artikel

Repareren met behoud van stevigheid

Warehousing

Beschadigde staanders verzwakken de stellingconstructie en moeten worden vervangen. Een nieuwe uitdeukmethode maakt het mogelijk verbogen stellingstaanders te repareren, zonder dat de stelling hoeft te worden ontruimd en gedemonteerd.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 24 augustus 2005.

In 2000 nam Ikea in Oosterhout (NB) het logistiek distributiecentrum van het 80.000 vierkante meter in gebruik. Sinds die tijd zijn veel stellingstaanders in met name het orderverzamel-gebied door vele kleine aanrijdingen met magazijntrucks zo beschadigd, dat ze volgens de NEN 5051/5052-norm moesten worden vervangen. De staanders waren niet beschermd met aanrijbeveiligingen.
 

Met de nieuwe uitdeukmethode van Reparatie Onderhoud Slavenburg (ROS) uit Made zijn de verbogen staanders inmiddels allemaal netjes gerepareerd. In totaal ging het om 1345 stuks. Om herhaling te voorkomen zijn nu ook aanrijbeveiligingen aangebracht. De opdrachtgever was ND-Logistics (Norbert Dentressangle). Deze logistiek dienstverlener van Ikea is onder andere verantwoordelijk voor al het magazijnonderhoud. Volgens general manager Jan Paul Bomas van ND-logistics – die het project heeft begeleid – werkt de nieuwe uitdeukmethode uitstekend. Ten opzichte van conventionele reparatietechnieken levert deze nieuwe methode een kostenbesparing op van 65 procent. Daarbij is volgens Bomas rekening gehouden met alle directe en indirecte kosten van de reparatie.

De klus is ook veel sneller geklaard. Het uitdeuken vergt per staander ongeveer een half uurtje. De stellingen hoeven niet te worden ontruimd, zodat de normale opslagcapaciteit blijft gehandhaafd. Bij andere reparatiemethoden, of bij vervanging, moeten de stellingen altijd volledig worden ontruimd en/of gedemonteerd. Het grote voordeel van deze uitdeukmethode is dat het niet nodig is de staander te ontlasten. Daarmee kan de reparatie veel sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vindt er zo min mogelijk verstoring van het intern logistiek proces plaats.
 

Persmallen

Tests van TNO hebben aangetoond dat de gerepareerde stellingstaander met de ROS-uitdeukmethode nagenoeg dezelfde oorspronkelijke draagkracht heeft. Dat wil zeggen: hij is vrijwel even sterk als de onbeschadigde staander.

De gepatenteerde uitdeukmethode werkt met een mallensysteem. Dat is duur, want die moet speciaal voor de betreffende staander worden gemaakt. Ter hoogte van het beschadigde profiel wordt een passende binnenmal in de stellingstaander en een gedeeltelijk omvattende buitenmal aan de buitenzijde van de stellingstaander gemonteerd. Aan beide mallen wordt een drukjuk bevestigd. Een hydraulische handbediende pers buigt vervolgens het beschadigde profiel gelijkmatig in zijn oorspronkelijke vorm terug.

  

ONDERZOEK BEZWIJKLAST

TNO heeft in opdracht van uitvinder Hans Slavenburg van ROS een onderzoek uitgevoerd naar de uitdeukreparatiemethode. Ook de gevolgen voor de draagkracht en bezwijklast van de gerepareerde stellingstaanders ten opzichte van originele onbeschadigde exemplaren zijn onderzocht. Gebleken is dat de gerepareerde staanders weliswaar iets aan draagkracht inboeten, maar dat de bezwijklast daarbij ruim binnen de geldende veiligheidsmarges blijft.

Aanvullend onderzoekt TNO nog hoe vaak de uitdeuk/

herstelmethode op dezelfde gedeformeerde staander kan worden uitgevoerd, totdat de bezwijklast de genormeerde veiligheidsmarge overschrijdt.

Eerder TNO-onderzoek had al aangetoond dat de bezwijklast van een staander, als gevolg van een beschadiging door een heftruck, een waarde heeft die 40 procent of meer lager is dan die van een onbeschadigde staander. De bezwijklast is de belasting waarbij een verticale staander bezwijkt.

De uitkomsten van laatsgenoemd onderzoek staan in de TNO-rapportage: ‘Uitvoering van belastingproeven op staanders afkomstig uit magazijnstellingen’.

 

Reageer op dit artikel