachtruck dan voor een vorkheftruck.

 

Het komt regelmatig voor dat er door omstandigheden, zoals de aanwezigheid van niveauverschillen in plafonds en lage poorten, deuren en pijpleidingen, het voor een aantal transportmiddelen niet mogelijk is om deze ‘barrières’ te passeren omdat de doorrijhoogte van deze transportmiddelen te groot is. Vanwege deze verschillende doorrijhoogtes kan het noodzakelijk zijn specifieke transportmiddelen op specifieke plekken in te zetten. Het is bovendien belangrijk om bij de plekken met onvoldoende hoogte waarschuwingsborden te plaatsen.

Zo speelt hetzelfde probleem rondom draagkracht op de verschillende plekken. Het kan voorkomen dat een transportmiddel inclusief de maximaal toelaatbare werklast te zwaar is voor bijvoorbeeld een laadplatform. Om problemen te voorkomen is het in dit geval belangrijk vast te leggen dat deze truck niet geautoriseerd is voor het rijden op het bewuste platform.

 

Rijsnelheden

Het spreekt voor zich dat de maximaal toelaatbare rijsnelheden zoals die voor de verschillende transportmiddelen van toepassing zijn, niet worden overschreden. Het is dan ook aan te bevelen om een kritische risicoanalyse te maken op basis waarvan lagere rijsnelheden worden voorgeschreven.

Inl. BMWT Leidschendam, tel. (070) 301 01 03, www.bmwt.nl)
Reacties? transportenopslag@reedbusiness.nl

Reageer op dit artikel