artikel

De criteria voor de logistieke kaart

Warehousing

De logistieke regio’s zijn voor de logistieke kaart aan de hand van zes criteria onderzocht bij een aantal experts. Op een stemformulier konden deze experts hun voorkeursstem aangeven per criterium. Op het stemformulier benoemden zij ook, voor drie regio’s naar keuze, de pluspunten en minpunten. Hieronder staat meer informatie over de criteria.

Onderstaande vragen zijn een hulpmiddel bij het concreet maken van de criteria. Voor de beoordeling is door elke expert zelf bepaald welke vragen per criterium doorslaggevend zijn.

 

De zes criteria voor de logistieke kaart:

 

1. Beschikbaarheid grond/ panden

– In welke regio is de bouwgrond het goedkoopste?

– Welke regio beschikt het meest over bouwgrond voor logistieke activiteiten?

– Waar zijn voldoende panden beschikbaar voor huur of koop?

– Waar is uitbreiding van bestaande panden geen probleem?

– Waar is het aanbod van panden uitstekend (goede locatie, jonger dan vijf jaar, etc.)?

 

2. Aanwezigheid goede infrastructuur

– Welke regio heeft de beste papieren als het gaat om de aanwezigheid van alle modaliteiten?

– Waar zijn de beste overslagmogelijkheden beschikbaar?

– Waar zijn goede verbindingen voor internationaal vervoer?

– Waar zijn de toegangswegen beter onderhouden dan elders?

– Waar zijn toeleveranciers aan de logistieke sector volop aanwezig?

 

3. Bereikbaarheid logistieke knooppunten

– Waar is het knooppunt bijna nooit een knelpunt?

– Waar lopen vrachtwagens vrijwel nooit vast in files?

– Waar zijn goede alternatieven om files te omzeilen?

– Waar is de komende jaren weinig onderhoud te voorzien?

– Waar staan grote infrastructurele vernieuwingen op stapel?

 

4. Beschikbaarheid personeel/ opleidingen

– In welke regio is op alle logistieke functieniveaus goed aan personeel te komen?

– Waar is het aanbod van flexibele medewerkers het best?

– Welke regio beschikt over uitstekende logistieke HBO-opleidingen?

– Waar is het aanbod van logistieke trainingen ruimschoots voorhanden?

– Waar is de samenwerking tussen logistieke bedrijven en opleidingen goed voor elkaar?

 

5. Inzetbaarheid/ motivatie medewerkers

– Welke regio scoort de hoogste productiviteit per medewerker?

– Waar is het ziekteverzuim relatief gezien laag?

– Waar is het verloop onder logistiek personeel gering?

– In welke regio is de bereidheid tot verhuizen vaak minder een probleem?

– Waar hebben medewerkers nog een hoog arbeidsethos?

 

6. Medewerking overheid/ gemeenten

– Welke gemeente/regio is snel met het afhandelen van procedures?

– Waar is op bestuurlijk niveau veel kennis van logistieke bedrijvigheid?

– Waar zijn regionale overheden gebrand op het ontwikkelen van logistieke bedrijventerreinen?

– Waar is een goed maatschappelijk draagvlak voor logistieke bedrijven?

– Welke regio doet er alles aan om lading aan te trekken?

– Welke regio maakt zich sterk in Den Haag voor verbetering infrastructuur?

 

 

Reageer op dit artikel