Wat kunnen wij als totaalinstallateur toevoegen aan de bekende basiswerkzaamheden op het gebied van onderhoud?

Veel onderhoud geschied op regelaire basis d.m.v. een inspanningscontract wat weinig toevoegd. Duurzamer en op termijn veel goedkoper is een prestatie-overeenkomst waarin targets worden benoemd op het gebied van energiebesparing, reductie van correctief onderhoud, levensduur van installaties of onderdelen. Dwing uw installatiepartner tot out of the box innovatief en proactief denken en handelen.