artikel

Liever rollen dan lopen

Warehousing

Eén energievorm is in elk magazijn altijd voldoende aanwezig: zwaartekracht. De doorrolstelling dankt er zijn functie aan en levert op een betrekkelijk eenvoudige manier een bewezen besparing op orderverzamelkosten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 11 juni 2003.

De bak of doos waaruit je wilt verzamelen staat altijd vooraan in de stelling. Zodra hij leeg is rolt de volgende vanzelf naar die optimale plek. Dit principe herhaalt zich tot het kanaal leeg is. Aanvulling geschiedt vanaf de achterzijde zodat de verzamelaar niet in zijn dure activiteit wordt gestoord. Wat wil je nog meer? 
Toegegeven, doorrolstellingen ofwel flow racks zijn geen noviteit maar eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Toch maakt niet iedereen gebruik van de mogelijkheden die ze bieden.
 

Ongekende mogelijkheden

Zoals gezegd is de werking van de doorrolstelling gebaseerd op de zwaartekracht. De dozen of bakken staan op rollenstrips die onder een helling van 5 tot 7 procent in de stelling zijn geplaatst. Doorrolsecties zijn ongevoelig voor temperatuur en daardoor ook bruikbaar in koel- en vriescellen.

Steeds vaker bestaan flow racks uit losse doorrolstrips die afhankelijk van de maat van de dozen of bakken in stellingvakken worden geplaatst. Hiervoor kunnen zelfs bestaande stellingen worden gebruikt. Het onderste vak van dubbeldiepe secties wordt dan voorzien van doorrolniveaus.
 

Bij de op maat gemaakte systemen is nagenoeg elke denkbare configuratie mogelijk omdat de sectiebreedte, -diepte en -hoogte op het assortiment en de beschikbare ruimte wordt afgestemd. De verstelbaarheid van de doorrolstrips beïnvloedt de flexibiliteit van het opslagsysteem in gunstige zin. Zo kunnen meer of juist minder picklocaties worden gecreëerd. Belangrijk is wel dat de strips of scheidingsgeleiders uit één stuk zijn gemaakt omdat de eventuele overgang kan leiden tot stilstaande dozen of bakken.
 

Afmetingen

In principe is de sectiediepte van de doorrolstelling vrij te kiezen. De beperking hierbij ligt in het compromis dat altijd bestaat tussen doorrolsnelheid en de hellingshoek. Natuurlijk moet de hoek zo groot zijn dat stilstaande eenheden spontaan gaan rollen als de eerste eenheid wordt weggenomen. De hoek mag echter niet te groot zijn. De units krijgen dan te veel snelheid bij het bereiken van de eindstop. Hoe dieper een sectie is, hoe moeilijker het is een compromis te vinden. Tot een diepte van 4 meter is altijd een goede oplossing mogelijk.

Het gewicht en de omvang van de eenheden spelen ook een belangrijke rol. In het algemeen geldt dat manueel hanteerbare groottes tot 600 x 400 mm de bovengrens vormen. Groter kan wel, maar dat is niet gangbaar binnen logistieke processen. Het minimale gewicht bedraagt circa 1 kg om de zwaartekracht zijn werking te laten hebben. Boven de 25 kg ontstaan problemen bij de handling en de puntbelasting op de rollen bij het aanvullen van de kanalen.
 

Flexibel of vast?

Er zijn ruwweg twee verdelingen mogelijk van de rollenstructuur in de stelling. De vaste en de variabele kanaalverdeling. Bij de vaste verdeling wordt de kanaalbreedte vooraf bepaald. De rollenstrips die hierin liggen worden op maat van de eenheden geplaatst. De kanaalscheiding bestaat uit geleidestrips. Bij wijzigingen in verpakking of assortiment kunnen de kanalen worden gewijzigd. Het is handig om een zo klein mogelijk verstelraster te hebben want hierdoor stijgt het aantal indelingsmogelijkheden.

Bij de variabele verdeling wordt de gehele sectie voorzien van een rollentapijt. De rollenstrips liggen hierbij op een vaste hart-op-hart afstand gebaseerd op de kleinste eenheidbreedte. Er is in dit geval geen kanaalscheiding aanwezig. Aan de achterzijde van de doorrolstelling worden traploos verstelbare invoergeleiders geplaatst die ervoor zorgen dat de eenheden netjes achter elkaar komen. Bij wisseling van het assortiment of verpakking hoeven alleen de invoergeleiders te worden versteld.

   

Niet doorrollen

Het niet willen doorrollen van de eenheden kan eenvoudig worden voorkomen door gebruik te maken van:

• Bakken met een vlakke bodem; eventuele ribben dienen in de lengterichting te lopen;

• Vormvaste dozen; vochtig karton vormt zich bij stilstand naar de rolletjes en kan blijven staan;

• Eenheden zonder uitstekende delen zoals nieten, vouw- en plakranden aan de onderzijde;

• Stevige profielen voor de rolstrip. Goede systemen kennen een doorbuigingsverhouding van 1:300, ofwel op 300 cm mag de doorbuiging niet meer bedragen dan 1 cm.

   

Besparingen

Flow racks zijn een alternatief voor legbord- of grootvakstellingen. De besparing wordt vooral bereikt door de kortere loopafstanden en het grotere aantal facings omdat de voorraad niet naast of boven elkaar staat, maar achter elkaar. Vooral bij batchpicking wordt de besparingsmogelijkheden optimaal benut. Looptijden blijken 50 tot 70 procent van de gehele orderpickprocedure te beslaan. De overige besparingen op het gehele orderpickproces hangen daarnaast sterk af van het gebruikte informatiesysteem zoals pick-to-light of andere papierloze systematieken.

In het grafische voorbeeld dient bij verzameling het gehele assortiment te worden gepasseerd. De route langs de legborden bedraagt 44 meter; die langs de flow racks 11 ofwel een besparing van 75 procent. Zelfs in het geval dat slechts de helft van de gangpaddiepte van de legbordsecties wordt gelopen, komt de besparing nog uit op 62 procent Natuurlijk zijn er meerdere loopstrategieën te kiezen, maar altijd zal de besparing op looptijd haalbaar zijn.

De terugverdientijd hangt geheel af van de situatie waarin de doorrolstellingen worden ingezet. Op de site www.flowrack.nl wordt een indicatie gegeven in jaren op basis van het aantal fte’s en het totale assortiment.

   

Reacties: transportenopslag@reedbusiness.nl

 

 Liever rollen dan lopen.
Reageer op dit artikel