artikel

Printen of labelen?

Warehousing

Het op voorraad houden van voorbedrukte kartonnen omdozen kost veel geld, tijd en ruimte. Rechtstreeks coderen met inkjet of het aanbrengen van labels tijdens het productie- of verpakkingsproces levert een flinke kostenbesparing op.

Artikel oorspronkelijk verschenen in Transport+Opslag, februari 2004

 

Logistiek is service. Snel leveren van verschillende distributieverpakkingen, in de juiste kwaliteit en voorzien van de juiste informatie is cruciaal voor ieder logistiek proces. Het op voorraad houden van verschillende omdozen is dan een noodzakelijk kwaad.

Maar logistiek is ook kostenbeheersing. Zeker wanneer het productassortiment nogal uitgebreid is, is het vaak niet reëel om omdozen voor te bedrukken. Het zelf coderen van universele omdozen is kostenbesparend. Deze besparingen zijn met name te realiseren door het terugbrengen van het aantal verschillende omdozen, de omvang, opslag en transport van de emballage en de reductie van omsteltijden. Twee ervaringen uit de praktijk.

Voorgevoel
"We hadden al langer een gevoel dat we op dit punt meer winst konden halen", vertelt projectmanager Martijn Ottens van H.J. Heinz. Dat gevoel is wel te verklaren, omdat het oude proces nogal complex was. Zo werden er bijvoorbeeld 62 verschillende typen omdozen gebruikt. Die moesten allemaal op voorraad worden gehouden en op tijd bij de verschillende lijnen zijn. Dat vraagt natuurlijk om een complex beheersysteem. Bovendien werd additioneel een klein deel van de dozen door Heinz zelf bedrukt. Een tijdrovende bezigheid, die bovendien niet tot de core-business behoorde.

Ottens vervolgt: "Daarnaast kon er volgens ons ook worden bespaard op de runlengtes van de omdozen. Door minder verschillende dozen in grotere runs te bestellen, ga je efficienter om met je kosten."

Bij Heinz werd het project "Coderen van omdozen"TM in het leven geroepen. Het doel ervan was drieledig. Het in-huis bedrukken van dozen moest overbodig worden, de handlingkosten van de emballage moesten omlaag en ook op de omdoos zelf moest worden bespaard.

Plan van aanpak
Nadat er een aantal eisen met betrekking tot lay-out, printkwaliteit, operator handling, flexibiliteit en kosten waren vastgesteld, werd er een plan van aanpak gemaakt. Daarbij werd onder andere gekeken naar de verschillende mogelijkheden die de markt biedt.

"In feite zijn dat er vier: dozen voorbedrukken, voorbedrukte labels gebruiken, labels printen en direct aanbrengen, en het rechtstreeks coderen van de kartonnen doos met inkjet. De eerste mogelijkheid valt in dit kader af, omdat we ons puur richten op het coderen van universele omdozen. Maar ook tussen de andere drie alternatieven zijn er nogal wat verschillen", vertelt Ottens. Zo is het gebruik van voorbedrukte labels relatief kostbaar en inflexibel. Met print en apply- apparatuur ben je als eindgebruiker aanzienlijk flexibeler, maar ook een vrij hoge investering armer. Inkjet codeerapparatuur is ook flexibel en kost minder dan print- en applyapparatuur, afhankelijk van de uitvoering natuurlijk.

Dan lijkt de keuze eenvoudig. Maar er zijn natuurlijk veel meer facetten die een rol spelen bij de keuze voor de juiste codeerapparatuur. De kwaliteit van het karton , het aantal dozen dat op jaarbasis gecodeerd moet worden, eventuele wijzigingen in de codering, de codering op zich, de locatie(s) van de coderingen, de frequentie in het wisselen van doosformaten, verpakkingsconvenanten. Dit is slechts een greep uit de factoren die bepalend zijn voor de keuze.

Kostenreductie
H.J. Heinz richtte zich in eerste instantie op het gebruik van labels. "Omdat we daarbij echter problemen voorzien met toekomstige, strengere verpakkingsconvenanten, die het strikt scheiden van afval dan niet meer mogelijk maken, viel die keuze af", stelt Ottens.

Vanaf dat moment richtten de projectmanager en zijn team zich op het gebruik van inkjet. Bij de keuze voor een bepaald systeem is met name gelet op de gebruiksvriendelijkheid ervan. "Als je kosten wilt reduceren, moet je niet investeren in systemen die voortdurend aandacht van het personeel nodig hebben. Het moeten geen handenbinders zijn", verklaart Ottens de tactiek. De keuze viel uiteindelijk op de Linx IJ600 printers, geleverd door De Koningh Coding & Packaging uit Arnhem. Zeven productielijnen werden voorzien van de printers, die dubbelzijdig de dozen coderen.

Dankzij de printers wist Heinz een aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. "We besparen minimaal één FTE en de terugverdienperiode van de investering bedraagt in het algemeen ongeveer twee jaar", aldus Ottens.

Verder nam het aantal verschillende omdozen bij de fabrikant van sauzen af van 62 naar 10, worden er nu minder soorten omdozen in grotere runs en met een meer gelijkmatige frequentie besteld en is er minder emballage, minder out-of-stock en minder transport van emballage.

Leesbaarheid
Ook Georgia Pacific in het Brabantse Katwijk stapte uit kostenoverwegingen over op het zelf labelen van dozen. Omdat, gelet op de hoge mate van automatisering , vooral de herkenbaarheid van de doos belangrijk was speelde, koos het bedrijf onlangs voor print- en aanbrengapparatuur van Avery Dennison. De systemen worden gebruikt voor het labelen van zowel dozen als complete pallets.

"We hebben nog wel gekeken naar inkjetsystemen. Aangezien in dat geval echter een te hoge en dus duurdere kwaliteit van het karton vereist was om dezelfde leesbaarheid te realiseren, viel die optie voor ons af", vertelt hoofd technische dienst verwerking, Johan van den Beld.

De palletlabels worden geprint op basis van de product- informatie op de dozen en daarna aangebracht door de geintegreerde unit. "Dat is iets anders dan de ordergebonden etikettering, waarbij we de dozen per product voorzien van een etiket dat centraal wordt geprint en alleen maar wordt aangebracht. Dat laatste is natuurlijk een stuk goedkoper, maar vereist weer meer handling", aldus Van den Beld.

Tabel bij artikel:

CODEREN INZICHTELIJK

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de benodigdheden per keuzemogelijkheid. Ook is er een indicatie opgenomen van de kosten. Deze zijn uiteraard sterk afhankelijk van de uiteindelijke inzet, soorten en maten etiketten, type printfolie, aantal dozen, etc. Voor de kartonnen omdozen geldt dat er bij inkjetprinten rekening moet worden gehouden met een duurdere kwaliteit doos dan bij het gebruik van labels, omdat dit anders ten koste gaat van de kwaliteit en de leesbaarheid van de codering.

Reageer op dit artikel