Wat zijn uw ervaringen met Supplier Portals?

Ik ben voor mijn onderzoek op zoek naar ervaringen van collega's uit het logistieke werkveld over Supplier Portals.

Onder een Supplier Portal versta ik een systeem dat gekoppeld kan worden aan het Warehouse Management systeem waar leveranciers op orderniveau gegevens kunnen aanleveren. Het gaat hierbij over gegevens betreffende leveringen zoals inhoud van dozen, aantallen, barcodes etc. per order of orderline.

Wat zijn uw ervaringen met deze Supplier Portals? Bent u tevreden over de werking van uw Supplier Portal? In hoeverre is het verloop van uw interne proces afhankelijk van deze Supplier Portal?